Tankekontroll og hva du bør vite om det

Et offer for tankekontroll vet ikke engang at de er et offer. Les mer om manipulasjon i denne artikkelen!
Tankekontroll og hva du bør vite om det
Roberto Muelas Lobato

Skrevet og verifisert av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Du tror kanskje du vet hvordan tankekontroll virker, men det er ikke alltid sånn som det blir fremstilt i filmer. Har du noen gang følt at du ble utnyttet på jobb? Noen ganger gir du mer enn du mottar. Du er ikke alene.

Mange er klar over dette, men velger å tie om det. Du er redd for å miste hva du har, og frykten er sterkere enn alt annet. Dette er en form for tankekontroll.

Det samme gjelder ulikheter. Fattige mennesker aksepterer systemer som gjør dem fattige og de rike rikere. På samme måte har kvinner færre muligheter i patriarkalske samfunn.

Dette kan få deg til å spørre deg selv om hvorfor folk finner seg i dette. Et mulig svar er tankekontroll.

Tankekontroll kan handle om månedslønnen, forpliktelser eller reglene du må følge. Når noen styrer tankene dine, slutter du å stille spørsmål ved hvorfor du legger så mye arbeid i bytte mot en så elendig lønn. Du tror du er fri, men det er du ikke.

Personer som er kontrollert.

Tankekontroll

Tankekontroll handler om konsensus eller en illusjon av det. Det handler om å få alle til å bli enige om noe. Det er klart at du ikke støtter noe av samme grunn som andre mennesker gjør. Noen kan være enige om noe fordi de ikke har et valg, eller fordi de føler at de ikke kan være uenige. Andre synes det er den beste ideen eller tenker bare ikke gjennom saker og ting. Kanskje det skyldes psykologisk internalisering.

Det finnes psykologiske og fysiologiske teknikker for tankekontroll. Psykologiske teknikker søker å distrahere deg fra ulemper, undertrykkelse og diskriminering du kan være under for å overbevise deg om visse ting. På den annen side søker fysiologiske teknikker å manipulere sinnet ditt ved hjelp av teknologi.

Fysiologiske teknikker fungerer når psykologiske ikke gjør det. Når noen ikke tror på en idé, brukes fysiologiske triks for å få folk til å ende opp med å akseptere den, selv om de ikke tror på den.

tankekontroll

Det psykologiske aspektet av tankekontroll

Hvordan kan du få noen til å akseptere noe som er dårlig for dem? Ved å transformere kjedsomhet og frustrasjon til aggresjon. Denne aggresjonen kanaliseres på sin side til støtte for militarisme.

Et eksempel finnes i den store støtten USAs intervensjoner i Irak og Afghanistan fikk. En annen mekanisme er å transformere ikke-konformitet til forbrukerisme eller til å styrke religiøse verdier. Begge deler fremmer underdanige personligheter som tror på høyere myndigheter og i den eksisterende sosiale og økonomiske orden.

Dette fremmer underdanige personligheter som tror på sine overordnede og på den eksisterende økonomiske og sosiale status quo.

“Den psykologiske tvangens karakter er slik at de som opptrer under begrensning forblir under inntrykk av at de handler på eget initiativ. Offeret for tankemanipulering vet ikke at han er et offer. For ham er veggene i fengselet usynlige, og han mener at han er fri. At han ikke er fri, er bare tydelig for andre mennesker. Fengselet hans er strengt objektivt.”

– Aldous Huxley –

Disse faktorene forsterkes også av frykten for frihet. Som dyrkes av utdanning, tradisjoner, normer og nåværende verdier. Massemedia kan heller ikke undervurderes, noe som forsterker den psykologiske effekten ved å bruke enkelte teknikker som et “nyhetsbombardement”, som blokker ute reflekterende kritikk.

En av de mest effektive typene tankekontroll er frykten i seg selv. Kombinert med uvitenhet kan det slippe løs følelser av panikk og utrygghet, noe som fører til at folk tar mer risikable avgjørelser.

Illustrasjon av manipulasjon av sinnet.

Det fysiologiske aspektet

Dette aspektet er relatert til hjernens respons på elektromagnetiske bølger. Hjernen din har forskjellige frekvenser som forholder seg til forskjellige bevissthetstilstander. Dermed finner vi bølgene som tilsvarer dyp søvn og koma; theta-bølger som tilsvarer normal søvn; alfa-bølger, tilsvarende en avslappet våken tilstand; og til slutt beta-bølger, som er assosiert med en helt våken tilstand.

Elektroniske enheter kan endre disse bølgene ved å oppfordre hjernen vår til å gå inn i forskjellige tilstander. Det er klart at vi ikke kommer til å havne i koma på grunn av telefonens bølger, men disse bølgene, sammen med metningen av stimuli som mobilen gir, kan gjøre at vi opprettholder en fullstendig våken tilstand, selv når vi vil sove. Tilsvarende finnes det enheter som kan generere sensorisk desorientering og brukes i massekontroll.

Ved å kombinere begge aspektene ved tankekontroll og andre ukommenterte aspekter, kan kontroll av mennesker oppnås ved å få dem til å internalisere en ideologi. Disse formene for kontroll er moderne slaveri. Du kan bekjempe tankekontroll ved å fremme kritisk tenking og utdanne deg selv.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.