Klinisk psykologi

Klinisk psykologi gir oss verktøyene til å forske, forstå og behandle mentale lidelser og andre tilstander. Det kan også hjelpe oss med å forbedre potensialet vårt og utviklingen vår som mennesker.

Psykopatologi og kreativitet: Er det en sammenheng?

Forholdet mellom psykopatologi og kreativitet har fått mye interesse i hundrevis av år. Aristoteles visste for eksempel at de fleste fremragende forskerne, artistene og andre svært kreative menneskene hadde en tendens til melankoli. Faktisk hadde kreative mennesker som Ernest Hemingway, Virginia…

Holistisk psykologi for å forstå atferd

Holisme innen psykologi er et begrep som antyder at mennesker er mye mer enn summen av deres deler. Holistisk psykologi fokuserer på å observere hvordan alle de forskjellige delene av et individ samarbeider uten å dele dem inn i spesifikke…

Tics i barndommen: Kjennetegn og behandling

Tics er ufrivillige, tilbakevendende, uforutsigbare, ikke-rytmiske muskelbevegelser som kan kontrolleres midlertidig ved hjelp av viljestyrke. Tics i barndommen har en tendens til å bli verre på grunn av stress eller sinne, men kan reduseres ved distraksjon eller konsentrasjon.

Hva er atferdsmessige avhengigheter?

Atferdsmessige avhengigheter involverer ikke stoffer eller rusmidler. Mennesker som lider av dem, opplever betydelig forverring i alle områdene av livet sitt. På mange måter ligner de veldig på narkotika- eller rusmiddelavhengigheter når det gjelder egenskaper og konsekvenser.

Psykososial intervensjon i mental helse

Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO), er helse tilstanden av komplett fysisk, mentalt og sosialt velvære, og ikke bare fraværet av lidelser og sykdommer. Vel, for å oppnå eller opprettholde denne tilstanden, kan du bruke forskjellige strategier innenfor forskjellige felt. Et av…

Affektive lidelser – Utover depresjon

Selv om de fleste av oss bare tenker på depresjon, finnes det mange andre affektive lidelser. I denne artikkelen skal vi prøve å differensiere og utdype noen som vi ofte glemmer: andre affektive lidelser enn de som involverer depresjon. (De…

Forsvarsmekanismer for nevrotiske og psykotiske pasienter

Forsvarsmekanismer er automatiske psykologiske prosesser. De beskytter deg mot angst og oppfattelsen av interne/eksterne farer eller stressfaktorer. Forsvarsmekanismer er mellomleddet mellom den individuelle responsen til emosjonell konflikt og eksterne stressfaktorer. Les videre for å lære mer om forsvarsmekanismer for nevrotiske…

Destruktiv stolthet i borderline personlighetsforstyrrelse

Borderline personlighetsforstyrrelse (med forkortelsen BPD fra det engelske borderline personality disorder) er en mental lidelse karakterisert av mange symptomer som impulsivitet, følelsesmessig ustabilitet, dårlig selvtillit, og følelser av tomhet. Andre ting, som destruktiv stolthet, blir imidlertid ikke sett på som…

Hukommelse og traumer: Hva er sammenhengen?

Det har vært mange studier som har tatt sikte på å finne ut hvordan traumer eller intense følelsesmessige opplevelser kan påvirke måten en person klassifiserer, lagrer og henter minner på. Er det en kobling mellom hukommelse og traumer? Kan traumatiske…

Taijin kyofusho, fryktlidelsen

Taijin kyofusho-lidelsen er en spesiell sosial fobi. Det er en sosial fobi som gjør folk redd for å fornærme andre på en eller annen måte, enten ved å si noe galt, gjøre feil gest, eller til og med ved å…

Gjennombrudd i nevropsykologisk rehabilitering

Nye teknologier har påvirket folks liv, men også andre viktige områder innen helse, som nevropsykologisk rehabilitering. I nevropsykologi, har nye teknologier utviklet seg i årevis. Dette har latt oss utvikle nye og presise målingsinstrumenter som er både rimelige og enkle…