Terapier

Terapi bringer teknikkene og mekanismene for å endre noen sammen. I denne seksjonen vil du bli kjent med de mest relevante terapiene, tilnærmingen de følger og verktøyene de anvender.

Patologiske gamblere – kognitive forvrengninger

Kognitive forvrengninger er ofte partisk kognitive behandlinger. I tillegg, når vi snakker om psykiske lidelser som for eksempel hos patologiske gamblere, da blir disse viktigere. Fordi i mange tilfeller enten bare oppsto nevnte forvrengninger eller var blant faktorene som bidro…

Motstand i terapi: Hvordan kan det løses?

Motstand i terapi refererer til klientens holdninger, atferder eller kognisjoner som kan forsinke eller hindre terapeutisk endring. Vanligvis er den til stede de første trinnene av evalueringsfasen, fordi det er der klienten kan begynne å stille spørsmål ved behandlingen. I…

MR-terapi for behandling av søvnparalyse

MR-terapi hjelper i behandlingen av søvnparalyse (SP). Denne søvnforstyrrelsen innebærer en lammelse av musklene. Det kan enten skje når du går til sengs om kvelden, eller rett etter at du våkner. Forstyrrelsen oppstår fra et problem i hjernemekanismene som regulerer…

Fire metaforer i aksept- og forpliktelsesterapi

I psykoterapi er det veldig vanlig å bruke metaforer for å hjelpe pasienter med å få kontakt med problemet sitt og bedre forstå hva terapeuten prøver å si. Å fortelle enkle historier vil på en eller annen måte hjelpe med…

Ikke-farmakologisk behandling for demens

Før vi setter i gang med å definere hva Alzheimers sykdom er, og hva ikke-farmakologisk behandling består av, må vi først se nærmere på demens. Norsk Helseinformatikk definerer demens som «en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som fortrinnsvis opptrer i…

Fordelene med isolasjonstanker

Isolasjonstanker, også kjent som sensoriske deprivasjonstanker eller flytetanker, går av og på moten regelmessig. Selv om de originalt ble funnet opp for å studere hjernen, bruker mange dem i dag som en form for avslapning. Mange selskaper spesialiserer seg på…

En kortversjon av historien om psykoterapi

Psykoterapi er en veldig ny gren av psykologi. Faktisk eksisterte det egentlig ikke før i siste kvartal av det 19. århundre, når folk endelig sluttet å tro at psykiske sykdommer var forårsaket av overnaturlige krefter. Med det sagt, har samfunnet alltid…

Metaforen om bølgene på stranden

Metaforen om bølgene på stranden er et verktøy terapeuter bruker i Acceptance and commitment therapy (ACT), som betyr aksept og forpliktelsesterapi på norsk, som tilhører gruppen av tredje bølge-behandlinger. I en klinisk sammenheng er dette verktøyet nyttig for å ta…

5 øvelser innen kunstterapi for barn

Barna er glupske oppdagelsesreisende og uttrykker alltid sin motivasjon til å lære og oppdage nye ting. De bor i en magisk verden hvor oppdagelsen regjerer. Kunstterapi kan derfor være et flott verktøy for terapeuter for å hjelpe barn å leve…

Eksponeringsterapi med speil: Hva går det ut på?

Eksponeringsterapi med speil er en psykologisk teknikk for både kropp og sjel. Denne teknikken brukes til å behandle negativt kroppsbilde. Den kan redusere angst og være med på å knyte opp de knutene som intensiverer depresjon. Kort sagt, er dette…

Mindfulness-basert kognitiv terapi mot depresjon

Depresjon er mørke, motvilje, fortvilelse og tristhet. Det er mange adjektiver som har blitt brukt til å definere det. Uansett er effektene ødeleggende. Klinisk eller alvorlig depresjon resulterer i vedvarende deprimert humør eller tap av interesse. Søvnproblemer, redusert appetitt og…

Effektene av mindfulness på depresjon

Det har vist seg at mindfulness har flere positive effekter på depresjon. Dette er et faktum som Verdens Helseorganisasjon (WHO) støtter opp om. De har funnet at depresjon er en svært vanlig mental lidelse som påvirker mer enn 300 millioner…

Integrativ atferdsterapi for par – Alt du behøver å vite

Ifølge Riva (2012), er integrativ atferdsterapi for par en av de såkalte tredjegenerasjons-terapiene. Denne formen for terapi har et sterkt fokus på private og personlige erfaringer (følelser og tanker), aspekter og oppmerksomhet. Den legger også særlig vekt på funksjonell analyse…

Terapeutisk akkompagnement: Et uunnværlig verktøy

Psykologer har visse verktøy som lar dem arbeide med pasienters forskjellige problemer, ubehag eller mentale sykdommer. Et av disse verktøyene er terapeutisk akkompagnement. Terapeutisk akkompagnement er påført personens vanlige miljø. Dette betyr at psykologen går ut i gaten, til pasientens hjem,…