Hellige verdier: Ting det er vanskelig å sette en verdi på

Hellige verdier: Ting det er vanskelig å sette en verdi på
Roberto Muelas Lobato

Skrevet og verifisert av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Vi har alle ideer eller ting som er viktige for oss. Noen av disse tingene er så viktige for oss at vi gir dem en spesiell verdi. Verdien blir større når flere folk setter pris på den. Noen ganger blir det vanskelig å tallfeste eller veksle ut tingene vi setter pris på. Vi kaller disse tingene som er vanskelig å sette en verdi på, eller som føles uhåndgripelige, “hellige verdier”.

Våre hellige verdier må respekteres og bevares av andre. Når noe får en hellig verdi blir det også vårt ansvar å leve ved den verdien. Denne verdien kan ikke sammenlignes med andre. Det blir umulig å utveksle denne verdien mot ting som er håndfaste, og ting som ikke er det.

Hvordan blir hellige verdier til?

Det er mange måter et objekt eller en idé kan bli en hellig verdi på. Det er to prosesser som gjør ting som er hellige for en stor gruppe folk til å bli hellige. Begge prosessene begynner med en oppfatning av en trussel.

familie er en hellig verdi

I den første prosessen kan krangler mellom to motstående grupper true noe idealistisk. Den trusselen vil få gruppen til å se på det som noe viktigere, som gjør det til et ritual, og dermed gjøre det om til en hellig verdi. Denne prosessen deler verden inn i to, det hellige og det profane. Den hellige verdien forener oss med de som er i vår gruppe samtidig som den separerer oss fra den motstridende gruppen.

På den annen side, i den andre prosessen, jo større trusselen er, jo flere ritualer vil gruppemedlemmene utføre. Disse ritualene er relatert til den hellige verdien. Medlemmene i gruppen vil utføre disse ritualene oftere og oftere, noe som vil gjøre dem mer sammensveiset. Disse ritualene kan dessuten også lage normer for gruppen.

Hvilken effekt har disse hellige verdiene?

Hellige verdier har en innflytelse på valgene vi tar. Ethvert valg som truer eller går imot våre hellige verdier vil bli avvist, uansett om den beslutningen er feil eller uproduktiv. Hellige verdier fører inn moralske oppfatninger, som innebærer regler for hvordan man skal oppføre seg. De forteller oss hva som er riktig og galt.

Derfor forsvarer vi våre hellige verdier sterkt og vi bruker psykologiske strategier for å gjøre det. Noen av disse strategiene inkluderer moralsk raseri og renselse. Moralsk raseri referer til det å erfare kognitiv, emosjonell, og oppførselsbasert avsky til verdier som går imot dine hellige verdier. På den annen side består moralsk renselse av å gjøre symbolske ting som stadfester vår hengivelse til den hellige verdien.

hellig verdi i penger

Fordelene med hellige verdier

Vanligvis liker vi å se på vår oppførsel som rasjonell og at vi tar beslutninger ved å veie opp kost mot fordelene. Egentlig er mange av våre beslutninger styrt av vår tro og hva vi ser på som rett og galt. Noe liknende skjer også når det kommer til våre hellige verdier. Selv om det er rasjonelt å utelate våre hellige oppfatninger fra vår beslutningstakningsprosess, vil vi bare ikke gjøre det.

På tross av dette har hellige verdier en fordel fra et evolusjonært perspektiv. For eksempel kan vi ikke selge en hellig verdi. Ikke alt er til salgs. Denne mostanden gjør oss mer støttende overfor personer som deler våre verdier.

På samme måte er hellige verdier tidløse. De er alltid viktige, uavhengige av hendelser som skjedde for tusenvis av år siden. Derfor opprettholder vi hengivelsen til den verdien sammen med andre folk som deler våre hellige verdier.

Jerusalem er en hellig verdi

Jerusalem som en hellig verdi

Vi kan finne et nåværende eksempel i Jerusalem. Denne eldgamle byen, omstridt av palestinere og israelere, har blitt til en hellig verdi for begge grupper. Både israelere og palestinere ser på Jerusalem som en kritisk del av deres identitet. Siden Jerusalem er en hellig verdi er det ikke engang et alternativ å skulle betale for å få byen.

Når president Donald Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad, truet han byens status. Palestinerne så dette som en trussel mot et av deres hellige verdier. Derfor avslo de denne ideen, noe som har resultert i vold.

Det eneste Donald Trump gjorde var å videreføre konflikten. Om han ville løse konflikten, var sannelig ikke dette måten å gjøre det på. På den annen side er en måte å løse umedgjørlige konflikter på å anerkjenne potensielle symbolske konsesjoner uten noen form for materielle fordeler. De symbolske konsesjonene må anerkjenne den andre gruppens verdier og også la deres stemmer bli hørt.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.