3 måter å kontrollere fordommer på

Sosialpsykologi har utviklet forskjellige måter å kontrollere fordommene dine på. Disse metodene er basert på teorier om kategorisering og sosial identitet.
3 måter å kontrollere fordommer på
Roberto Muelas Lobato

Skrevet og verifisert av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Vi har alle fordommer. Fordommer er positive eller negative holdninger til en gruppe mennesker eller medlemmer av bestemte grupper. Vi bruker fordommer til å evaluere og merke personer vi ikke kjenner. For eksempel møter du en sigøyner. Du tror at alle sigøynere er gode til å spille gitar. Følgelig vil samspillet ditt med denne personen bli bestemt av din tidligere tro på at de er en god musiker. Fordommer bidrar til å opprettholde statushierarkiet mellom ulike grupper. Heldigvis for oss er det forskjellige måter å kontrollere og redusere fordommene våre på.

Eksperter mener at fordommer har tre komponenter. Stereotyper er den kognitive komponenten. De representerer det mentale bildet du har av en gruppe. En annen komponent er den emosjonelle. Dette er følelsene du opplever relatert til en gruppe mennesker. Den siste komponenten er atferdsmessig og er representert ved diskriminering. Dette er den negative oppførselen du viser mot gruppen du er fordomsfull mot.

Som vi sa før, er fordommer holdninger til grupper av mennesker eller medlemmer av denne gruppen. Sosialpsykologi har utviklet forskjellige måter å kontrollere fordommene dine på. Disse metodene er basert på teorier om kategorisering og sosial identitet.

Å kontrollere fordommene dine gjennom omkategorisering

Som mennesker har vi en tendens til å kategorisere. Vi deler opp mennesker og setter dem i visse bokser. Kategorisering betyr at vi favoriserer de som vi inkluderer i våre kategorier. Vi føler fordommer mot de i andre kategorier. Så, hvis du vil kontrollere fordommene dine, må du gjøre grensene for disse kategoriene mer fleksible. Det er tre måter å gjøre dette på:

  • Dekategorisering: Dette består av å se medlemmer av andre kategorier som enkeltpersoner i stedet for bare en del av en gruppe. Å gjøre dette vil hjelpe deg med å kontrollere eller redusere fordommene dine. I stedet for å se noen som et “medlem” av et annet land, se dem som en selvstendig person. Det er en måte å ha en mer positiv holdning til noen på.
  • Tverrkategorisering: Denne teknikken handler om å fremheve fellestrekk som motstridende grupper har. Når du gjør folk oppmerksom på kategoriene de deler, føler de mer positivitet mot hverandre. Du kan følge en annen religion enn meg, men vi deler et kjønn og nasjonalitet.
  • Omkatergorisering: Dette består av å skape en ny kategori som omfatter medlemmer av ulike kategorier. For eksempel er vi ikke norsk og fransk, vi er europeiske.
Skygger på en vegg

“Jeg er den jeg er, og du er den du er. La oss bygge en verden der jeg kan være meg, og du kan være deg og verken du eller jeg prøver å få andre til å være som oss.”

-Sub-kommandant Marcos-

Å redusere fordommer gjennom en felles gruppeidentitet

Den forrige teknikken, omkatergorisering, er den forskere har studert mest. Når vi kategoriserer, danner vi identiteter. For eksempel, hvis jeg kategoriserer meg selv som en kvinne, vil jeg danne en kvinnelig identitet. For å oppmuntre til omkatergorisering må vi derfor skape mer inkluderende identiteter. Identiteter som omfatter både min egen og andres identitet.

For eksempel, hvis jeg identifiserer meg som en kvinne og du identifiserer deg som en mann, vil jeg ha en tendens til å favorisere medlemmene i min gruppe og ha fordommer mot gruppemedlemmene dine.

Å ha en felles identitet øker mengden hjelpsomme og samarbeidsvillige oppførsler. Som sådan, jo flere personer som utgjør identiteten, jo flere fordeler har gruppen. I tillegg, hvis vi går tilbake til forrige eksempel, vil ikke de første identitetene forsvinne. Vi vil fortsatt være kvinner og feminister. Dere vil fortsatt være menn og feminister. Vi har en dobbel identitet. Selv om det kan være en annen gruppe med en annen identitet, er de også medlemmer av vår gruppe. Problemet er at hele sosiale identiteter ikke aktiveres på en gang. Den som er den viktigste for øyeblikket er den som er aktivert.

Stereotyper og fordommer.

Å redusere fordommer gjennom kontakt

Hypotesen for kontakt er nært knyttet til kategoriseringsstrategier. Denne teorien sier at det er mulig å redusere fordommer ved å øke kontakten mellom medlemmer av ulike sosiale grupperDet samme gjelder når medlemmer av gruppen etablerer nære relasjoner med medlemmer av andre grupper.

Imidlertid virker det som at kontakt-hypotesen bare stemmer under spesielle forhold. Disse omstendighetene favoriserer kontakt mellom medlemmer av ulike sosiale grupper. Betingelsene er følgende:

  • Det må være sosial og institusjonell støtte når man fremmer kontakt.
  • Kontakten må vare over en viss lengde. Det må være nok tid til at relasjonene mellom gruppemedlemmene blir betydelige.
  • Deltakerne (folk som er i kontakt med hverandre) må ha en lignende status. Tilstanden hos begge gruppene bør være den samme.
  • De involverte gruppene må ha felles mål. Disse fellesinteressene må generere samarbeidende forhold.

Samlet sett er det mange forskjellige måter å redusere fordommer på. Det virker som om det å lage en kategori av bare “mennesker” er den perfekte måten å gjøre det på.

Likevel kompliserer det faktum at det er vanskelig for folk å identifisere alle som mennesker, levedyktigheten til dette alternativet. Kanskje en felles fiende fra en annen planet ville hjulpet oss med å identifisere alle som mennesker eller jordboere og slik få en slutt på fordommer helt!


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.