De mest effektive psykologiske behandlingene

Trenger du å starte psykologisk behandling og vil du vite hva som er mest effektivt? Selv om det er flere skoler på dette området, er nytten av teknikkene knyttet til pasientens behov. Få all informasjon i den følgende artikkelen.
De mest effektive psykologiske behandlingene
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 24 juni, 2023

De mest effektive psykologiske behandlingene er de som støttes av et større volum av vitenskapelig bevis når det gjelder å svare på et bredt spekter av behov. Som regel har psykologer en tendens til å bruke en eller flere tilnærminger slik at de kan gripe inn med større allsidighet og kompetanse.

Hvis du trenger spesialisert hjelp, er det en god idé å spørre fagpersonen hvilke teknikker de bruker. Dette lar deg bli kjent med arbeidsmetodene deres og om denne modaliteten tilpasser seg dine behov. Dessuten kan du finne ut om ressursen har god vitenskapelig støtte. Fordi ikke alle psykoterapier, selv om de kan virke slik, er like.

Det finnes ingen dronning innen psykoterapi som rager over de andre. Det finnes ulike effektive modeller for å håndtere ulike lidelser.

De mest effektive psykologiske behandlingene

Noen mennesker, når de ber om psykologisk hjelp for første gang, ber om den beste og mest effektive behandlingen. Men det finnes ingen terapeutiske strategier som er overlegne resten på alle områder. Det finnes hensiktsmessige strategier for hver enkelt omstendighet og pasient.

En av de viktigste faktorene for effektiviteten av psykologisk behandling er dyktigheten til den profesjonelle. Følgelig finnes det mange nyanser å vurdere for pasienten som er fast bestemt på å ta skrittet. Det viktigste er at de må spesifisere sine behov og lære de ideelle psykologiske behandlingene for deres situasjon.

I denne artikkelen skal vi utforske fem av de mest effektive psykologiske behandlingene.

1. Kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi (CBT) er en av de mest anvendte og studerte formene for psykobehandling. En studie publisert i tidsskriftet, Frontiers in Psychology beskriver det som gullstandardbehandlingen for vanlige psykiske lidelser. Den bruker en rekke teknikker som er både gyldige og fordelaktige for pasienter.

Grunnlaget for kognitiv atferdsterapi

Denne modellen har som mål å gjøre det lettere for mennesker å bli bevisst sine dysfunksjonelle mentale mønstre. Psykologen med spesialisering i kognitiv atferdsterapi hjelper pasienten med å utvikle en sunnere måte å tenke og reagere på. De bruker flere strategier som kognitiv restrukturering, modellering, ferdighetstrening, emosjonell regulering og ekspositoriske teknikker.

Når er kognitiv atferdsterapi nyttig?

 • Fobier
 • Depresjon
 • Avhengighet
 • Søvnforstyrrelser
 • Angstlidelser
 • Posttraumatisk stresslidelse
 • Tvangslidelser (OCD)
 • Spiseforstyrrelser

I dag er kognitiv atferdsterapi den mest utbredte behandlingen. Den er også støttet av det største antallet studier som beviser effektiviteten ved forskjellige psykiske tilstander.

Psykolog med pasient som snakker om de mest effektive psykologiske behandlingene
Alle som kommer til behandling for første gang kan spørre hvilken tilnærming som passer for dem.

2. Aksept- og forpliktelsesterapi

En av de mest effektive psykologiske behandlingene er uten tvil aksept- og forpliktelsesterapi (ACT). Denne modellen gjør det lettere for individet å integrere et rikere, roligere og sunnere livsperspektiv, ved å akseptere smerten ved mange av sine opplevelser. ACT er en av de kontekstuelle eller tredjegenerasjonsbehandlingene. Den fokuserer på kognisjon, språk og samhandling med omgivelsene.

Grunnlaget for ACT

Aksept- og forpliktelsesterapi søker å reorientere individets liv gjennom selvoppdagelse og omformulering av verdier. De jobber også med sine følelser, tanker og minner gjennom betydningene de mottar via språket.

Forskning utført av universitetet i Basel (Sveits) fremhever effektiviteten til ACT under en lang rekke tilstander. Det er en allsidig behandling for flere prosesser. (Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999; Wilson & Luciano, 2002).

Når er ACT nyttig?

3. Systemisk terapi

Systemisk terapi gir en trygg og berikende setting for å ivareta relasjonsproblemer, konflikter og spenninger. Det er en interessant tilnærming som adresserer utfordringer med partnere, familie eller jobb.

Grunnlaget for systemisk terapi

Denne terapeutiske modellen arbeider for å identifisere de dysfunksjonelle mønstrene som forårsaker den enkelte ubehag med figurer i omgivelsene. Metoden hjelper dem å forstå på hvilke måter realiteter som kommunikasjon, tro og all den atferden som oppstår i et gitt system påvirkes.

