Fortvilelse forsvinner med alderen

En nylig studie analyserte hvordan fire av Erik Eriksons personlighetsdimensjoner utviklet seg ettersom mennesker ble eldre. Resultatet antyder at midten av livet, til tross for populær tro, faktisk er et veldig attraktivt stadium av livet.
Fortvilelse forsvinner med alderen

Siste oppdatering: 03 mars, 2020

Tidens tann etterlater et betydelig merke på oss alle. Å bli eldre hvert år gjør noen triste. En nyere studie analyserte hvordan fire dimensjoner av personligheten utviklet seg over tid, og hvordan det for mange mennesker faktisk blir bedre. Overraskende nok fant forskere ut at oftere enn ikke forsvinner fortvilelse med alderen.

De fire dimensjonene av personligheten som forskerne fokuserte på var utvikling, stagnasjon, integritet og fortvilelse. Disse kommer fra Erik Eriksons personlighetsteori og de refererer til de ekstreme endene av to av de åtte psykososiale stadiene som han utviklet. De to psykososiale tilstandene det gjelder korresponderer med de siste stadiene i livet.

En serie konflikter som du må takle for egen personlig utvikling karakteriserer hvert livsstadium. Mellom 40 og 60-årsalderen foregår konflikten mellom stagnasjon og utvikling. Integritet og fortvilelse korresponderer på sin side fra 60 år og oppover.

I denne artikkelen vil vi ta en titt på trekkene ved hver personlighetsdimensjon det gjelder. Vi vil også se på konklusjonene av denne fascinerende studien fra en gruppe forskere ledet av psykolog Nicky J. Newton og Elisabeth A. Vanderwater, publisert i Journal of Research in Personality.

En interessant studie viser at fortvilelse forsvinner med alderen.

Utvikling og stagnasjon

Utvikling er personlighetsdimensjonen som er relatert til graden av deltakelse i å bygge en sunn fremtid. Denne dimensjonen utvikler forståelse og hensyn til andre. Det er det som lar deg se bortenfor overflaten for å komme til kjernen av problemet og tilby råd fra visdommen du har opparbeidet over tid.

Stagnasjon, på sin side, refererer til mangelen på personlig vekst eller utvikling av disse generative evnene. Det er karakterisert ved en lav toleranse for frustrasjon og uvisshet. Dersom du har stagnert er du ikke flink til å takle problemer som krever kompleks analyse.

Integritet og fortvilelse

Integritet er evnen til å sprette tilbake etter vanskelige situasjoner. Med andre ord refererer det til motstandsdyktighet. Integritet er karakterisert ved en følelse av tilfredsstillelse i livet, som er grunnlaget for god selvkontroll.

Fortvilelse på sin side, relaterer til en manglende integritet. Det er assosiert med en følelse av desperasjon, en følelse av at livet ditt ikke har noen mening. Fortvilelse gjør deg fiendtlig mot andre og mot situasjoner du ikke forstår.

Studien som viste at fortvilelse forsvinner med alderen

166 kvinner mellom 43 år og 72 deltok i studien. Studien hadde fire faser over 28 år (1986-2014). I løpet av denne tiden holdt forskere øye med de fire personlighetsdimensjonene som vi har nevnt ovenfor.

Data viste en konsekvent økning i utvikling og integritet mellom 43-70 år. Stagnasjon nådde på sin side sitt høyeste nivå rundt 60-årsalderen, for så å gå ned.

Til slutt var fortvilelse den første dimensjonen som nådde sitt høydepunkt. De høyeste nivåene manifesterte seg rundt 50-årsalderen, men droppet drastisk mellom 60-70 år.

Fortvilelse forsvinner etter 60-årsalderen.

Følelsen av fortvilelse forsvinner med alderen

Studien viste at fortvilelse forsvinner med alderen, mens positive følelser blir sterkere. Under deltakernes siste livsstadier, forsvant fortvilelsen som en konsekvens av økt integritet. 

Stagnasjon dalte også merkbart, mens utvikling og integritet forble konstant eller økte over tid. Forskere tror at denne reduksjonen i stagnasjon også relaterer seg til en ny følelse av personlig utvikling skapt av integritet.

For å konkludere, er disse resultatene håpefulle. Det virker som om gode konfliktløsninger i senere livsstadier kan skape en betydelig reduksjon i fortvilelse og en betydelig økning i positive personlighetsdimensjoner. Det er derfor det kan være klokt å takle middelalderen med entusiasme og et åpent sinn. Dersom denne undersøkelsen viser seg sann, vil du bli mer aktiv og motstandsdyktig i løpet av de senere årene.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Newton, Nicky & J. Stewart, Abigail & Vandewater, Elizabeth. (2019). “Age is opportunity”: Women’s personality trajectories from mid- to later-life. Journal of Research in Personality. 80. 10.1016/j.jrp.2019.04.005.

  • Malone, J. C., Liu, S. R., Vaillant, G. E., Rentz, D. M., & Waldinger, R. J. (2016). Midlife Eriksonian psychosocial development: Setting the stage for late-life cognitive and emotional health. Developmental psychology, 52(3), 496–508. doi:10.1037/a0039875

  • Travers, Mark (2019) Feelings of Despair May Fade With Age. New research examines women’s personality trajectories from mid- to later-life. Psychology Today


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.