Terapier

Terapi bringer teknikkene og mekanismene for å endre noen sammen. I denne seksjonen vil du bli kjent med de mest relevante terapiene, tilnærmingen de følger og verktøyene de anvender.

Myers-Briggs typeindikator og Jung

Myers-Briggs personlighetstest er et av de mest kjente instrumentene for personlighetstesting. Imidlertid får den ikke aksept av hele det vitenskapelige samfunnet. Dette er fordi det ikke er en test som oppfyller standardene for pålitelighet og gyldighet. Likevel er MBTI fremdeles…

Fordelene med isolasjonstanker

Isolasjonstanker, også kjent som sensoriske deprivasjonstanker eller flytetanker, går av og på moten regelmessig. Selv om de originalt ble funnet opp for å studere hjernen, bruker mange dem i dag som en form for avslapning. Mange selskaper spesialiserer seg på…

Metaforen om bølgene på stranden

Metaforen om bølgene på stranden er et verktøy terapeuter bruker i Acceptance and commitment therapy (ACT), som betyr aksept og forpliktelsesterapi på norsk, som tilhører gruppen av tredje bølge-behandlinger. I en klinisk sammenheng er dette verktøyet nyttig for å ta…