Folk som er avhengige av konflikter er i krig med seg selv

Folk som er avhengige av konflikter er i krig med seg selv

Siste oppdatering: 13 oktober, 2019

Det å leve med folk som er avhengige av konflikter er som å leve i et minefelt. Bare det at en som er konfliktavhengig er der gjør atmosfæren dårlig. De gjør folk usikre ettersom de vet at det bare trengs en liten kommentar, en håndbevegelse eller et feil ord for å skape en krangel. I tillegg fører de til en spenning i luften og infiserer oss med sitt ønske om å kjempe sine egne kriger.

Vi vet alle om personer som oppsøker konflikter. Vi snakker ikke om de som leter etter problemer, de vi kan finne i et hvert klasserom på ungdomsskolen. De prøver bare å forstå puberteten og finne sin identitet. Vi snakker om en veldig spesifikk type personer. En type som alltid forsøker å destabilisere, bryte opp familier, skape krangler mellom naboer og føre til uenigheter på arbeidsplassen.

Vi snakker om en avhengighet. En bevisst jakt etter konflikter. Så i stedet for å ta se på slike tilfeller som noe som kan bli en god historie, anbefaler forfattere slik som doktor Bill Eddy at vi må ta det hele meget seriøst. I vår kultur finnes denne typen person over alt. Vi må derfor bli bevisste på hva det er som ligger bak disse holdningene, og med det også lære hvordan vi håndterer slike personer.

konflikt avhengig par

Folk som er avhengige av konflikter – anatomien til sinne

Vi kan si at den beste strategien for å håndtere personer som er avhengige av konflikt er å ignorere dem. Men vi kan ikke løse alle problemer her i verden ved å ta bakveien. Og vi kan heller ikke distansere oss fra alle eller fjerne dem fra kontaktlisten vår. Som sosiale skapninger må vi faktisk leve sammen. Vi bør også være bevisst at det er en mulighet at vi selv er slike konfliktsøkende skapninger. Kanskje er det vi som bruker konflikter som verktøy når det skjer ting vi ikke klarer å håndtere.

Det er verdt å merke seg at sosialarbeidere, advokater, psykologer og psykiatere oftest har kontakt med denne typen folk. Årsaken til det er enkel. Folk som er avhengige av konflikt havner ofte i rettssaker, klagesaker, krangler på jobb og voldssaker. Det er så enkelt. Det er, dessverre, folk som projiserer sitt sinne på andre.

Doktor Bill Eddy anslår at omtrent 15 prosent av den voksne befolkningen har en eller annen form for psykisk sykdom. Han mener at i hvert fall ti prosent av disse hører hjemme i kategorien som bevisst oppsøker konflikter. Men hva skal til for å havne i den kategorien?

konflikt avhengig kjeft

Hvordan kan folk være avhengige av konflikter?

Noe vi må være klare på når vi snakker om konfliktsøkende mennesker er at problemet, krangelen eller den overdrevne reaksjonen ikke er ekte. Problemet er ikke i oss, men i dem. Problemet er på grunn av at de er emosjonelt i ubalanse. De har ikke kontroll over sine følelser eller sin egen fysikk.

Dette er kjennetegnene på folk som er avhengige av konflikter:

  • Deres måte å tenke på er alt eller ingenting. Som et resultat av dette analyserer de ikke, de er ikke fleksible og de tar seg ikke tid til å overveie en situasjon. De er begrenset til å respondere med aggresjon eller kritikk når de møter noe de ikke liker eller noe ikke er slik de hadde forventet.
  • De har en lav evne til å kontrollere sine følelser. Enkelte har en viss form for kontroll, men det er er kun for å være i stand til å manipulere andres følelser. Andre lirer av seg det de har på hjertet og øser av sinne, noe som igjen skaper slitsomme situasjoner.
  • De destabiliserer situasjoner og mennesker. Folk som er avhengige av konflikter er eksperter på å spre løgner, rykter og kritikk. De bruker dominering, skam, stygge ord og ufin oppførsel.
  • Det skal ingenting til for å gjøre dem frustrerte, samtidig som de selv søker andres dårlige samvittighet. De som er avhengige av konflikter tolererer ikke at ting ikke går deres vei. Ikke bare blir de frustrerte, men de tar også denne frustrasjonen og omdanner den til sinne. I tillegg vil de også søke å legge skylden på andre.
  • Tankene deres er alltid dominert av negative følelser.
  • De er ute av stand til å reflektere over egen oppførsel.
  • De har store problemer med å vise empati.
  • De unngår alle former for ansvar for et problem og unngår også å lete etter løsninger.
konflikt avhengig trist

Hvordan håndterer du folk som er avhengige av konflikter?

Det vil alltid være forskjell på hvor enkelt det er å diskutere og å bli enige med folk. Men i enkelte tilfeller må en rett og slett forholde seg til personer som er så vanskelige å ha med å gjøre at det blir slitsomt. Dette er de tilfellene hvor vi bør ta enkelte grep. Det første vi må gjøre er at å ikke ta deres reaksjoner personlig. Sannheten er at folk som alltid søker konflikt egentlig er i krig med seg selv.

Så langt det lar seg gjøre bør vi ikke kaste bort en kalori på å prøve å diskutere ting med slike folk. Det er rett og slett ikke noe poeng i å kaste bort tiden vår på å krangle med noen som ikke vil høre på sunn fornuft. La oss ikke bli dratt inn i det på grunn av at de bruker store ord og forsøker å provosere. La oss heller begrense oss til å se på hvordan de påvirker oss, og hvordan vi eventuelt kan motvirke den negative påvirkningen.

Konfliktavhengige trenger hjelp

I tillegg bør vi fra et rent klinisk synspunkt gjøre det vi kan for at den som sliter med avhengighet av konflikter faktisk får hjelp fra psykolog for å bedre denne oppførselen. Mange steder jobbes det nå for å få det å være konfliktavhengig inn på listen over diagnostiserte en bør kunne behandle. Enkelte psykologiske behandlinger er gode alternativer for denne typen folk. En spesialist vil kunne arbeide med viktige aspekter ved sykdommen, slik som det å ha kontroll på egne følelser, kontrollere aggresjon, og å lære hvordan en knytter bånd til andre gjennom empati og respektfull oppførsel.

Vår konklusjon er at ingen går inn for å være konfliktsøkende. Ja, det vil være noen retningslinjer vi må ha når vi forholder oss til dem, men vi må også være oppmerksomme på at det kan ligge mye bak. En fasade som skriker problemsøker kan ha en haug med komplekse og skjulte mentale sår bak seg som krever hjelp.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.