Tips for å bygge en sunn selvfølelse

Å ha en sunn selvfølelse er avgjørende for livskvaliteten, fra det fysiske til det følelsesmessige. I denne artikkelen forteller vi deg hvordan du kan forbedre din egen verdivurdering.
Tips for å bygge en sunn selvfølelse
Isabel Ortega

Skrevet og verifisert av psykologen Isabel Ortega.

Siste oppdatering: 24 november, 2023

Å bygge en sunn selvfølelse er avgjørende for å ha et fullverdig og tilfredsstillende liv; det hjelper deg å utvikle et positivt forhold til deg selv, møte utfordringer med resiliens og ha tilfredsstillende forhold. Det er en prosess verdt å gjennomføre for å forbedre ditt velvære og livskvalitet.

Sunn selvfølelse refererer til etableringen av et solid og balansert grunnlag for personlig verdi og aksept. Det er en kontinuerlig prosess som begynner i barndommen når settet med oppfatninger, tanker, evalueringer, følelser og atferdstrender bygges. La oss lære mer om emnet i denne artikkelen.

Kvinner trener utendørs som gir betydning for selvfølelse i dagliglivet.

Hva regnes som sunn selvfølelse?

Sunn selvfølelse betyr ikke alltid å være i en tilstand av eufori eller aldri møte tvil eller usikkerhet; Det er normalt å ha følelsesmessige opp- og nedturer. Sunn selvfølelse kjennetegnes ved en positiv og realistisk vurdering av seg selv. Det er flere aspekter som utgjør denne oppfatningen. I prinsippet innebærer det selvsikkerhet og trygghet i evnen til å møte utfordringer er avgjørende.

På samme måte påvirker det å akseptere dine dyder og feil god selvfølelse. Selvrespekt, sunn grensesetting og en følelse av verdighet kommer i tillegg. Å prioritere fysisk, mentalt og emosjonelt velvære favoriserer også sunn selvfølelse; noe som gjenspeiles i den enkeltes evne til å håndtere feil og kritikk, og adressere dem konstruktivt.

På sin side påvirker en sunn selvfølelse også evnen til å holde ut, komme seg og tilpasse seg i ugunstige situasjoner. Som et innlegg i Frontiers in Psychology fremhever, er resiliente mennesker mindre utsatt for lav selvfølelse, og empati mot seg selv kan ikke legges til side; Vær snill og medfølende mot deg selv.

Hvordan bygge en sunn selvfølelse

Å ha en sunn selvfølelse er en prosess som tar tid og krefter, men det er mulig å oppnå. Vi vil gi deg noen tips du kan dra nytte av.

Gjenkjen prestasjonene dine

En av de viktigste anbefalingene for å pleie sunn selvfølelse er å lære å gjenkjenne og verdsette suksessene dine, uansett hvor små de måtte være. Vær stolt over dine ferdigheter og talenter.

Praktiser egenomsorg

Bruk tid på å ta vare på deg selv. Dette innebærer å spise et sunt kosthold, trene, få nok hvile og opprettholde god personlig hygiene. Å ta vare på kropp og sinn er avgjørende for å styrke selvfølelsen, som indikert av en artikkel i International Journal of Sport and Exercise Psychology.

Vær oppmerksom på tankene dine

Vær oppmerksom på tankene dine og bytt ut de negative med mer positive og realistiske. Unngå overdreven selvkritikk og fokuser på dine egenskaper og styrker.

Sett oppnåelige mål

Å sette realistiske og oppnåelige mål fører til en følelse av trygghet og tilfredshet. En strategi for å oppnå dem og nyte prosessen er å dele disse målene inn i mindre trinn slik at du feirer hver fremgang.

Omgi deg med positive mennesker

Velg selskap som støtter deg og får deg til å føle deg verdig. Unngå folk som konstant kritiserer deg eller får deg til å føle deg dårlig; tvert imot, det er best å omgi deg med de som inspirerer og hjelper deg å vokse.

Lær å akseptere deg selv som du er

Ingen er perfekte, og vi har alle områder for forbedring. Forstå dine styrker og svakheter, arbeid med aksept og dyrk medfølelse med deg selv.

Søk hjelp hvis du trenger det

Hvis du har emosjonelle problemer eller selvfølelsen din påvirker livskvaliteten din, bør du vurdere å søke profesjonell hjelp. Psykologisk terapi tilbyr verktøy for å styrke selvfølelsen.
Finnes det en usunn type selvfølelse?

