Klinisk psykologi

Klinisk psykologi gir oss verktøyene til å forske, forstå og behandle mentale lidelser og andre tilstander. Det kan også hjelpe oss med å forbedre potensialet vårt og utviklingen vår som mennesker.

Barkley-modellen for å forklare ADHD

Attention deficit hyperactivity disorder, eller ADHD, er en lidelse som begynner allerede når man er barn. Det har vært flere forsøk på å forklare ADHD, dens opprinnelse og utvikling. En av disse metodene har imidlertid fått mye oppmerksomhet: Barkley-modellen.

Hervey Cleckley: Psykopatiens far

Navnet Hervey Cleckley er kanskje ikke et kjent navn for deg. Men vi har alle hørt om psykopati og mange av oss har misbrukt begrepet. Denne amerikanske psykiateren åpnet dørene for forskning som definerer det som har blitt kjent som…

Skjematerapimodellen til Jeffrey Young

Skjematerapimodellen til Jeffrey Young er veldig effektiv ved kroniske psykologiske lidelser. Den er også nyttig i tilfeller der pasientene ikke responderer på andre behandlingsformer. Denne interessante metoden integrerer tilknytningsteori, Gestaltteori, konstruktivisme, noen elementer fra psykoanalyse, og kognitiv atferdsterapi.

Konversjonslidelse og La Belle Indifférence

Konversjonslidelse, eller La Belle Indifférence, er en funksjonalitetslidelse, men symptomene er fysiske, nesten som om det var en organisk sykdom. Somatiske symptomforstyrrelser er derivativer av hysteriske nevrose. Konversjonslidelse er en symptomatologi der kroppens funksjoner kan svekkes, og fremfor alt skjer alt…

Fiksering og regresjon i mental helse

Fiksering og regresjon kan komme av dine forhold til omgivelsene dine. I normale settinger går levende vesener gjennom en naturlig evolusjonsprosess frem til de er modne. Men utvikling er ikke fullstendig lineær. Dette betyr at selv i en normal utviklingsprosess,…

Eksponering og responsforebygging for OCD

Tvangslidelse, eller obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) er en psykisk lidelse som involverer besettelser (tanker, bilder, eller impulser) og tvangshandlinger. Tvangshandlinger er de psykiske eller fysiske handlingene som OCD-pasienter gjør for å nøytralisere angsten som besettelsene deres provoserer frem og for å…

Fenomenet søvnparalyse: En livaktig opplevelse

Fenomenet søvnparalyse, eller søvnlammelse, vitenskapelig kjent som hypnagogi, er en livaktig opplevelse som oppstår i begynnelsen av sovesyklusen. Videre er hypnagogiske hallusinasjoner svært levende drømmer fulle av visuelle, taktile og auditive fenomener. Til kontrast er hypnopompiske hallusinasjoner en lignende opplevelse…

Hysterisk afoni: En snakkeforstyrrelse

Hysterisk afoni er en snakkeforstyrrelse som manifesterer seg som følge av frykt for å snakke eller synge. Det kan stamme fra psykologiske traumer, en pågående stemmeforstyrrelse, langvarig behandlingssvikt, emosjonell blokkering eller et ubevisst ønske om å få andres oppmerksomhet. Kort…

Noen pusteteknikker du kan bruke for fødselen

Fødselen er trolig den mest fryktede fasen av graviditeten, spesielt når det gjelder førstegangsmødre. Heldigvis er det opplærings- og forberedelseskurs hvor gravide kvinner kan lære pusteteknikker for å redusere smerten, samt få realistisk informasjon om hva som kan skje under…