Teorier

Her kan du finne ut mer om de mest interessante teoriene innen psykologifeltet. Tilnærminger som behaviorisme, psykoanalyse, kognitivisme, strukturalisme eller gestalt, vil hjelpe deg med å finne ut noen virkelig fascinerende ting om menneskelig atferd.

Å forstå psykologi – 7 ulike måter

Når det gjelder menneskelig atferd, kan man med trygghet si at det er mange ulike måter å forstå og analysere det på. Det samme gjelder for å forstå psykologi. La oss ikke glemme at psykologi er en disiplin som har…

Axel Honneth sin anerkjennelsesteori

Axel Honneth sin anerkjennelsesteori er basert på den menneskelige kampen om å bli anerkjent. I tidligere epoker kjempet folk for anerkjennelse av sine nasjoner eller for rettighetene til store grupper med mennesker. For øyeblikket, i et samfunn som stadig forandres,…

De ulike teoriene om menneskelige instinkter

Folk snakker alltid om menneskelige instinkter. Allikevel, vil ikke de fleste være helt sikre på hva det dreier seg om. Instinkter er et konsept som ble «lånt» fra biologien. Det minner oss på at når alt kommer til alt, er…

Sternbergs teori om triarkisk intelligens

Selv om de fleste har en ganske klar idé om hva intelligens er, er det blitt definert på mange forskjellige måter i løpet av historien. I denne artikkelen ser vi på Sternbergs teori om triarkisk intelligens. Mange eksperter som Binet,…

Salkovskis’ teori om besettelser

Besettelser er tanker, bilder eller impulser som du vrir og vender på i tankene dine om og om igjen, uten å være i stand til å gi slipp på dem. Alle opplever besettelser til en viss grad. Heldigvis kan Salkovskis’…

Carl Hovland: Overtalende kommunikasjonsforskning

I denne artikkelen skal vi snakke om Carl Hovland, en strålende eksperimentell psykolog. Han fokuserte ikke på noen spesifikke underområder innenfor psykologien. Men, hans forskning er imidlertid grunnlaget for mange sosiale, eksperimentelle og kognitive modeller i psykologien. Carl Hovland var…

Teorier om sult: hvorfor spiser vi?

Klokken er 12:00, og du er sulten. Du kan kjenne følelsen av sult stige for hvert minutt som går. Du må spise nå! Men samtidig er du faktisk ganske opptatt nå, så du kan ikke bare forsvinne til lunsj. Nå…

De fem nivåene i Maslows behovspyramide

Hva motiverer menneskelig atferd? Ifølge den humanistiske psykologen Abraham Maslow, er det å møte visse behov det som motiverer handlingene våre. For å forklare motivasjon, ble Maslows behovspyramide introdusert i 1943. Denne behovspyramiden antyder at folk er motiverte til å…

Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell

Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell er en av de mest aksepterte forklaringene om påvirkning fra sosiale miljøer på menneskets utvikling. Denne teorien argumenterer for at miljøet du vokser opp i påvirker alle fasetter i livet ditt. Sosiale faktorer bestemmer måten du tenker…

Klassisk testteori

I psykologi er tester enten psykologiske eller psyko-tekniske, og er utformet for å studere eller evaluere en funksjon. Således er psykologiske tester verktøy som vurderer eller måler de psykologiske egenskapene til et subjekt. Les videre for å finne ut mer…

Psykologisk behaviorisme av Arthur W. Staats

Psykologisk behaviorisme påstår at personligheten kan forklares gjennom observerbar oppførsel. Watson utviklet først behaviorisme, den generelle teorien som omfatter psykologisk behaviorisme, i 1912. Skinner utvidet videre teorien med sin radikale adferd. De siste tilnærmingene fra Staats snakker om psykologisk behaviorisme,…

Hva er latent trekkteori (IRT)?

En av de viktigste oppgavene til psykologisk innblanding er evaluering. Denne evalueringen bestemmes ofte av testresultater. I den sammenheng er latent trekkteori (IRT) en testmålingsteori som utfyller klassisk testteori. Klassisk test- (CTT) og latent trekkteori kunne evaluere den samme testen. Hver…

Star Wars: Den mørke siden av psykologisk styrke

Star Wars-sagaen har blitt levende historie. Vi kan alle være enige om at hver filmutgivelse er en flott begivenhet. Dette dynamiske universet med den mørke undertonen støttes av millioner av fans som sikkert ville elsket å finne styrke og bli…

Albert Banduras teori om sosial læring

På en tid da behaviorisme dominerte læringspsykologien, gikk Bandura et skritt videre og formulerte sin teori om sosial læring. Albert Bandura var så innflytelsesrik at ved et arrangement tildelte Det hvite hus ham en medalje. Fra da av begynte de…

Carl Jung og det kollektive ubevisste

Følelser, tanker, minner, ritualer, myter … Med sin teori om det kollektive ubevisste, hevdet Carl Jung at disse felleselementene i menneskeheten er en slags mental arv. Som en sosial gruppe arver vi disse betydningene. Ifølge Jungs teori påvirker disse betydningene…

Kjenner du teorien om den sosiale påvirkningen?

Teorien om den sosiale påvirkningen inkluderer enhver innflytelse på folks følelser, tanker eller oppførsel. Derfor hjelper denne teorien oss til å forstå hvilke sosiale situasjoner vi innehar en større innflytelse på. Dermed vil sosial påvirkning avhenge av de sosiale kreftene som…

Clark L. Hull og teorien om deduktiv behaviorisme

Clark L. Hull (1884-1952) foreslo en ny måte å forstå oppførsel på. Hull ønsket å etablere de grunnleggende prinsippene for atferdsvitenskap for å forklare oppførselen til forskjellige dyrearter, så vel som individuell og sosial oppførsel. Hans teori er kjent som…