Forskjellene mellom terrorisme og organisert kriminalitet

Lær om forskjellene og likhetene mellom terrorisme og organisert kriminalitet i denne artikkelen.
Forskjellene mellom terrorisme og organisert kriminalitet

Siste oppdatering: 09 juni, 2019

Selv om terrorisme og organisert kriminalitet kanskje deler noen likheter, er de veldig forskjellige. På den ene siden er organisert kriminalitet en måte å begå forbrytelser på. Disse forbrytelsene krever et visst nivå av planlegging og koordinert deltagelse fra flere personer.

På den andre siden preges terrorisme av ekstremt voldelige hendelser. Terrorisme bruker vold som et middel for å angripe sivile og å egge frem en politisk respons. Således forsøker terrorisme å forvirre, skremme eller irritere innbyggere og/eller deres regjering. Terror søker etter internasjonal og offentlig oppmerksomhet, etter å skape tvil om et politisk regime, provosere interne konflikter i truede samfunn, og å støtte og mobilisere tilhengere.

“Vet du hvorfor folk liker vold? Det er fordi det føles bra. Mennesker finner vold dypt tilfredsstillende. Men fjern tilfredsstillelsen, og selve handlingen blir hul.”

Alan Turing

Terrorisme og organisert kriminalitet

Fremfor alt søker organisert kriminalitet profitt. Kriminelle organisasjoner vil ha penger – desto mer penger, jo bedre er det. Terrorisme, derimot, søker å forandre systemer, oppnå uavhengighet, eller å få en form for religiøs eller politisk fordel.

Imidlertid har disse to også visse likheter. Terroristorganisasjoner trenger penger for å finansiere seg selv. For eksempel vil de måtte ha penger for å kjøpe våpen, organisere rekruttering og produsere ulike former for propaganda. De må også forberede angrep og faktisk utføre dem. Alt dette koster masse penger.

Organisert kriminalitet ønsker å utnytte, men ikke endre, de systemene som allerede er etablert i samfunnet. Terrorisme ønsker å transformere eller destabilisere eksisterende institusjoner eller tvinge deres representanter til å vedta tiltak som går imot deres prinsipper og interesser, men som samtidig vil fremme budskapet eller endringene terroristgruppen vil få gjennom.

Organisert kriminalitet krever planlegging og koordinert innsats fra flere personer.

Frekvensen av kriminell aktivitet

Kort sagt, søker både terrorisme og organisert kriminalitet å få økonomiske fordeler og å ha en innflytelse på politiske aktiviteter. Den store forskjellen er at mens profitt er det endelige målet for organisert kriminalitet, har terrorisme mer politiske mål. Til tross for disse forskjellene, bruker de og deltar de begge i ulike former for kriminelle aktiviteter.

Imidlertid er frekvensen av de kriminelle handlingene hyppigere innen organisert kriminalitet enn i terrorisme. Dette betyr at det er mer sannsynlig at forbrytelser blir begått av kriminelle organisasjoner enn terroristgrupper. Dette skyldes at organisert kriminalitet er mer villige til å ofre sikkerhet for å få mer finansiering. I motsetning til dette, er det svært sjelden at en terrorhandling fører til profitt. Heller rake motsetningen. Derfor foretrekker terroristgrupper ofte sikkerhet.

“Vi lever i en verden der vi må gjemme oss for å elske, mens vold praktiseres i fult dagslys.”

-John Lennon-

Både terrorisme og organisert kriminalitet etterlater seg ofre.

Bruk av vold

En siste, men betydelig forskjell mellom terrorisme og organisert kriminalitet er måten de bruker vold på. Effektiviteten av et terrorangrep er avhengig av dets innflytelse. En terroristorganisasjon kan angripe en liten gruppe mennesker for å skremme mange. Derfor, desto mer alvorlig og ekstravagant angrepet er, jo større blir responsen av frykt og derfor også medieoppslagene. Angrepet kan imidlertid være kontraproduktivt dersom mange mennesker dør som en konsekvens. Hvis det skjer, vil de ikke få like mange tilhengere, og for å kunne ha politisk innflytelse må de ha folk.

Som en rak motsetning søker organisert kriminalitet anonymitet. De vil ikke at vi skal vite om dem, eller det de driver med. De utfører sine forbrytelser i skjul for å unngå å sette organisasjonen sin i fare. Av den grunn har organisert kriminalitet en tendens til å unngå all slags publisitet og jobber hardt for å unngå søkelyset.

Til slutt, selv om terrorisme og organisert kriminalitet har noen ting til felles, er de vidt forskjellige på mange områder. Organisert kriminalitet ønsker å øke inntektene sine, de ønsker profitt, mens terrorisme ønsker politisk forandring. I tillegg er organisert kriminalitet vanligvis veldig anonymisert, mens terrorismens voldelige angrep er designet for å tiltrekke seg oppmerksomhet.

“Jeg protesterer mot vold fordi selv når det ser ut til å føre til gode ting, er det gode bare midlertidig; den ondskapen det skaper er permanent.”

-Mahatma Gandhi-


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • De la Corte, L., & Giménez-Salinas, A. (2010). Crimen.ogr: Evolución y claves de la delincuencia organizada. Barcelona: Ariel.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.