Idrettspsykologi

Idrettspsykologi hjelper oss med å bedre forstå de fysiske, motivasjonsmessige og psykiske faktorene som ligger bak enhver fysisk eller konkurransepreget idrettsaktivitet.