Idrettspsykologi

Idrettspsykologi hjelper oss med å bedre forstå de fysiske, motivasjonsmessige og psykiske faktorene som ligger bak enhver fysisk eller konkurransepreget idrettsaktivitet.

10 grunner til å studere psykologi

Vi kan gi deg tusen grunner til at vi synes det er verdt å studere psykologi. Det er imidlertid en som oppsummerer dem alle sammen – det er spennende! Få disipliner går utover bare faglig utvikling og beriker oss som…