Atferdsbiologi

Atferdsbiologi er en fascinerende disiplin som fokuserer på menneskelig atferd gjennom en kombinasjon av psykologi og biologi. I denne seksjonen finner du informasjon om forskning og informasjon relatert til nervesystemet, hjernen og nevrotransmittere …

Relasjonell rammeteori og menneskelig atferd

Relasjonell rammeteori, eller «relational frame theory» (RFT) fra engelsk, er en teori om språk og kognisjon som fungerer som et eksperimentelt grunnlag for aksept- og engasjementsterapi (acceptance and commitment therapy, ACT). Fra perspektivet til relasjonell rammeteori, er oppførsel og språk…

Fakta om avhengighet og nevrobiologi

Avhengighet eksisterer i mange forskjellige fasetter av menneskelivet. Det vanligste og mest kjente er narkotikamisbruk. Du kan definere stoffavhengighet som tvangsmessig oppførsel for å finne og konsumere rusmidler, tap av kontroll for å begrense forbruket og en negativ emosjonell tilstand…

Nevrobiologien bak menneskelig tilknytning

Tilknytning er en definerende egenskap ved pattedyr. Dermed er forskning på nevrobiologien bak menneskelig tilknytning også basert på forskning på dyr. Nyere studier antyder at tilknytning er basert på interaksjonen mellom oksytocin og dopamin i corpus striatum.

Hjernens mikrobiom: tarmbakterier i hjernen

Under det siste årlige møtet for Society of Neuroscience ved University of Alabama i Birmingham, presenterte forskere en rapport som viste hvordan noen tarmbakterier lever i ulike regioner av hjernen, som kan se ut til å være hjernens mikrobiom.

Maria: Historien om et transseksuelt barn

Seksualitet har mange dimensjoner. En av disse dimensjonene er transseksualitet. En transseksuell person har en biologisk identitet, men identifiserer seg ikke med det kjønnet. De søker å skaffe seg karakteristikk av kjønnet de identifiserer seg med. For eksempel kan vi…

Psykofysiologi: Hva er det?

Psykofysiologi er grenen av psykologi som studerer det fysiologiske (kroppslige) grunnlaget for hjernens psykologiske (mentale) prosesser. Det analyserer atferd og prosessene som står bak disse. Siden psykologiens «oppstandelse» på 1800-tallet, har den alltid blitt studert på samme måte. Teknologien og…

4 ting å huske på før du adopterer et barn

Når du adopterer et barn er det en stor beslutning. Adopsjonsprosessen har en rekke hindringer som er verdt å nevne og analysere. Adoptivforeldre spiller ikke bare rollen som omsorgspersoner. Det er også mye mer som følger med. Å adoptere et…

Har klimaet innflytelse på voldelig oppførsel?

Ulike spanske forskere har utført en studie som Science of The Total Environment publiserte 10. desember 2018. Studien forbinder hetebølger med aggressivitet. Ifølge denne studien har klimaet innflytelse på voldelig oppførsel.  Forskere ved University of California, Berkeley og Princeton University,…

Den etiske oppførselskoden for psykologer

Psykologi er en vitenskap som undersøker menneskelig atferd og tilhørende kognitive prosesser. Målet med psykologi er å forbedre livskvaliteten. Den forsøker å stimulere og ta vare på vår psykiske helse. Men hvem eller hva er ansvarlig for å sikre at…