Thumb Author Isabel Ortega

Isabel Ortega

Psykolog


Psykolog spesialisert på juridisk psykologi og atferdsvitenskap. Hun har utdannet seg gjennom ulike kurs og programmer i rettsmedisinsk psykologi, emosjonell intelligens, nevroutdanning og nevropsykologi. Hun jobbet som forskningsassistent i psykologi ved University of Surrey og har arbeidet som fritidsleder på sommerskole.

Om forfatteren

Uteksaminert i psykologi fra universitetet i Granada (2020). Har en mastergrad i forskning i atferdsvitenskap fra universitetet i Almería (2021) og en mastergrad i juridisk og rettsmedisinsk psykologi fra universitetet i Granada (2022). Hun har tatt et kurs i terapeutisk akkompagnement og familieintervensjon i døds- og sorgprosesser ved universitetet i Granada og et kurs i rettsmedisinsk nevropsykologi ved Universitetet i Almería. I tillegg har hun ved universitetet i Murcia tatt et praktisk kurs i juridisk-rettsmedisinsk psykologi, og fra National University of Distance Education har hun komplementær opplæring i seksuell utnyttelse og menneskehandel.
Siden 2020 har hun erfaring innen forskning, spesielt med personer som tilhører bestemte befolkninger som eldre, personer i fengsler, personer som tilhører sosiale integrasjonssentre, universitetsstudenter og barn fra forskjellige kulturer. Bortsett fra psykologi, liker hun å lese, sport og musikk.

Siste artikler