Psykologi

Psykologi er en av de mest fascinerende vitenskapene som finnes. Å forstå årsakene til vår atferd, mysteriene bak personligheter og sinnet, forstå hvilke prosesser som ligger bak intelligens, hvordan vi utvikler oss, eller til og med oppdage hvordan vi kan forbedre relasjonene våre, er bare noen av de tingene som blir avslørt av denne berikende disiplinen, som vi gjør tilgjengelig for deg.

Hvorfor etterligner barn voksne?

På godt og vondt etterligner barn voksne. Nesten uten at vi skjønner det, studerer de små øynene deres oss, som virker på atferd, kopierer bevegelser og internaliserer ord, uttrykk og til og med roller. Vi vet at barn aldri vil…

Råd for å minimere morgenangst

Morgenangst er tøft og vanskelig å takle. Du vet aldri når det dukker opp, men det har en tendens til å gjøre det på det mest ubeleilige tidspunktet på dagen. Hvordan kan du imidlertid minimere morgenangst?