Den beste terapien for avhengig personlighetsforstyrrelse

I denne artikkelen vil vi snakke om avhengig personlighetsforstyrrelse og finne ut hvordan dette påvirker mennesker og hvilken terapi som kan brukes for å kurere det.
Den beste terapien for avhengig personlighetsforstyrrelse
Alicia Escaño Hidalgo

Skrevet og verifisert av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

I kognitiv terapi for avhengig personlighetsforstyrrelse blir pasienten stadig mer autonom og endrer gradvis den motstridende tankegangen om sin egen autonomi og evner.

Hva er avhengig personlighetsforstyrrelse?

Ifølge Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), opplever en person med avhengig personlighetsforstyrrelse et dominant og sterkt behov for å bli tatt vare på. Dette leder til underlegen atferd, overtilknytning og en frykt for separasjon. Det begynner i et tidlig stadium i voksenlivet og kan bli sett i forskjellige kontekster. Det er vanlig å se minst fem av de følgende symptomene:

 • Det er vanskelig for dem å ta valg på en daglig basis uten å være avhengig av rådene og tryggheten som andre kan gi dem.
 • De trenger andre til å ta ansvar for de viktigste områdene i livet sitt.
 • Personen har vanskeligheter med å uttrykke uenighet til andre av frykt for å miste støtten eller bekreftelsen.
 • De har vanskeligheter med å initiere prosjekter eller gjøre ting selv. Dette er grunnet manglende selvtillit for egen bedømmelse og egne evner, og ikke grunnet mangel på motivasjon eller energi.
 • De streber etter aksept og støtte fra andre, til det punktet at de frivillig gjør ting de ikke egentlig vil gjøre.
 • De som lider av dette, føler seg ofte ukomfortable eller hjelpeløse når de er alene. Dette er grunnet en ubegrunnet frykt for å ikke kunne ta vare på seg selv.
 • Når et nært forhold tar slutt, søker de innstendig etter et annet forhold for å kunne bli tatt vare på og støttet.
 • De føler en urealistisk bekymring eller frykt for å bli forlatt eller å måtte ta vare på seg selv.

Et dårlig selvbilde

En person med avhengig personlighetsforstyrrelse har et dårlig selvbilde fordi de tror at de ikke kan gjøre ting de virkelig har lyst til. De tror at andre må redde dem fordi de er sterkere enn dem og tror også at de er utilstrekkelige eller hjelpeløse.

Når du har disse tankene om deg selv, er den normale reaksjonen å se etter andre personer som kan ta ansvar for livet ditt. Å finne noen til å beskytte og ta vare på seg er en perfekt løsning på å føle seg utilstrekkelig eller svak i en fiendtlig og skummel verden.

Kognitiv terapi i avhengig personlighetsforstyrrelse søker etter å fjerne intensiteten til denne reaksjonen ved å forbedre pasientens selvbilde. For å oppnå dette, bruker de kognitive teknikker som veiledet oppdagelse og sokratiske spørsmål. I tillegg til dette bruker de behavioristiske eksperimenter og andre mer spesifikke teknikker.

Avhengig personlighetsforstyrrelse fører til et dårlig selvbilde.

Hvordan utvikler avhengig personlighetsforstyrrelse seg?

Denne lidelsen utvikler seg som mange andre: Som en reaksjon på tidligere erfaringer fra barndommen og ungdomstiden. Det som ligger under denne lidelsen er en ekstrem frykt for ensomhet. Dette er grunnet troen om at personen ikke kan forsvare seg selv fra verdens “angrep”.

Dette er ofte personer som i barndommen opplevde en viss mangel på nærhet. Dermed vokste de opp med en indre tomhet som skaper en intens lidelse, noe de prøver å lindre med forskjellige mennesker (normale partnere).

Det kan også oppstå i tilfeller med adopterte barn eller hos de som har vært syke i lang tid og ikke har annet valg enn å avhenge av andre

Når noen blir sterkt avhengig av foreldrene, og foreldrene har overbeskyttet dem, er det sannsynlig at de vil utvikle avhengig personlighetsforstyrrelse.

Generelt sett pleier partnerne deres å komplementere dem selv. Dermed blir behovet for avhengighet mer intenst og minker motivasjonen deres til å handle på egenhånd. Partnerne deres er mennesker med mer narsissistiske tendenser, som pleier å pålegge sine egne valg på andre. De har ingen kvaler om å uttrykke meningene sine, selv om ingen har bedt dem om det.

Derfor må ikke den avhengige personen gjøre en innsats i hverdagen. Partneren deres er ansvarlige for hva de skal spise, hvordan de skal dekorere huset, og hvor mange barn de skal få, og så videre.

