De beste terapiene for å behandle traumer

Ved behandling av traumer er det nyttig å velge spesialiserte terapier på dette feltet. Det finnes ulike typer som støttes av god vitenskapelig dokumentasjon. Les mer om dem i denne artikkelen.
De beste terapiene for å behandle traumer
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 03 april, 2024

De beste terapiene for å behandle traumer er vanligvis delt inn i to områder. Det er de som fokuserer på selve hendelsen, og de som tar for seg symptomene. Begge typer psykologiske intervensjoner blir stadig hyppigere. Dette er fordi mange mennesker trenger å lege sår produsert av traumatiske opplevelser.

Paul Conti er en av de mest anerkjente psykiaterne på dette området. I sin bok, Trauma: The Invisible Epidemic (2022) uttaler han at nesten 70 prosent av befolkningen har gått gjennom eller vil gå gjennom en traumatisk hendelse på et tidspunkt i livet.

Ifølge den ideelle organisasjonen Mental Health America er traumatiske hendelser den viktigste årsaken til langvarig nedsatt arbeidsevne på verdensbasis. Dessuten er traumerelaterte angst- og depresjonslidelser blant de vanligste tilstandene folk søker behandling for. Derfor er det viktig at gyldige og effektive ressurser er tilgjengelige.

«Det vi ikke forstår er at mennesker endres fundamentalt av traumer. De har endret seg biologisk. De endrer seg når det gjelder genuttrykk, hormoner, kjemikalier og nevrotransmisjon, og det fortsetter for alltid.»

– Paul Conti –

De beste terapiene for å behandle traumer

Trist mann som tenker på de beste terapiene for å behandle traumer
Terapi som er spesielt rettet mot behandling av traumer er de mest effektive for å gi oss tilbake kontrollen over livene våre.

Psykiske traumer påvirker ikke bare hjernen. Det endrer ikke bare våre måter å tenke, føle, huske eller behandle virkeligheten på. Faktisk fester disse smertefulle hendelsene seg også til kroppen. Forskning utført av University of Cape Town (Sør-Afrika) viser at traumer påvirker hele biologien vår på en varig måte.

Jo raskere den terapeutiske tilnærmingen begynner, jo bedre vil utviklingen bli. Problemet er imidlertid at mange mennesker som starter terapi har brukt år – ja tiår – på å håndtere traumets usynlige sår.

Å finne veien til bedring og helbredelse kan være langt og vanskelig, men det finnes verktøy for å komme dit. Her er noen av de beste terapiene for å behandle traumer:1. Kognitiv prosesseringsterapi (CPT)

Kognitiv prosesseringsterapi (CPT) er en behandling med vitenskapelig bevis som favoriserer reformulering av mentale skjemaer knyttet til traumer.

 • Målet med denne modellen er at individet integrerer den levde opplevelsen med en lavere lidelsesbyrde. Dessuten utvikler de et sunnere syn på seg selv og verden. (Resick et al., 2008b; Williams et al., 2011).
 • Det lar dem utfordre og endre den dysfunksjonelle troen som holder dem knyttet til den traumatiske hendelsen.

Denne modellen ble utviklet av Dr. Patricia Resick på 1990-tallet. Den virker på de smertefulle erkjennelsene som oppstår i disse sammenhengene. En studie utført av University of Missouri-St Louis (USA) viser til dens nytte i behandlingen av kvinnelige ofre for seksuelle overgrep.

2. EMDR (eye movement) terapi

EMDR-terapi er en av de mest effektive for behandling av traumer. Den ble utviklet på 1980-tallet av Francine Shapiro, en nevrolog og kognitiv atferdspsykoterapeut. Hun var på utkikk etter en intervensjonsplan med bedre resultater for krigsveteraner.

 • Den er basert på teknikken for øyebevegelse eller bilateral stimulering.
 • Denne typen hjernestimulering hjelper pasienten med å behandle traumer til deres følelsesmessige smerte er dempet.
 • I løpet av denne prosessen fremkalles følelser, minner og bilder som pasienten og psykologen jobber med, for å integrere den smertefulle opplevelsen.
 • EMDR-modellen er basert på antakelsen om at rytmiske øyebevegelser gjør at traumatiske minner kan behandles på en mindre forstyrrende måte.

En artikkel publisert i Frontiers in Psychology (2017) slår fast at EMDR-terapi også er gunstig ved behandling av psykotiske eller affektive symptomer og kronisk smerte. Den generelle ideen som dukket opp fra denne forskningen er at EMDR kan være spesielt effektiv hos personer som har opplevd komplekse og repeterende traumer over tid. For eksempel emosjonelle eller seksuelle overgrep i barndommen.

3. Robert Ciciones Trauma Relief Unlimited (TRU)

En annen anbefalt terapi for behandling av traumer er Trauma Relief Unlimited (TRU) laget av Dr. Robert Cicione. Den fokuserer mer på symptomene enn opphavet til den traumatiske opplevelsen. Målet med denne terapien er å redusere hele det kliniske bildet knyttet til effektene av posttraumatisk stress.

 • Det er en ikke-verbal terapi av kroppsbevegelser og kunstneriske teknikker.
 • Pasienten veiledes til å lage tegninger som fungerer som utrensende ressurser.
 • Terapeuten veileder pasienten til å utføre en rekke bevegelser for å lindre angst og stress.
 • Det er ikke en terapeutisk ressurs rettet mot depresjon eller opprinnelsen til den traumatiske opplevelsen. I stedet søker den å redusere følelsesmessig smerte, kroppsreaktivitet, stress og angst.

