Kriminalpsykologi

Kriminalpsykologi er i disse tider grunnleggende i enhver juridisk prosess eller kriminalundersøkelse. I denne seksjonen vil du finne ut hvordan analyser, vurderinger og intervensjoner gjennomføres i en straffesak.