Williams College University (USA) gjennomførte en studie som hevder at systemisk terapi de siste 25 årene har vært en av de mest solide i familie- og parmiljøet.

Når er systemisk terapi nyttig?

 • Arbeidsproblemer
 • Relasjonsproblemer
 • Familieforhold
 • Mellommenneskelige konflikter

4. Dialektisk atferdsterapi

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en gyldig modell for å adressere selvdestruktiv atferd og emosjonell dysregulering. Den fokuserer på å hjelpe individer med å utvikle ferdigheter innen følgende fire spesifikke områder:

 • Emosjonell utvikling
 • Toleranse for uro
 • Mellommenneskelige ferdigheter
 • Avspenning / full oppmerksomhet / impulskontroll

Grunnlaget for DBT

DBT er en svært strukturert type behandling som hjelper individet med å integrere et sett med ferdigheter (García Palacios, 2004). Den ble utviklet av Dr. Marsha M. Linehan og er en del av CBT. Den integrerer også mindfulness.

Når er DBT nyttig?

5. Kort strategisk terapi

Kort strategisk terapi (BST) er en av de mest effektive psykologiske behandlingene for å forbedre måter å mestre på. Metoden ble laget av Giorgio Nardione og Paul Watzlawick. Den skiller seg ut ved å være en ressurs som har en tendens til å generere løsninger på færre økter.

BST hjelper pasienten med å bryte onde sirkler eller gir dem enkle verktøy som får dem til å føle seg bedre. Det letter målet om å gjøre dypere endringer basert på positive sinnstilstander.

Grunnlaget for BST

Denne terapeutiske tilnærmingen prøver å forstå hvordan pasienten konstruerer sin virkelighet og dens tilhørende dysfunksjonelle mønstre. Den tar for seg følgende tre sfærer: oppfatninger, emosjonell regulering og mistilpassede atferdsmønstre.

Psykologen veileder pasienten til å oppdage sine egne evner og potensiale, for å deaktivere dynamikken i problemene.

Når er BST nyttig?

 • Depresjon
 • Seksuelle problemer
 • Familie- og parproblemer
 • Spiseforstyrrelser
 • Angst, panikkanfall, fobier, tvangstanker, psykosomatiske lidelser
Sinnet består av puslespillbrikker som symboliserer de mest effektive psykologiske behandlingene
De mest effektive behandlingene lar individer ta tak i problemer ved å lære seg nye verktøy for endring.

Viktigheten av å kjenne til de mest effektive psykologiske behandlingene

Å tilnærme seg psykologi for første gang kan være litt overveldende, på grunn av antallet varianter som finnes. Derfor er det nyttig å vite om de mest effektive terapeutiske modellene. Alle tilnærmingene vi har beskrevet her har vært i bruk i flere tiår og har endret livene til mange mennesker.

Til slutt, ikke nøl med å se etter spesialiserte fagfolk. Det er mange forskjellige typer som er bemyndiget i forskjellige tilnærminger som beriker den typen behandling som er tilgjengelig. Disse teoriene veileder fagpersonen til å bedre forstå pasientens virkelighet og gi ressurser til fordel for deres spesielle behov.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • A-Tjak, J. G., Davis, M. L., Morina, N., Powers, M. B., Smits, J. A., & Emmelkamp, P. M. (2015). A meta-analysis of the efficacy of acceptance and commitment therapy for clinically relevant mental and physical health problems. Psychotherapy and psychosomatics84(1), 30–36. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25547522/
 • David, D., Cristea, I., & Hofmann, S. G. (2018). Why Cognitive Behavioral Therapy Is the Current Gold Standard of Psychotherapy. Frontiers in psychiatry9, 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5797481/
 • Gloster, A. T., Walder, N., Levin, M. E., Twohig, M. P., & Karekla, M. (2020). The empirical status of acceptance and commitment therapy: A review of meta-analyses. Journal of Contextual Behavioral Science. Elsevier Inc. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212144720301940
 • Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and Commitment Therapy: An experiential approach to behavior change. New York: Guilford Press.
 • Heatherington, L., Friedlander, M. L., Diamond, G. M., Escudero, V., & Pinsof, W. M. (2015). 25 years of systemic therapies research: progress and promise. Psychotherapy research : journal of the Society for Psychotherapy Research25(3), 348–364. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25506726/
 • Watzlawick, P. & Nardone, G. (2000). Terapia Breve Estratégica. Barcelona: Paidós. https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/29/28315_Terapia_breve_Estrategica.pdf
 • Wilson, K. G., & Luciano, C. (2002). Terapia de Aceptación y Compromiso: Un Tratamiento conductual orientado a los valores [Acceptance and Commitment Therapy: A behavioral therapy oriented to values]. Madrid: Pirámide.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.