Pedagogisk psykologi

Lær hvordan vi modnes på et kognitivt og emosjonelt nivå, samt de viktige faktorene for læring, både som barn og voksne. Du vil også finne den beste forskningen og teoriene for å adressere eventuelle atferd- eller emosjonsproblemer hos de små.

Hvorfor etterligner barn voksne?

På godt og vondt etterligner barn voksne. Nesten uten at vi skjønner det, studerer de små øynene deres oss, som virker på atferd, kopierer bevegelser og internaliserer ord, uttrykk og til og med roller. Vi vet at barn aldri vil…

Endring i læreplanen for studenter

Endring i læreplanen består av justeringene lærerne gjør i læreplanene for å gjøre dem tilgjengelige for studenter med spesielle behov. Lærere klassifiserer læreplanendring som en type utdanningsstrategi. I et nøtteskall er de et sett med ressurser som er laget for…

Spesifikke språkvansker hos barn

Folk i alle aldre og steder i livet kan ha språkproblemer. Det kan være alt fra veldig komplekse problemer som gjør det umulig å kommunisere, til enkle ting som å forveksle bokstaven «r» men bokstaven «l». De fleste av disse…

Insentiver i utdanning

Vi må ta hensyn til insentiver i utdanning. Et utdanningssystem som hjelper elevene med å møte oppgaver og overvinne sine utfordringer, er nødvendig for utdanning av høy kvalitet. For å gi god utdanning må vi derfor analysere disse motiveringsaspektene.