Idrettspsykologi

Idrettspsykologi hjelper oss med å bedre forstå de fysiske, motivasjonsmessige og psykiske faktorene som ligger bak enhver fysisk eller konkurransepreget idrettsaktivitet.

Dementia pugilistica eller «bokserdemens»

Dementia pugilistica er en nevrodegenerativ lidelse. Det har fått oppmerksomhet de siste årene ettersom forskere har oppdaget mer om ringvirkningene av å utøve visse idretter. Det andre navnet, «bokserdemens», gir deg en pekepinn om dens etiologi. Det latinske ordet pugil…

10 grunner til å studere psykologi

Vi kan gi deg tusen grunner til at vi synes det er verdt å studere psykologi. Det er imidlertid en som oppsummerer dem alle sammen – det er spennende! Få disipliner går utover bare faglig utvikling og beriker oss som…