Forskning

Alle fremskritt innen nevrovitenskapen kommer fra vitenskapelige oppdagelser og studier. I denne seksjonen vil du holde deg oppdatert på den seneste forskningen i dette fascinerende feltet.

Effektene plantevernmidler har på hjernen

Effektene plantevernmidler har på hjernen kan være ganske alvorlige, spesielt når individet blir utsatt for dem i lang tid. Hvert år tilbakekaller den kjemiske industrien hundrevis av produkter fra markedet fordi de innså at de hadde høyt giftinnhold.

Historien om nevrovitenskap: En kortversjon

Historien om nevrovitenskap begynte for mange, mange år siden. I det 5. århundre f.Kr., dissekerte Alcmaeon av Croton et dyr da han oppdaget den optiske nerven. Funnene hans gjorte at han fant på en teori om at tanker og følelser…

Glutamathypotesen for schizofreni

Schizofreni er en kompleks lidelse som rammer omtrent 1% av verdens befolkning. Det er en av de viktigste årsakene til kronisk funksjonshemning. Glutamatnevrotransmisjon synes å være relatert til dens manifestasjon. I denne forstand er glutamathypotesen for schizofreni en ny tilnærming…

Biopsykologiske forskningsmetoder: Hva er de egentlig?

Biopsykologiske forskningsmetoder har utviklet seg de siste tiårene. Selv om det finnes flere av dem, vil vi i denne artikkelen fokusere på de som studerer hva som skjer i hjernen under visse forhold. Forfattere som Dewsbury (1991) definerer biopsykologi som…

Michael Faraday: En fantastisk fysiker

Michael Faraday var et geni som forandret synet menneskene hadde på fysikk og kjemi i hans tid og fram til vår tid. Uten ham ville elektriske motorer ikke engang eksistere. Et interessant fakta om ham, er at han var selvlært.…

Unngå dårlig forskningspraksis med forhåndsregistrering

Undersøkelser må utføres på etiske måter. Forskere må overholde etiske standarder som sikrer gyldigheten av deres forskning. Tidligere har enkelte forskere imidlertid brukt dårlig forskningspraksis. Disse metodene består i hovedsak av å begå små brudd for å kunne fortsette med…

Glasgow Coma Scale: Definisjon, bruk og fordeler

Glasgow Coma Scale (GCS) er et nevrologisk evalueringsverktøy som leger bruker til å vurdere bevissthetsnivået til en person med hjerneskade. Det lar oss utforske eller kvantifisere tre parametere eller kriterier for observasjon. De er 1) øyerespons, 2) verbal respons, og 3)…

Hvorfor bruke mer penger enn du har?

Vi bruker penger til å skaffe ting. Men mange følelser oppstår også takket være det. Men hvorfor bruke mer penger enn du har? Faktisk er mange menneskers hovedmål i livet å ha tonnevis av penger for å kunne bruke dem…

Lille Albert og rotta: etikk og eksperimenter

John B. Watson er kjent som en av fedrene til behaviorismen. Hans største, og kanskje viktigste, intellektuelle inspirasjon var Pavlov. Den russiske fysiologen som gjorde de første oppdagelsene om betinging. Med dette som grunnlaget sitt, utførte Watson en berømt studie,…