Mange lar tiden gå før de søker hjelp for traumer opplevd i barndommen eller ungdomsårene. Å ikke gjøre det betinger deres eksistens fullstendig. Psykologisk terapi er det beste verktøyet for å gjenvinne kontrollen over livet sitt.

4. Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT)

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en veldig nyttig modell for å adressere de smertefulle hendelsene i barndommen og ungdomsårene. Traumer forbundet med overgrep og/eller mishandling opplevd på dette tidspunktet er det hyppigste. Denne terapien:

 • Hjelper pasienten å gjenkjenne hvordan psykiske traumer fungerer og forstå sine egne reaksjoner på opplevelsen.
 • Hjelper pasienten til å forme en sunnere mental tilnærming for å redusere plagsomme og forvrengte syn.
 • Bruker teknikker som kognitiv restrukturering, emosjonell regulering og eksponering for aversive stimuli, hvis aktuelt.

Du kan være interessert i å lese Tusenmetersblikket: et uttrykk for traumer


5. Somatiske terapier

Blant de mest interessante og nyttige terapiene for behandling av traumer er somatiske. Somatic Experiencing (SE)-tilnærmingen ble utviklet av Dr. Peter A. Levine. Han hevder at enhver smertefull opplevelse som ikke blir behandlet på riktig måte, gir dysfunksjon i nervesystemet.

Dette gir seg utslag i symptomer som for eksempel at man er konstant på vakt, behandler alt som en trussel, søvnløshet, konsentrasjonsproblemer og følelsesmessig dysregulering, blant annet.

 • Somatiske terapier bidrar til å redusere symptomer relatert til psykiske traumer.
 • Gradvis får pasienten hjelp til å regulere følelsene knyttet til minnene, og dermed minimere sin generelle lidelse.
 • Den somatiske tilnærmingen veileder pasienten til å bli oppmerksom på de fysiske følelsene knyttet til den traumatiske hendelsen.
 • Det starter fra ideen om at sinn og kropp er knyttet sammen. Derfor setter innkapslede minner alltid sitt preg på kroppen.

Mange mennesker som lider av traumer opplever også kroniske smerter. I disse tilfellene er somatiske terapier ekstremt nyttige.

Senior mann som mottar en av de beste terapiene for å behandle traumer
Traumer må konfronteres. Hvis disse indre sårene ikke blir behandlet, er den fysiske og mentale påvirkningen enorm.

Finn terapiene for å behandle traumer som passer best for deg

Som du kan se, er det forskjellige terapeutiske alternativer for å behandle traumer. De som er fokusert på symptomer (som somatisk og traumelindring) vil ikke være nyttige hvis du viser bevis på andre komorbiditeter. For eksempel genererer traumer ofte stemningslidelser. I disse tilfellene er den kognitive atferdsmessige tilnærmingen nyttig.

For å få en riktig diagnose er det viktig å konsultere en spesialisert spesialist. Du må aldri legge til side eller undertrykke smerten din og bør aldri oppføre deg som om den aldri hadde skjedd. Traumer er som en blekkflekk. Det gjør alt uskarpt: ditt sosiale liv, arbeidsliv og til og med helsen din.

Det finnes effektive verktøy for å lukke disse sårene, gjenvinne kontrollen over livet ditt, og til og med gi deg håp for fremtiden. Det som skjedde i fortiden kan helbredes takket være terapiene beskrevet her. Du bør aldri nøle med å be om hjelp.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Cicione, R.M., Fontaine, L.A., y Williams, C.N. (2002). Trauma Relief Unlimited: un estudio de resultados de un nuevo método de tratamiento. Trauma y Pérdida: Investigación e Intervenciones, 2(2), 25-33. https://traumareliefunlimited.com/Trauma%20relief%20unlimited%20research%20paper%20whole.pdf
 • Dalvie, S., & Daskalakis, N. P. (2021). The Biological Effects of Trauma. Complex psychiatry7(1-2), 16–18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8443929/
 • Resick, P. A., Nishith, P., Weaver, T. L., Astin, M. C., & Feuer, C. A. (2002). A comparison of cognitive-processing therapy with prolonged exposure and a waiting condition for the treatment of chronic posttraumatic stress disorder in female rape victims. Journal of consulting and clinical psychology70(4), 867–879. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12182270/
 • Shapiro, F (1989). Efficacy of the eye movement desensitization procedure in the treatment of traumatic memories. Journal of Traumatic Stress, 2(2), 199–223. https://psycnet.apa.org/record/1989-40656-001
 • Thomas, F. C., Loskot, T., Mutschler, C., Burdo, J., Lagdamen, J., Sijercic, I., Lane, J. E. M., Liebman, R. E., Finley, E. P., Monson, C. M., & Wiltsey-Stirman, S. (2023). Initiating Cognitive Processing Therapy (CPT) in Community Settings: A Qualitative Investigation of Therapist Decision-Making. Administration and policy in mental health50(1), 137–150. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9832073/
 • Valiente-Gómez, A., Moreno-Alcázar, A., Treen, D., Cedrón, C., Colom, F., Pérez, V., & Amann, B. L. (2017). EMDR beyond PTSD: A Systematic Literature Review. Frontiers in psychology8, 1668. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5623122/

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.