Et arbeid delt av The American Psychologist fremhever at høy selvfølelse har positive fordeler i sosiale relasjoner, suksess og fysisk og mental helse. Men det finnes typer usunn selvfølelse som skader en persons velvære og livskvalitet; disse er følgende:

 • Lav selvfølelse: Når en person har en negativ og devaluert mening om seg selv, føler de seg inkompetente, uverdige eller verdiløse. Dette fører til følelser av mindreverdighet, usikkerhet og vanskeligheter med å akseptere og verdsette seg selv.
 • Oppblåst selvfølelse: De har en overdrevet positiv oppfatning av seg selv. De er arrogante, narsissistiske mennesker som søker konstant anerkjennelse og beundring fra andre. Denne selvfølelsen kan være skjør og avhengig av ytre godkjenning, noe som fører til ulemper ved å håndtere kritikk eller fiasko.
 • Komparativ selvfølelse: Dette innebærer å hele tiden sammenligne deg selv med andre og verdsette deg selv basert på hvordan du oppfatter deg selv i forhold til andre. Du ender alltid opp med å føle deg underlegen eller overlegen andre, noe som fører til misunnelse, harme eller et hyppig søk etter ytre validering.
 • Betinget selvfølelse: Dette er basert på prestasjoner som profesjonell suksess, fysisk utseende eller godkjenning fra andre. Disse menneskene har det bare bra med seg selv når de oppfyller visse standarder, noe som kan generere en følelse av konstant misnøye og vanskeligheter med å opprettholde en stabil og solid selvfølelse.

Det er viktig å gjenkjenne disse typene usunn selvfølelse for å kunne jobbe med forbedringen og fremme en balansert og positiv selvfølelse.

Forskjellen mellom å bygge en sunn selvfølelse og å øke selvfølelsen

Tilnærmingen og prosessen som er involvert utgjør forskjellen mellom å bygge en sunn selvfølelse og øke selvfølelsen din. Når du bygger selvfølelse, jobber du med å utvikle et solid og balansert grunnlag fra bunnen av eller fra et lavt punkt.

Det er en dypere prosess som innebærer å adressere begrensende overbevisninger, lære å akseptere og verdsette deg selv, og å dyrke en positiv holdning til deg selv. Å bygge en sunn selvfølelse krever indre arbeid og endringer i personlig oppfatning og verdsetting.

På sin side refererer å øke selvfølelsen til å heve eller styrke eksisterende selvfølelse, men som kan påvirkes av ytre eller indre faktorer. Målet er å forbedre og forsterke selvsikkerheten og selvfølelsen.

Å øke selvfølelsen fører til fokus på anerkjennelse av prestasjoner, fremme resiliens, søke personlig forbedring og styrke egne evner og talenter.

Både å bygge og øke selvfølelsen er relevante prosesser og kan utfylle hverandre avhengig av individuelle behov og omstendigheter.

Hvordan vet jeg om jeg bygger en sunn selvfølelse?

Å bygge en sunn selvfølelse er en subjektiv prosess, men det er tegn og positive endringer du kan observere. Noen måter å vurdere fremgangen på er listet opp nedenfor:

 • Større tilfredshet og velvære: Du føler deg lykkeligere med deg selv og opplever indre ro.
 • Generell følelse av verdi: Du begynner å føle deg mer verdsatt og verdig generelt, uten å være for mye avhengig av ytre godkjenning.
 • Tillit til deg selv: Du begynner å få mer tillit til dine ferdigheter og evner, du føler deg trygg når du møter utfordringer, og du tror på din evne til å overvinne hindringer.
 • Aksept av dine ufullkommenheter: Du blir mer medfølende med deg selv og du erkjenner at vi alle er mennesker i en konstant prosess med vekst og læring.
 • Mindre selvkritikk: Du reduserer negativ intern dialog. Du snakker til deg selv med vennlighet og medfølelse, og anerkjenner dine prestasjoner og innsats i stedet for kun å fokusere på dine feil.
 • Resiliens: Du lærer å håndtere nederlag og feil konstruktivt. Du blir ikke lett motløs, og du ser på deg selv som en person som er i stand til å lære og vokse gjennom utfordringer.
 • Sunne grenser: Du setter sunne grenser i relasjonene dine og måten du behandler deg selv på. Du er klar over dine behov og sørger for å møte dem uten å forsømme deg selv eller la andre behandle deg respektløst.