Kognitiv terapi for avhengig personlighetsforstyrrelse

Kognitiv terapi, når det blir brukt for avhengig personlighetsforstyrrelse, søker først etter å analysere den største kognitive forvrengingen er hos disse pasientene. Deres tenkemåte er imot hele ideen om selvstendighet. 

Mennesker med avhengig personlighetsforstyrrelse pleier å tro at:

 • “Jeg kan ikke overleve hvis ingen passer på meg.”
 • “Jeg er ikke i stand til å håndtere livet med de ressursene jeg har eller de jeg kan tilegne meg.”
 • “Uavhengighet betyr å leve helt alene.”

På lik måte manifesterer de motsettende tankegang om evnene sine. Når du ber dem om noe, tror de vanligvis at de ikke klarer å gjøre det. De tror at partneren kan gjøre det mye bedre enn de kan, eller så sier de til seg selv at de ikke er gode nok, og at de alltid klarer å rote det til.

Å hjelpe pasienter med avhengig personlighetsforstyrrelse å bli autonome

Denne forvridde tankegangen om egen autonomi trenger å endre seg. Eksperter må hjelpe pasienten med å lære hvordan de gradvis skal separere seg fra alle menneskene de er avhengige av. De trenger også å separere seg fra terapeuten sin.

Det er også viktig at begreper som “selvstendighet” og “autonomi” ikke blir brukt i starten av behandlingen. Grunnen til dette er at pasienten ofte ikke anerkjenner at det er en del av problemet deres. Det er mye bedre for pasientene å innse dette på egenhånd ettersom terapien gjør fremskritt. På denne måten er det mye mer sannsynlig at de etter hvert vil verbalisere denne oppdagelsen. Dette hjelper dem med å komme på bedringens vei.

Ved begynnelsen av behandlingen vil de måtte trenge en viss grad av avhengighet. Årsaken til dette er at terapeuten i starten må gjøre mer enn halvparten av arbeidet. Men dette mønsteret vil endre seg gjennom terapitimene.

Sokratiske spørsmål til pasienter med avhengig personlighetsforstyrrelse

Hos disse pasientene blir sokratiske spørsmål veldig viktige, ettersom det sikrer at pasienten har en aktiv rolle. Det er ikke bra at terapeuten prøver å forklare hvorfor pasienten føler det på den eller andre måten, eller hvordan de burde handle og reagere. Hvis man gjør det, vil man simpelthen forsterke avhengigheten som man prøver å behandle. 

Pasienten er den som litt etter litt kommer til å gi materiale til terapitimen. De vil bestemme hva slags temaer de skal ta for seg og snakke om. Gjennom de forskjellige spørsmålene man stiller, vil de trekke sine egne konklusjoner.

Terapeuten må være forsiktig og ikke bli fristet til å handle på pasientens vegne. Terapi med denne typen pasienter er noen ganger langsom og frustrerende. Ganske ofte er man fristet til å “redde” pasienten og fortelle dem hva de skal gjøre. Men dette vil gjøre mer vondt enn godt.

Sett profesjonelle grenser

Det er grunnleggende å etablere profesjonelle grenser. Det er ikke uvanlig å se at avhengige pasienter bli forelsket i psykologen sin. Det må være klart fra begynnelsen av at det ikke er muligheter for å gå over grensene satt av den terapeutiske rammen.

Som en teknikk er det vanlig å få pasienten til å skrive ned temaer de vil diskutere i terapitimene i en dagbok. En annen nyttig teknikk er at de holder en oversikt over spesifikke bevis på sin egen personlige kapasitet og prestasjoner. 

For sistnevnte er det nyttig å gradvis eksponere pasienten for situasjon som de tidligere har unngått – situasjoner som de tror at de ikke kan håndtere. Det er en god idé for den avhengige personen å etablere et hierarki av avgjørelser. De skriver ned alle typene avgjørelser de trenger å ta.

Rehms selvkontrollsterapi

Til slutt har Rehms selvkontrollsterapi blitt påvist som en effektiv behandlingsform for de med avhengig personlighetsforstyrrelse. Denne terapien trener personen til å observere og evaluere seg selv, samt etablere realistiske mål og skaffe forsterkninger.

Dette er veldig viktig ettersom de overavhengige menneskene pleier å sette høye standarder og også underestimerer hvordan de kan nå opp til dem. Selvkontrollsterapi kan være veldig nyttig for dem på dette området.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Beck, A., Freeman, A., Davis, D. Terapia cognitiva de los trastornos de personalidad. Paidós. 2º edición (2015)
 • American Psychiatric Association (APA) (2014). Manual de Diagnóstico y Estadísitico de los Trastornos Mentales, DSM5. Editorial Médica Panamericana. Madrid

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.