Pedagogisk psykologi

Lær hvordan vi modnes på et kognitivt og emosjonelt nivå, samt de viktige faktorene for læring, både som barn og voksne. Du vil også finne den beste forskningen og teoriene for å adressere eventuelle atferd- eller emosjonsproblemer hos de små.

Divergerende tenkning hos små barn

Divergerende tenkning hos barn er en eksepsjonell gave. Deres åpne sinn er fullt av muligheter og uvanlig, originalt og konstant idiosynkratisk resonnement. Imidlertid forsvinner det kreative potensialet når barn vokser opp i et utdanningssystem som standardiserer alle studenters tankegang og…

Spencer Kagan og kooperativ læring

Spencer Kagan er en kjent forfatter som har utført flere studier på kooperativ læring. Denne typen samarbeid er forskjellig fra hvordan vi tradisjonelt tenker på læring og undervisning. Dette er noe helt ulikt fra en professor eller lærer som overfører…