Thumb Author Roberto Muelas Lobato

Roberto Muelas Lobato

Psykolog


Psykolog og forsker ved Euro-Arab Foundation for Higher Studies. Han har spesialisert seg på teoretisk og praktisk nivå i analyse av gruppeholdninger blant religiøse grupper. Han har også utforsket forskningslinjer som politisk og kulturell vold og radikaliseringsprosesser. Han har publisert flere artikler knyttet til disse temaene, deltatt på nasjonale og internasjonale kongresser og samarbeidet som frivillig for programmer som hjelper migranter.

Om forfatteren

Grad i psykologi fra Universitetet i Salamanca (2012). Master i psykologi for sosial intervensjon fra Universitetet i Granada (2013) og PhD i sosialpsykologi fra Universitetet i Granada (2019). For tiden tar han en ekspertgrad i etterretningsanalyse fra det autonome universitetet i Madrid og et spesialiseringsdiplom i analyse av jihadistisk terrorisme, opprør og radikale bevegelser fra Pablo de Olavide-universitetet.

Han er forfatter av tre vitenskapelige artikler i tidsskrifter med stor gjennomslagskraft som  Frontiers in Psychology, Revista de Psicología Social and International Humanities Studies og er jevnlig deltaker på nasjonale og internasjonale kongresser om psykologi, sosiologi og antropologi.

Han deltar i andre forskningslinjer knyttet til identitet i pilegrimsreiser og med de psykososiale aspektene ved falske nyheter og sensannheter i forhold til økonomisk ulikhet.


Siste artikler