Terapier

Terapi bringer teknikkene og mekanismene for å endre noen sammen. I denne seksjonen vil du bli kjent med de mest relevante terapiene, tilnærmingen de følger og verktøyene de anvender.

Fire metaforer i aksept- og forpliktelsesterapi

I psykoterapi er det veldig vanlig å bruke metaforer for å hjelpe pasienter med å få kontakt med problemet sitt og bedre forstå hva terapeuten prøver å si. Å fortelle enkle historier vil på en eller annen måte hjelpe med…

Ikke-farmakologisk behandling for demens

Før vi setter i gang med å definere hva Alzheimers sykdom er, og hva ikke-farmakologisk behandling består av, må vi først se nærmere på demens. Norsk Helseinformatikk definerer demens som «en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som fortrinnsvis opptrer i…

Fordelene med isolasjonstanker

Isolasjonstanker, også kjent som sensoriske deprivasjonstanker eller flytetanker, går av og på moten regelmessig. Selv om de originalt ble funnet opp for å studere hjernen, bruker mange dem i dag som en form for avslapning. Mange selskaper spesialiserer seg på…

En kortversjon av historien om psykoterapi

Psykoterapi er en veldig ny gren av psykologi. Faktisk eksisterte det egentlig ikke før i siste kvartal av det 19. århundre, når folk endelig sluttet å tro at psykiske sykdommer var forårsaket av overnaturlige krefter. Med det sagt, har samfunnet alltid…

Metaforen om bølgene på stranden

Metaforen om bølgene på stranden er et verktøy terapeuter bruker i Acceptance and commitment therapy (ACT), som betyr aksept og forpliktelsesterapi på norsk, som tilhører gruppen av tredje bølge-behandlinger. I en klinisk sammenheng er dette verktøyet nyttig for å ta…

5 øvelser innen kunstterapi for barn

Barna er glupske oppdagelsesreisende og uttrykker alltid sin motivasjon til å lære og oppdage nye ting. De bor i en magisk verden hvor oppdagelsen regjerer. Kunstterapi kan derfor være et flott verktøy for terapeuter for å hjelpe barn å leve…

Eksponeringsterapi med speil: Hva går det ut på?

Eksponeringsterapi med speil er en psykologisk teknikk for både kropp og sjel. Denne teknikken brukes til å behandle negativt kroppsbilde. Den kan redusere angst og være med på å knyte opp de knutene som intensiverer depresjon. Kort sagt, er dette…

Mindfulness-basert kognitiv terapi mot depresjon

Depresjon er mørke, motvilje, fortvilelse og tristhet. Det er mange adjektiver som har blitt brukt til å definere det. Uansett er effektene ødeleggende. Klinisk eller alvorlig depresjon resulterer i vedvarende deprimert humør eller tap av interesse. Søvnproblemer, redusert appetitt og…

Effektene av mindfulness på depresjon

Det har vist seg at mindfulness har flere positive effekter på depresjon. Dette er et faktum som Verdens Helseorganisasjon (WHO) støtter opp om. De har funnet at depresjon er en svært vanlig mental lidelse som påvirker mer enn 300 millioner…

Integrativ atferdsterapi for par – Alt du behøver å vite

Ifølge Riva (2012), er integrativ atferdsterapi for par en av de såkalte tredjegenerasjons-terapiene. Denne formen for terapi har et sterkt fokus på private og personlige erfaringer (følelser og tanker), aspekter og oppmerksomhet. Den legger også særlig vekt på funksjonell analyse…

Terapeutisk akkompagnement: Et uunnværlig verktøy

Psykologer har visse verktøy som lar dem arbeide med pasienters forskjellige problemer, ubehag eller mentale sykdommer. Et av disse verktøyene er terapeutisk akkompagnement. Terapeutisk akkompagnement er påført personens vanlige miljø. Dette betyr at psykologen går ut i gaten, til pasientens hjem,…

Hva er den paradoksale intensjonsteknikken?

Verktøyene som psykologer jobber med, er det vi kaller psykologiske teknikker. Disse teknikkene bør kun brukes av spesialister innen psykisk helsefelt. Et klart eksempel på disse teknikkene er den paradoksale intensjonsteknikken.

Kan du dra nytte av stress-inokulasjonstrening?

Donald Meichenbaum utviklet stress-inokulasjonstrening som en kognitiv atferdsmessig prosedyre for å redusere stress. Stress-inokulering ble opprinnelig utformet for å behandle angst. I disse dager anbefaler helsepersonell stress-inokulasjonstrening for en rekke angstrelaterte sykdommer.

6 fordeler med heste-assistert terapi

Heste-assistert terapi er en relativt ny trend. I 460 f.Kr. snakket Hippocrates om fordelene med hester for å løse helseproblemer. Det var imidlertid ikke før 60-tallet at folk begynte å bruke det som en form for rehabilitering.