Hexaflex-modellen: Aksept- og forpliktelsesterapi

Hexaflex danner kjernen i aksept- og forpliktelsesterapi. I denne artikkelen vil vi forklare hva det er, hvorfor det dannes og hva dets nytte er for å forbedre livene våre.
Hexaflex-modellen: Aksept- og forpliktelsesterapi
José Padilla

Skrevet og verifisert av psykologen José Padilla.

Siste oppdatering: 11 november, 2022

Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) er karakterisert ved å gi relevans til konteksten i en situasjon. ACT fokuserer på miljøet der folks kognitive aktivitet skjer, noe som reduserer betydningen som tidligere generasjons terapier la på innhold.

Et av hovedmålene til ACT er å utvikle psykisk fleksibilitet og oppmuntre til kontakt med nåtiden på en bevisst måte. På et teoretisk nivå er hensikten med modellen at verbale og kognitive funksjoner er under en mer eksakt og frivillig kontekstuell regulering, for å rette atferd mot verdier.

Ifølge denne modellen er det seks prosesser som genererer psykisk fleksibilitet: aksept, kognitiv defusjon, kontakt med øyeblikket, selvet som kontekst, verdier og engasjert handling.

Forholdet mellom disse prosessene er vanligvis representert av et heksagon som er kjent som hexaflex-modellen. Gjennom disse seks komponentene søker aksept- og forpliktelsesterapi at individer (Ribero-Marulanda og Agudelo-Colorado, 2016):

 • Erkjenner og forlate indre hendelseskontrollstrategier
 • Observer sine opplevelser uten å merke dem
 • Fokuser på atferd rettet mot å oppnå verdifulle resultater, for å skape fleksible og effektive handlinger

Videre tar vi for oss hver av de seks komponentene eller prosessene i hexaflex-modellen.

Kvinne i psykologisk terapi
Hovedmålet med ACT er utviklingen av psykisk fleksibilitet hos pasienten.

Hexaflex-modellen

Som vi nevnte tidligere, er hexaflex et sekskantet diagram som brukes til å klassifisere og behandle klientproblemer. Hver av de seks prosessene den er basert på, tilsvarer et av ACTs kjerneprinsipper. Med dette diagrammet kan terapeuten også velge et utgangspunkt for den konkrete intervensjonen.

ACT søker å dyrke psykisk fleksibilitet, som ikke er noe annet enn evnen til å møte, akseptere og tilpasse seg vanskelige situasjoner. Når vi opplever stressende situasjoner, beskytter psykisk fleksibilitet oss mot negative følelser og kan fremme vår mentale helse. I tillegg fungerer det som en buffer mot stress og negative psykiske resultater.

La oss se nærmere på hver av prosessene som brukes av ACT for å fremme psykiske fleksibilitet.

1. Aksept

I hexaflex-modellen er aksept handlingen å motta det som tilbys oss og ta det livet bringer oss, “ta det fullstendig, i øyeblikket det er gitt, uten å forsvare oss selv” (Hayes, 2013). Aksept er en holdning som motiverer oss til ikke å unngå det som skjer akkurat nå.

Aksept er en invitasjon til å si ja til livet når det gir liten mening å kjempe mot ubehagelige opplevelser. For eksempel er det visse omstendigheter som vi ikke kan endre, som å bli eldre, og vi har ikke noe annet valg enn å akseptere dem. Dermed innebærer aksept en vilje til å åpne oss for nåtiden, for vår eksistens og for opp- og nedturene den utspiller seg i. Det er ikke selvdebatterende, men en viktig forpliktelse til øyeblikket som det er.

“Aksept er virkelig en annen måte å være i livet på, å leve vennlig og med et åpent hjerte med vårt indre landskap, med det som skjer med oss ​​og fullt ut omfavne det.”

– O´Connell, 2018 –

Essensen av aksept ligger i å ikke gjøre motstand. Det betyr ikke å motsette seg livets flyt. Når vi inntar holdningen til å akseptere det som skjer med oss, reagerer vi ikke med å kjempe eller gjøre motstand, fordi det bare gir unødvendig ubehag.

