Personlighetspsykologi

I denne seksjonen vil du ha muligheten til å lære om de mest relevante teoriene om personlighetspsykologi. Du vil lære om psykoanalyse, humanisme og kognitivisme for å bedre forstå andre mennesker og deg selv.

Sunn fornuft er ikke så vanlig

Descartes påpekte at sunn fornuft var den best distribuerte kvaliteten i verden – at det ikke var en eneste person som ikke hadde denne gaven av fornuftighet. Den berømte matematikeren og filosofen forsto allerede at denne dimensjonen gikk utover våre…

Spiseforstyrrelser og personlighet

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) fra American Psychiatry Association sier at «mat- og spiseforstyrrelser er preget av en vedvarende forstyrrelse av spising eller spiserelatert atferd som resulterer i et endret inntak av mat, som svekker fysisk helse…

Genetikk og psykoanalyse

Takket være noen av historiens viktige karakterer, har vi et veldig annerledes perspektiv på personlighet enn vi hadde for ti år siden. Sigmund Freud, psykoanalysens far, var en av dem. Hans nye perspektiv på psyken vår hjalp ham med å…