Hvordan påvirker andres tilstedeværelse vår oppførsel?

Sosial tilrettelegging refererer til hvordan tilstedeværelsen av andre hjelper oss med å forbedre vår oppførsel og ytelse. Den motsatte effekten kalles sosial inhibering.
Hvordan påvirker andres tilstedeværelse vår oppførsel?
Adriana Díez

Skrevet og verifisert av psykologen Adriana Díez.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Hvordan påvirker tilstedeværelsen av andre vår oppførsel? Tror du at vi handler på samme måte når noen ser på oss? Tror du at noen som dømmer eller vurderer oss, har samme effekt som en enkel observatør? Gjør andres tilstedeværelse din ytelse svakere eller bedre? Fortsett å lesse for å få svar på dise spørsmålene.

En av de første forskerne som ble interessert i disse spørsmålene var Norman Triplett. Han bekreftet at andres tilstedeværelse forbedrer vår ytelse. Han utførte sine eksperimenter med syklister og vurderte sine data for å sammenligne deres enkelte treningsøkter til treningsøkter sammen med andre syklister.

Norman gjorde et annet eksperiment som involverte barn. Han observerte at når barn var med jevnaldrende, ble arbeidstiden redusert. Når barna var alene, jobbet de langsommere.

Disse situasjonene viste at når du jobber med dine medarbeidere eller personer som har samme oppgave som deg, forbedres ytelsen. Men hva skjer når disse observatørene er bare tilskuere?

To menn jobber sammen

Vår oppførsel blir påvirket av sosial tilrettelegging og sosial inhibering

Sosial tilrettelegging refererer til hvordan tilstedeværelsen av andre hjelper oss med å forbedre vår oppførsel og ytelse. Når skjer dette? Denne effekten oppstår når oppgaven er enkel for personen som gjør det. Dette skjer også når oppgaven ikke krever betydelig konsentrasjon og man kan utføre den uten komplikasjoner.

Den motsatte effekten kalles sosial inhibering. Når en person ikke er kjent med oppgaven, eller når det krever betydelig konsentrasjon og engasjement, påvirker andres tilstedeværelse ytelsen negativt.

Disse to effektene er relevante når vi fokuserer på oppgavens type. Uansett om observatørene dømmer vårt arbeid eller er bare tilskuere, endrer type oppgave hvordan vi svarer på deres tilstedeværelse.

Du kan enten dra nytte av noen som ser på at du gjør ditt beste, eller du kan velge å jobbe alene for å fokusere på å bli bedre til noe. Alt avhenger av oppgaven i dette scenariet.

Gjør antallet personer som ser på deg noen forskjell?

Forskere har utført andre studier på dette feltet. Disse studiene inkluderer friidrett. Forskere fant at sosial tilrettelegging oppstår når det er mindre enn ti observatører. De observert også at når det er over ti observatører, forekommer det ikke sosial tilrettelegging eller inhibering.

Fotballkamp - vår oppførsel i grupper

Dette er også relatert til antall observatører. Når det er ti eller færre mennesker rundt oss, kan vi høre deres kommentarer og sette pris på deres bevegelser. Dette er hva som øker våre ferdigheter. De har en innflytelse som endrer hvordan vi handler. Men når det er et stort publikum, mister vi kontroll over tilskuerne og slutter derfor å være følsomme for deres innflytelse.

Konklusjoner

Konklusjonene som vi kan tegne om andres tilstedeværelse, har å gjøre med oppgavens type. Når oppgaven er enkel, forbedres vår ytelse. På de annen side reduseres ytelsen når oppgaven er komplisert og krever mer oppmerksomhet enn vanlig.

Overaktivitet fra andres tilstedeværelse kan trekke oppmerksomheten bort fra oppgaven. Hvis det er en vanskelig oppgave som vi må fokusere på, er det derfor bare naturlig at oppgaven blir vanskeligere når oppmerksomheten ikke er fokusert. Når andre er rundt oss, kan de distrahere oss.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.