Når er det tilrådelig å søke profesjonell støtte for å løse problemer med selvfølelsen?

Det er tilrådelig å søke profesjonell oppmerksomhet når lav selvfølelse påvirker din livskvalitet og emosjonelle velvære betydelig. Du kan fornemme det hvis følelser av selvhat og verdiløshet råder, du har en manglende evne til å sette grenser, og negative og selvkritiske tankemønstre vedvarer.

Andre tegn på at det er på tide å be om støtte fra en spesialist er vanskeligheter med å akseptere og verdsette seg selv, problematiske mellommenneskelige forhold og angst eller depresjon som følge av de ovennevnte aspektene.

En psykolog hjelper til med å utforske og adressere underliggende problemer med selvfølelsen og gir strategier for å utvikle den på en sunn måte, i tillegg til å jobbe med følelsesregulering. Hvis tidligere forsøk på å forbedre selvfølelsen på egenhånd ikke er effektive eller hvis de emosjonelle utfordringene blir overveldende, ikke nøl med å gå til en spesialist.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Álvarez, D. G., Soler, M. J., y Cobo-Rendón, R. C. (2019). Bienestar psicológico en adolescentes: relaciones con autoestima, autoeficacia, malestar psicológico y síntomas depresivos. Revista de orientación educacional, 33 (63), 23-43. http://200.14.213.175/roe/index.php/roe/article/view/4
 • Angulo Quiñonez, A. Ángel. (2022). Self-esteem, its relationship with academic performance and university dropout. Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies3(6), 211–225. https://journals.sapienzaeditorial.com/index.php/SIJIS/article/view/514
 • Bailey J. A., 2nd (2003). The foundation of self-esteem. Journal of the National Medical Association95(5), 388–393. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2594522/
 •  Fernández Pérez, F. (2017, 18 de septiembre). La autoestima se construye. YouTube.
 • Hagen, R., Havnen, A., Hjemdal, O., Kennair, L. E. O., Ryum, T., & Solem, S. (2020). Protective and Vulnerability Factors in Self-Esteem: The Role of Metacognitions, Brooding, and Resilience. Frontiers in psychology11, 1447. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7351531/
 • Mikkelsen, H. T., Haraldstad, K., Helseth, S., Skarstein, S., Småstuen, M. C., & Rohde, G. (2020). Health-related quality of life is strongly associated with self-efficacy, self-esteem, loneliness, and stress in 14–15-year-old adolescents: a cross-sectional study. Health and Quality of Life Outcomes18(1), 1-17. https://hqlo.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12955-020-01585-9
 • Nguyen, D. T., Wright, E. P., Dedding, C., Pham, T. T., & Bunders, J. (2019). Low Self-Esteem and Its Association With Anxiety, Depression, and Suicidal Ideation in Vietnamese Secondary School Students: A Cross-Sectional Study. Frontiers in psychiatry10, 698. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6777005/
 • Orth, U., & Robins, R. W. (2022). The benefits of self-esteem: Reply to Krueger et al. (2022) and Brummelman (2022). The American psychologist77(1), 23–25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9310667/
 • Orth, U., & Robins, R. W. (2022). Is high self-esteem beneficial? Revisiting a classic question. The American psychologist77(1), 5–17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9306298/
 • Riso, W. (2012) El Valor imprescindible de la Autoestima. Barcelona, PlanetaVillalobos, H. P. (2019). Autoestima, teorías y su relación con el éxito personal. Alternativas en psicología41(3), 22-31. https://sibi.upn.mx/bib/202306
 • Rodrigues, F., Faustino, T., Santos, A., Teixeira, E., Cid, L., & Monteiro, D. (2022). How does exercising make you feel? The associations between positive and negative affect, life satisfaction, self-esteem, and vitality. International Journal of Sport and Exercise Psychology20(3), 813-827. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1612197X.2021.1907766
 • Van der Aar, L. P. E., Peters, S., Becht, A. I., & Crone, E. A. (2022). Better self-concept, better future choices? Behavioral and neural changes after a naturalistic self-concept training program for adolescents. Cognitive, affective & behavioral neuroscience22(2), 341–361. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8475836/

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.