Verdier og deres betydning for våre forhold

Begge parter i et forhold bidrar med verdier som tilsammen utgjør forholdets grunnverdier. Om begge deler de samme verdiene så danner det et svært godt grunnlag for forholdet.
Verdier og deres betydning for våre forhold
Marián Carrero Puerto

Skrevet og verifisert av psykologen Marián Carrero Puerto.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Alle forhold er forskjellige, men å dele verdigrunnlag kan forbedre og gjøre forholdet både lettere og sunnere. Å etablere enkelte felles verdier kan legge grunnen for et stabilt og velfungerende forhold.

Hva er egentlig et par? I denne konteksten definerer vi et par som to individer som befinner seg i en kjærlig og mer eller mindre formell relasjon. Men hva er så verdier? Verdier er de positive kvalitetene eller dydene som hver enkelt person har. Det er disse verdiene som gjør at en person skiller seg ut, som motiverer dem og styrer deres handlinger. Verdier kan altså påvirke både interesser og adferd.

“Å begynne hver deg med en blåkopi av mine viktigste verdier fast i minnet slik at jeg når utfordringene kommer kan ta avgjørelser på bakgrunn av disse verdiene.”

– Stephen R. Covey –

Mann og kvinner former hendene til et hjerte forran solnedgang.

Verdier i et forhold

En studie utført av Medina mfl. (2005) hevder at både menn og kvinner leter etter noen som har samme behov som dem selv; noen som er kompatibel med deres viktigste personlighetstrekk.

I følge teorier rundt hvordan man velger partner, så ser mennesker etter noen som har samme verdier som dem selv (Centers, 1975). Derfor velger de også partnere som ofte deler økonomiske, kulturelle og sosiale trekk og preferanser (Rice, 1977).

Finn personer som deler dine verdier, og sammen vil dere ta over verden.”

– John Ratzenberg –

Å dele et livsprosjekt

Å bestemme seg for hva som er de felles verdiene i en relasjon legger grunnlaget for hva man må jobbe med eller forbedre. Oppførselen og forventningene til hver enkelt person og de som er i slekt med paret er en del av deres trossystem og sosiale verdier (Kaminsky, 1981).

Sosialiseringsprosessen kan endre seg over tid ettersom verdier og sosiale normer også endrer seg. Det er derfor normalt at menneskers oppfatninger og adferd også gjennomgår visse endringer (Diaz-Guerrero, 2003). Altså vil forventningene, verdiene og den indre adferden i et forhold gjennomgå forandringer (García-Meráz, 2007). Dette skaper nye parameter, påvirket av et pars sosiale setting (Snyder & Stukas, 1999).

Et par sitter kinn mot kinn og omfavner hverandre med lukkede øyne.

Å jobbe sammen for å forbedre forholdet og dets verdier

Å etablere ett felles verdigrunnlag for forholdet er et gruppearbeid. Som vi tidligere har nevnt så er hver person forskjellig og dermed vil også hvert pars respektive verdier se annerledes ut. Det finnes allikevel noen essensielle verdier som de fleste par deler. Disse verdiene er: kjærlighet, lojalitet, støtte, generøsitet, gjensidig respekt og kommunikasjon.

Kjærlighet

Det finnes mange former for kjærlighet, men alle deler den samme kjernen. Å fortelle noen at du elsker dem er ikke det samme som å si at du begjærer dem. Disse subtilitetene begynner i forelskelsesstadiet og overgår senere i den mer etablerte følelsen av kjærlighet, etterfulgt av samlivsstadiet. Det omslutter også overraskelsen av å oppdage den andre personen, å elske og å nå et nivå av stabil, langvarig og vedvarende kjærlighet.

Lojalitet

Lojalitet kan se forskjellig ut fra et par til et annet og er avhengig av en felles forståelse. Hvert par har sin egen form for forpliktelse. Enkelte par er strengt monogame, mens andre ikke er det. Så lenge disse avtalene overholdes, så er lojaliteten opprettholdt.

Støtte

Å føle seg støttet, å vite at den andre personen ikke vil svikte deg og vil beskytte deg og dine interesser, er noe som gjør at du føler deg både modigere og mindre sårbar.

Dette er flott ettersom det tillater deg å føle deg sterkere og i stand til å konfrontere alt og alle. Det handler om å være empatisk med din partner, å alltid forsøke å forstå og å uttrykke sin støtte og sin uforbeholdne kjærlighet.

“En venn er en som vet alt om deg og som allikevel elsker deg.”

– Elbert Hubbard –

Generøsitet

Tro det eller ei, men av og til er det mer selviskhet enn generøsitet i et forhold. For enkelte kan det være vanskelig å være generøs med sin partner. De vet bare hvordan de skal ta vare på seg selv og sine egne behov, selv som dette i manges øyne er uakseptabel oppførsel.

Heldigvis finnes det mange måter man kan være en generøs partner og elsker på. Det beste er å ikke tenke for mye på deg selv, men i stedet forsøke å sette deg i din partners sted og forsøke å forstå deres perspektiv, selv når du er uenig med dem.

Eldre kvinne sitter på ryggen til en eldre mann

Respekt

Gjensidig respekt er en grunnleggende verdi i et forhold. Begge parter må være på samme nivå.

Det handler om å gi plass til din partner slik at vedkommende kan være den han eller hun er, men også skape en egen plass for forholdet. Respekt handler også om å fullt ut akseptere den andre, uten å forsøke å forandre dem.

Kommunikasjon

Et godt forhold er et forhold der kommunikasjonen er sikker, tillitsfull og flyter fint. Satir (1988) definerer sikker kommunikasjon som muligheten til å uttrykke seg på en direkte, ærlig og respektfull måte.

Kort sagt, god kommunikasjon med din partner betyr at dere begge to må forplikte dere til å dele uenigheter, fortjenester, nederlag, mål, behov og mange andre ting. Forsøk å trene din evne til å gjøre dette. God kommunikasjon betyr sunne bånd, gjensidig respekt, ømhet, kjærlighet og forpliktelse.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Centers, R. (1975). Sexual attraction and love: An instrumental theory. Springfield, IL: Ch. C. Thomas.

 • Díaz Guerrero, R. (2007).La psicología del Mexicano 2. Bajo las garras de la cultura. (2 Ed.) México: Trillas.

 • García-Meraz M. (2007). Inicio, mantenimiento y disolución de la pareja: Socio cultura y valores en parejas del norte, centro y sur de la República Mexicana. (Tesis no publicada de Doctorado). UNAM, México.

 • Kaminsky, G. (1981).Socialización. México: Editorial Trillas.

 • Medina, J. L. V., López, N. I. G. A., & Valdovinos, Z. P. S. (2005). Elección de pareja en universitarios mexicanos. Enseñanza e Investigación en Psicología10(2), 355-367.

 • Rice, F.P. (1997). Desarrollo humano, estudio del ciclo vital (2ª ed.). México: PrenticeHall.

 • Riso, W. (2003). La fidelidad es mucho más que amor. Editorial Norma.

 • Rojas, E. (2006). El amor inteligente. Salvat.

 • Rojas, J. O. (2012). El vínculo de pareja: Una posibilidad afectiva para crecer. Revista Electrónica Educare16, 23-30.

 • Satir, V. (1998). Nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar. México: Pax.

 • Snyder, M. & Stukas, Jr. A. A. (1999). Interpersonal processes: The interplay of cognitive, motivational and behavioral activities in social interaction. Annual Review of Psychology, 50, 273-303.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.