Pedagogisk psykologi

Lær hvordan vi modnes på et kognitivt og emosjonelt nivå, samt de viktige faktorene for læring, både som barn og voksne. Du vil også finne den beste forskningen og teoriene for å adressere eventuelle atferd- eller emosjonsproblemer hos de små.

Spencer Kagan og kooperativ læring

Spencer Kagan er en kjent forfatter som har utført flere studier på kooperativ læring. Denne typen samarbeid er forskjellig fra hvordan vi tradisjonelt tenker på læring og undervisning. Dette er noe helt ulikt fra en professor eller lærer som overfører…