Terapier

Terapi bringer teknikkene og mekanismene for å endre noen sammen. I denne seksjonen vil du bli kjent med de mest relevante terapiene, tilnærmingen de følger og verktøyene de anvender.

Å overvinne søvnløshet med kognitiv atferdsterapi

Kanskje du føler at du har prøvd alt for å overvinne søvnløshet, men ingenting fungerer. Mild søvnløshet kan være frustrerende og mer alvorlige tilfeller kan være svekkende. Hvis du leter etter løsninger, kan psykologisk behandling være langt mer effektivt enn…

Terapeutisk akkompagnement: Et uunnværlig verktøy

Psykologer har visse verktøy som lar dem arbeide med pasienters forskjellige problemer, ubehag eller mentale sykdommer. Et av disse verktøyene er terapeutisk akkompagnement. Terapeutisk akkompagnement er påført personens vanlige miljø. Dette betyr at psykologen går ut i gaten, til pasientens hjem,…

Hva er den paradoksale intensjonsteknikken?

Verktøyene som psykologer jobber med, er det vi kaller psykologiske teknikker. Disse teknikkene bør kun brukes av spesialister innen psykisk helsefelt. Et klart eksempel på disse teknikkene er den paradoksale intensjonsteknikken.

Kan du dra nytte av stress-inokulasjonstrening?

Donald Meichenbaum utviklet stress-inokulasjonstrening som en kognitiv atferdsmessig prosedyre for å redusere stress. Stress-inokulering ble opprinnelig utformet for å behandle angst. I disse dager anbefaler helsepersonell stress-inokulasjonstrening for en rekke angstrelaterte sykdommer.

6 fordeler med heste-assistert terapi

Heste-assistert terapi er en relativt ny trend. I 460 f.Kr. snakket Hippocrates om fordelene med hester for å løse helseproblemer. Det var imidlertid ikke før 60-tallet at folk begynte å bruke det som en form for rehabilitering.