Eksperimenter

I løpet av historien har psykologien gjennomført et stort antall eksperimenter som har forandret vitenskapen for alltid. I denne seksjonen vil du finne ut mer om de mest kjente eksperimentene, så vel som de nåværende eksperimentene som tilbyr noen interessante resultater.

Fortvilelse forsvinner med alderen

Tidens tann etterlater et betydelig merke på oss alle. Å bli eldre hvert år gjør noen triste. En nyere studie analyserte hvordan fire dimensjoner av personligheten utviklet seg over tid, og hvordan det for mange mennesker faktisk blir bedre. Overraskende…

De grunnleggende statistiske begrepene

Statistikk er en gren av matematikk som studerer variabilitet, så vel som prosessen som beregner den, ved å følge sannsynlighetslovene og å bruke de tilhørende modellene. Vi vet at statistikk er nødvendig for å utføre undersøkelser og studier, så vel…

Informert samtykke i psykologien

Informert samtykke i psykologien er relatert til en persons autonomi. Det er et av de viktigste kravene innenfor profesjonell praksis, og burde forekomme før enhver psykologisk evaluering eller behandling. Etter å ha lest eller hørt all passende informasjon, er informert…

Epigenetikk: Kan tragedier arves?

Nesten hver generasjon har gått gjennom vanskelige tider. Om ikke krig, så sult, folkemord, eller harde økonomiske kriser. Man vet om de fysiske og psykiske konsekvensene som folk som lever under disse omstendighetene kan utvikle, men kan tragedier arves? Disse…