Eksperimenter

I løpet av historien har psykologien gjennomført et stort antall eksperimenter som har forandret vitenskapen for alltid. I denne seksjonen vil du finne ut mer om de mest kjente eksperimentene, så vel som de nåværende eksperimentene som tilbyr noen interessante resultater.

Alt du trenger å vite om Rat Park-eksperimentet

Det kjente Rat Park-eksperimentet ga oss fascinerende innsikt inn i hvordan avhengighet fungerer. Rotter brukes ofte til «psykologiske eksperimenter» på grunn av deres genetiske likhet med mennesker. 95 % av det menneskelige genomet er identisk med det hos rotter.

De grunnleggende statistiske begrepene

Statistikk er en gren av matematikk som studerer variabilitet, så vel som prosessen som beregner den, ved å følge sannsynlighetslovene og å bruke de tilhørende modellene. Vi vet at statistikk er nødvendig for å utføre undersøkelser og studier, så vel…

Publikasjonsbias er, som forventet, et problem

I statistikk er bias, eller skjevhet, en systematisk feil som kan oppstå i studier eller eksperimenter. Publikasjonsbias er også en del av dette. Når dette skjer, blir noen svar valgt, eller foretrukket, fremfor andre alternativer. Det som er interessant er…

Informert samtykke i psykologien

Informert samtykke i psykologien er relatert til en persons autonomi. Det er et av de viktigste kravene innenfor profesjonell praksis, og burde forekomme før enhver psykologisk evaluering eller behandling. Etter å ha lest eller hørt all passende informasjon, er informert…

Epigenetikk: Kan tragedier arves?

Nesten hver generasjon har gått gjennom vanskelige tider. Om ikke krig, så sult, folkemord, eller harde økonomiske kriser. Man vet om de fysiske og psykiske konsekvensene som folk som lever under disse omstendighetene kan utvikle, men kan tragedier arves? Disse…

Ivan Pavlov og teorien om klassisk betinging

Ivan Pavlovs eksperimenter med hunder er svært godt kjent i psykologiens historie. Faktisk ble det bygget en psykologisk læringsteori fra hans lille tilfeldige oppdagelse. Pavlovs studier har hjulpet oss med å forstå assosiativ læring gjennom klassisk betinging.

Lille Albert og rotta: etikk og eksperimenter

John B. Watson er kjent som en av fedrene til behaviorismen. Hans største, og kanskje viktigste, intellektuelle inspirasjon var Pavlov. Den russiske fysiologen som gjorde de første oppdagelsene om betinging. Med dette som grunnlaget sitt, utførte Watson en berømt studie,…