Teorier

Her kan du finne ut mer om de mest interessante teoriene innen psykologifeltet. Tilnærminger som behaviorisme, psykoanalyse, kognitivisme, strukturalisme eller gestalt, vil hjelpe deg med å finne ut noen virkelig fascinerende ting om menneskelig atferd.

Hva er multifokal intelligens?

Multifokal intelligens er en teori skapt av psykiateren og psykoterapeuten Augusto Cury. Den analyserer hvordan vi bygger tanker og effektene dette har på det følelsesmessige velværet vårt. Det er en eksistensiell tilnærming, og målet er i hovedsak å lære hvordan…

Å forstå psykologi – 7 ulike måter

Når det gjelder menneskelig atferd, kan man med trygghet si at det er mange ulike måter å forstå og analysere det på. Det samme gjelder for å forstå psykologi. La oss ikke glemme at psykologi er en disiplin som har…

Axel Honneth sin anerkjennelsesteori

Axel Honneth sin anerkjennelsesteori er basert på den menneskelige kampen om å bli anerkjent. I tidligere epoker kjempet folk for anerkjennelse av sine nasjoner eller for rettighetene til store grupper med mennesker. For øyeblikket, i et samfunn som stadig forandres,…

Salkovskis’ teori om besettelser

Besettelser er tanker, bilder eller impulser som du vrir og vender på i tankene dine om og om igjen, uten å være i stand til å gi slipp på dem. Alle opplever besettelser til en viss grad. Heldigvis kan Salkovskis’…

Teorier om sult: hvorfor spiser vi?

Klokken er 12:00, og du er sulten. Du kan kjenne følelsen av sult stige for hvert minutt som går. Du må spise nå! Men samtidig er du faktisk ganske opptatt nå, så du kan ikke bare forsvinne til lunsj. Nå…

Klassisk testteori

I psykologi er tester enten psykologiske eller psyko-tekniske, og er utformet for å studere eller evaluere en funksjon. Således er psykologiske tester verktøy som vurderer eller måler de psykologiske egenskapene til et subjekt. Les videre for å finne ut mer…

Hva er latent trekkteori (IRT)?

En av de viktigste oppgavene til psykologisk innblanding er evaluering. Denne evalueringen bestemmes ofte av testresultater. I den sammenheng er latent trekkteori (IRT) en testmålingsteori som utfyller klassisk testteori. Klassisk test- (CTT) og latent trekkteori kunne evaluere den samme testen. Hver…

Albert Banduras teori om sosial læring

På en tid da behaviorisme dominerte læringspsykologien, gikk Bandura et skritt videre og formulerte sin teori om sosial læring. Albert Bandura var så innflytelsesrik at ved et arrangement tildelte Det hvite hus ham en medalje. Fra da av begynte de…