Thumb Author Ebiezer López

Ebiezer López

Psykologi


Psykologspesialisertiorienteringavmenneskeligatferd.Hanerbidragsytertilulikedigitaleplattformerknyttettilpsykiskhelse,hvorhanjobbersomskribentogredaktør.Hantilbyrsineprivatekonsultasjonersomnettpsykologogerogsåmenneskerettighetsaktivistilandetsitt,Venezuela.

Om forfatteren

Uteksaminert i psykologi med en klinisk spesialitet fra Arturo Michelena Universitet i 2020. Kåret til vinneren av første samling av historier for pride måned av USAs ambassade i Caracas (2017). Han ble valgt ut som foredragsholder på samfunnsvitenskapsforskningskonferansen i 2021, organisert av forskningssenteret ved Fakultet for økonomiske og samfunnsvitenskapelige fag ved UAM. For tiden jobber han som psykolog i den private sfæren og tilbyr online psykologisk behandling. I tillegg har han deltatt i lokale radioprogrammer som ekspert på psykiske problemer og er glad i skriving, forskning, klinisk psykologi og nevrovitenskap.


Siste artikler