 2. Kognitiv defusjon

Dette er strategien som gjør at vi kan løsrive oss fra tankene våre, nærmere bestemt de som har blitt et problem for oss. Kognitiv defusjon hjelper oss å forstå at verken ord eller tanker er virkelighet.

Kognitiv defusjon hjelper oss i de øyeblikkene vi må møte utfordringen med å håndtere potensielt engstelige og påtrengende tanker. Ved å bruke denne strategien lærer vi å observere produktene og prosessene i tankene våre.

Det lar oss også disidentifisere fra ideene våre: “Jeg har tanken …”, “Jeg legger merke til den eller den tanken”, “Jeg gjør noe med tankene mine”. Takket være kognitiv defusjon kan vi se forskjellen mellom vår mentale aktivitet og oss selv.

Kognitiv defusjon er ikke ment å erstatte dysfunksjonelle tanker med andre (slik kognitiv restrukturering ville gjort), men å gi oss et perspektiv der tankene våre ikke er ekte, men skapet av sinnet vårt. Andre mål er å:

 • Redusere nivået av identifikasjon som vi har med våre indre erfaringer
 • Redusere karakteren av sannheten i våre tanker
 • Redusere påvirkningen av våre tanker på vår atferd og opplevelser
 • Tilrettelegge for kognitiv fleksibilitet

3. Kontakt med øyeblikket

Uten bevissthet om det nåværende øyeblikket, har vi en tendens til å fokusere oppmerksomheten på vårt psykiske liv. Innenfor rammen av ACT gir terapeuter strategier slik at vi kan fokusere mer på det som skjer rundt oss. Det inviterer oss også til å være dynamiske på det mentale planet.

Tanken er at hvis miljøet vårt er i konstant endring og vi er klar over det, vil innholdet i vårt psykiske liv også flyte, og dermed unngå ugyldiggjørende tankespinn.

Denne typen trening er nødvendig, siden rigid og fraværende oppmerksomhet er assosiert med psykisk dysfunksjon. På den annen side er mindfulness positivt relatert til psykisk velvære (Bowlin og Baer, ​​2012). Det kan også redusere ulike psykiske symptomer og emosjonell reaktivitet. Videre forbedrer det atferdsregulering.

Gjennom mindfulness bringes vår oppmerksomhet til opplevelsen av her og nå med åpenhet, mottakelighet og nysgjerrighet. Det hjelper oss å finne en effektiv vei for utvikling av aksept. Mindfulness innebærer en forpliktelse til øyeblikket og til livet slik det manifesterer seg i nåtiden.

4. Selvet som kontekst

Vi blir ofte tilført historiene og narrativene vi forteller oss selv om hva som skjer med oss. Som et resultat er vi mindre i stand til å reagere fleksibelt fra det ene øyeblikket til det neste.

Denne psykisk rigiditeten eller ufleksibiliteten er ikke nødvendigvis knyttet til negative tanker. Derfor kan vi slå det sammen med oppfatninger som: “Jeg er en omsorgsfull person” og miste viljen til å gjenkjenne måtene tankene skader eller sårer andre på. Selvet som kontekst tillater oss ikke å innta et perspektiv på disse historiene. Dermed løsner vi vår tilknytning til dem.

I hexaflex-modellen er selvet som kontekst et rom, en transcendens, hvorfra vi observerer våre erfaringer. På den ene siden støtter eller inneholder den alle våre erfaringer. På den andre siden er det en splittelse mellom selvet som bevissthet og selvet som innholdet i psykiske hendelser. Vi kan si at disse egenskapene til inkludering og distinksjon oppmuntrer til mer fleksible atferdsmønstre (Chin og Hayes, 2017).

5. Verdier

I hexaflex-modellen er verdiene våre våre utvalgte egenskaper ved å være og gjøre. Når vi engasjerer oss i handlinger basert på dem, etablerer vi adaptive atferdsrepertoarer og de forsterkende effektene av handling eksisterer i det nåværende øyeblikk, snarere enn i de eksterne resultatene vi kan oppnå (Chin & Hayes, 2017).

