Thumb Author Alicia Escaño Hidalgo

Alicia Escaño Hidalgo

Psykolog


Psykologspesialisertibehandlingavpasientermedavhengighet.HunertilknyttetAlbertEllisInstituteiNewYorkogerfrilanspsykologmedover8årserfaring.Hunharjobbetforulikeklinikkermedgruppe-ogindividuellekonsultasjoner,ihelsefremmendeprogrammerogsomtilretteleggerforsamtalerogkurs.

Om forfatteren

Grad i psykologi fra Universitetet i Malaga (2011). Master i helse- og atferdsterapi fra UNED (2015). Mastergrad i rasjonal følelsesmessig terapi fra Dr. Ellis ved Institut Ret i Barcelona med professorer som Walter Riso eller Leonor Lega (2015-1016). Hun tok ulike kurs om selvfølelse, sosiale ferdigheter og stressmestringsteknikker (Psykologisk trening S. L). Kvalifisert som allmenpsykolog. Kollegialnummer: AO07644. Hun spesialiserte seg på avhengighet og jobbet ved La Trinidad helsesenter i Malaga, med å gjennomføre individuelle og gruppekonsultasjoner med pasienter som sliter med avhengighet, samt kurs og helsefremmende samtaler på skoler, institutter og bedrifter. På arbeidsplassen var hun valgt som direktør ved et senter for medisinske undersøkelser i Malaga (Clínicas Rincón SL). Hun har jobbet i ulike private klinikker og jobber for tiden som psykoterapeut i sin egen private praksis i Malaga.


Siste artikler