Integrativ psykoterapi

Har du noen gang lurt på hvorfor du noen ganger føler deg trist, engstelig eller irritabel uten å vite hvorfor? Eller hvorfor, til tross for din innsats for å endre visse atferder, ser det ut til at du alltid faller tilbake i de samme mønstrene? Integrativ psykologi vil hjelpe deg å forstå disse fenomenene.
Integrativ psykoterapi
Sofía Gimbert

Skrevet og verifisert av psykologen Sofía Gimbert.

Siste oppdatering: 17 juni, 2023

Integrativ psykoterapi er en terapeutisk tilnærming. Den kombinerer ulike psykologiske teknikker og teorier for å hjelpe folk med å håndtere sine emosjonelle og psykiske problemer. I stedet for å fokusere på en enkelt tilnærming, for eksempel kognitiv atferdsterapi eller psykodynamisk terapi, kombinerer integrative psykoterapeuter teknikker og strategier fra flere tilnærminger. Som sådan er ideen deres å lage en personlig behandlingsplan for hver pasient.

Integrativ psykoterapi er basert på ideen om at alle terapier har visse svakheter. Disse kan imidlertid kompenseres for ved å inkludere verktøy eller ideer fra andre terapeutiske tilnærminger.

Integrative psykoterapeuter følger denne tenkningen i sin yrkesutøvelse. Som sådan fokuserer de på pasienten som helhet. Dessuten tar de hensyn til faktorer som miljø, kultur, kontekst, biologi og psykologi, i stedet for kun å fokusere på pasientens spesifikke symptomer.

«Integrativ psykoterapi anerkjenner at hver person er unik og at en personlig tilnærming til terapi er avgjørende for suksess.»

– Richard Erskine –

psykolog i terapi

Integrering av ulike tilnærminger

Ved å kombinere ulike tilnærminger, er integrative psykoterapeuter i stand til å møte de individuelle behovene til hver enkelt pasient på en effektiv og personlig måte.

Her er noen av tilnærmingene som terapeuter ofte integrerer i denne typen terapi:

Kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi fokuserer på å identifisere og endre negative tanke- og atferdsmønstre. Det kan kombineres med andre tilnærminger. For eksempel psykodynamisk terapi eller humanistisk terapi.

Psykodynamisk terapi

Denne tilnærmingen fokuserer på å utforske pasientens ubevisste tanker og atferdsmønstre. Den kan kombineres med kognitiv atferdsterapi for å adressere både pasientens bevisste og ubevisste mønstre.

Humanistisk terapi

Humanistisk terapi fokuserer på å forstå hele individet og dets evne til å ta beslutninger og løse problemer. Det kan kombineres med kognitiv atferdsterapi for å adressere pasientens negative tankemønstre. Dette hjelper dem å utvikle større selvbevissthet.

Aksept- og forpliktelsesterapi

Aksept- og forpliktelsesterapi er sentrert på å akseptere pasientens følelser og tanker og identifisere deres verdier. Det kan kombineres med andre tilnærminger for å hjelpe dem med å utvikle større selvbevissthet. I tillegg hjelper det dem å finne en måte å leve i samsvar med sine verdier.

EMDR-terapi

EMDR-terapi fokuserer på identifisering og bearbeiding av traumer og traumatiske hendelser via bilateral stimulering. Det kan kombineres med andre tilnærminger for å møte de individuelle behovene til hver enkelt pasient. Det hjelper dem også med å overvinne traumerelaterte emosjonelle og psykiske problemer.

Hvordan fungerer integrativ psykoterapi?

Hovedmålet med integrativ psykoterapi er å gi pasienter en helhetlig og personlig tilnærming til deres emosjonelle velvære. Ved å imøtekomme deres individuelle behov, hjelper det dem å overvinne sine emosjonelle og psykologiske problemer på effektive og varige måter. Det kan også hjelpe pasienter med å utvikle større selvbevissthet. Videre forbedrer det deres evne til å takle utfordrende situasjoner.

Kombinering av terapier og psykologiske teknikker

Som vi allerede har nevnt, kombinerer integrative psykoterapeuter forskjellige psykologiske terapier og teknikker for å lage personlige behandlingsplaner for sine pasienter.

For eksempel kan en integrativ psykoterapeut bruke kognitiv atferdsterapiteknikker. De hjelper en pasient å identifisere og endre sine negative tankemønstre. Imidlertid vil de også bruke humanistiske terapiteknikker. Disse hjelper pasienten med å utvikle større selvbevissthet, både om seg selv og sine følelser.

Rollen til den integrative psykoterapeuten

Ved å bruke teknikker og strategier fra en rekke tilnærminger, i motsetning til bare én, spiller den integrative psykoterapeuten en aktiv rolle i hver pasients behandlingsprosess.

Disse fagpersonene er ofte høyt trent og erfarne i et bredt spekter av psykologiske tilnærminger. Følgelig er de i stand til å skreddersy personlige tilnærminger for hver pasient.

Mann i terapi med psykolog

Hva kan du forvente av integrativ psykoterapi

Under en integrativ psykoterapisesjon vil terapeuten jobbe med å utvikle en intervensjon som dekker dine individuelle behov. Dette kan inkludere å kombinere ulike psykologiske terapier og teknikker for å hjelpe deg å nå dine emosjonelle og psykologiske mål.

Terapeuten kan stille deg spørsmål om din fortid, dine relasjoner og dine nåværende tanke- og atferdsmønstre. Dette vil hjelpe deg å bedre forstå dine emosjonelle og psykologiske problemer. Du kan også jobbe med praktiske øvelser. De vil hjelpe deg å utvikle større selvbevissthet. Dessuten vil de hjelpe deg med å endre eventuelle maladaptive tanke- og oppførselsmønstre.

Oppsummert er integrativ psykoterapi en terapeutisk tilnærming. Den kombinerer forskjellige psykologiske teknikker og teorier for å hjelpe folk med å overvinne sine emosjonelle og psykiske problemer.

Ved å adressere de individuelle behovene til hver pasient og kombinere ulike tilnærminger, gir integrative psykoterapeuter effektive og personlig tilpassede behandlingsplaner. De hjelper pasienter med å oppnå emosjonelt og psykisk velvære.

Derfor, hvis du leter etter en mer omfattende og personlig behandlingstilnærming for dine emosjonelle og psykiske problemer, kan integrativ psykoterapi være et alternativ å vurdere.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Feltham, C. (2010). Psicoterapia integradora: enfoques y cuestiones. Sage Publications.
  • Norcross, J. C., & Goldfried, M. R. (2005). Handbook of psychotherapy integration. Oxford University Press.
  • Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (2018). Systems of psychotherapy: A transtheoretical analysis. Oxford University Press.
  • Stickgold, R. (2002). EMDR: Un mecanismo de acción neurobiológico putativo. Revista de psicología clínica , 58 (1), 61-75.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.