Verdier er en sentral del av livene våre. De er kompassene våre, og de veileder oss i søket etter det som resonerer i oss. Videre er de et av grunnlaget for å ha en autentisk tilværelse. I denne forstand hevder Van Deurzen (2002) at autentisk liv består av å ta avgjørelser i samsvar med verdiene som vi anerkjenner som verdt å forplikte seg til.

I våre liv er verdier støtten som eksistensiell mening er konfigurert på. Ved å forplikte oss til deres erkjennelse og leve i henhold til dem, bygger vi verdifulle liv som er verdt å leve.

“Livet mitt vil bare gi mening hvis jeg utvikler mitt eget verdisystem.”

– Adams, 2012 –

Kvinne i terapi
Verdiene i ACT er knyttet til hvordan vi ønsker å være og hva vi ønsker i livene våre.

6. Forpliktende handling

Et verdifullt liv er konfigurert fra konkrete handlinger styrt av vårt verdisystem. I tillegg krever det forpliktelse til å gjentatte ganger gå veien til det som er viktig for oss (O’Connell, 2018).

For ACT er forpliktelser ikke løfter som skal gis i fremtiden. Snarere er de avgjørelser som tas fra det ene øyeblikket til det neste for å bygge meningsfulle handlinger. Feilsteg i forpliktende handling blir ikke sett på som feil, men som muligheter til å ta ansvar for feilen og forplikte seg til verdifokusert handling.

Forpliktende handling er kanskje den sentrale endringsaksen slik ACT foreslår. Tanken er at når vi har identifisert verdiene våre, forplikter vi oss til å utarbeide handlingsplaner i tråd med dem. Dette betyr at vi slipper å måtte løse dissonansene som forårsaker oss så mye ubehag.

For å konkludere, gjør hexaflex utfordringen med å leve en meningsfull og verdifull tilværelse lettere for oss. Det oppmuntrer oss også til å innta en viktig holdning av aksept, åpenhet og ikke-motstand. Denne holdningen støttes av en øvelse i mot, eksplisitt definering av våre verdier, og gjennomføring av handlingsplaner der disse gjenspeiles.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 •  Adams, M. (2013). A concise introduction to existential counselling.
 • Bowlin, S. L., & Baer, R. A. (2012). Relationships between mindfulness, self-control, and psychological functioning. Personality and individual differences52(3), 411-415.
 • Chin, F., & Hayes, S. C. (2017). The Acceptance and commitment therapy and the cognitive behavioral tradition: assumptions, model, methods, and outcomes. In Hofmann, S. & Asmundson, G. Science of Cognitive Behavioral Therapy (pp. 155–173). Academic Press.
 • Gloster, A. T., Meyer, A. H., & Lieb, R. (2017). Psychological flexibility as a malleable public health target: Evidence from a representative sample. Journal of Contextual Behavioral Science6(2), 166-171.
 • Hayes, S. C. (2013). Sal de tu mente, entra en tu vida. Desclée de Brouwer.
 • Masuda, A., Anderson, P. L., Wendell, J. W., Chou, Y. Y., Price, M., & Feinstein, A. B. (2011). Psychological flexibility mediates the relations between self-concealment and negative psychological outcomes. Personality and Individual Differences50(2), 243-247.
 • O´Connell, M. (2018). Una vida valiosa: los procesos de la terapia de aceptación y compromiso. Ediciones B.
 • Ribero-Marulanda, S., & Agudelo-Colorado, L. (2016). La aplicación de la terapia de aceptación y compromiso en dos casos de evitación experiencial. Avances en Psicología Latinoamericana34(1), 29-46.
 • Schultz, J. (2021, 21 de marzo). What is act?The hexaflex model and principles explained. https://positivepsychology.com/act-model/
 • Van Deurzen, E. (2002). Existential counselling & psychotherapy in practice (2ª ed.). Sage.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.