Hva er forbindelsen mellom humør og helse?

Når vi er i godt humør, føler vi oss mer energiske og sunne. Når vi føler oss dårlig, tror vi noen ganger også at noe er galt med kroppen. Hvorfor skjer dette? Les videre for å oppdage svaret!
Hva er forbindelsen mellom humør og helse?

Siste oppdatering: 18 september, 2020

I flere tiår har eksperter undret seg over om sykdommer på en eller annen måte er relatert til følelser. Men nå for tiden har de blitt mer fokuserte på å studere forbindelsen mellom humør og helse.

Vi vet at smerten vår avhenger av i hvor stor grad vi oppfatter den, i tillegg til sinnstilstanden vår. Selv om eksperter kjenner til de biologiske opprinnelsene til noen sykdommer, kan de faktisk fortsatt ikke forklare mange aspekter ved dem. Derfor foreslår mange profesjonelle en mulig psykisk opprinnelse.

Men når vi går inn på dette feltet, er det mye mindre klart hvilke mekanismer og humør som kan påvirke helsen vår. Dette er fordi man må ta en rekke sosiale, kognitive, fysiologiske og atferdsmessige faktorer i betraktning. Disse mekanismene kan også enten ha en direkte eller indirekte innvirkning på sykdom.

Hva er forbindelsen mellom humør og helse?

Forbindelsen mellom humør og helse

Følelser kan påvirke hvordan kroppen vår fungerer. Det finnes mye bevis for det faktum at negative følelser påvirker varigheten til infeksjoner, sårbarhet og helbredelsesprosessen.

Dette kan være fordi et positivt humør fremmer utskillelsen av et viktig antistoff: Immunoglobin A. Dette stoffet kan beskytte mennesker mot for eksempel forkjølelse.

Dermed kan humøret ditt enten øke eller dempe immunforsvarets respons på en sykdom eller lidelse. Eksperter har merket seg at mennesker som har et negativt humør eller synspunkt er mer utsatt for forkjølelser og har mindre motstand mot mer alvorlige sykdommer.

Subjektiv helsestatus

Følelser bestemmer ikke bare direkte fysiologiske faktorer men kan også betinge tankene dine. Med andre ord vil et negativt humør gjøre det enklere for deg å få flere negative tanker. Dermed kan du gjenkjenne og tolke fysiske symptomer som mulige helseproblemer.

Med tanke på dette har eksperter oppdager at når studiedeltakerne var triste, sa de at de hadde flere symptomer. Dette er fordi mennesker med flere negative følelser vanligvis er mer oppmerksomme på hvordan kroppen sin føles. Derfor vil det minste tegn på smerte eller en annen følelse gjøre at de bekymrer seg mer enn positive mennesker.

Oppsøke medisinsk hjelp

I relasjon til det vi nevnte ovenfor, kan man tenke at mennesker som er mer bekymret for kroppen sin og helsen sin pleier å gå til spesialister tidligere. Men undersøkelser viser at det motsatte faktisk er tilfellet.

Det virker som om mennesker ikke føler at de er i mindre stand til å ta vare på helsen sin, og dermed oppsøker de leger mer sjelden. Det er som om de tror at de ikke egentlig kan forbedre ting.

I tillegg kan de finne på å skylde symptomene sine på humøret sitt, og dermed utsette å få eksperthjelp. Når en person føler seg bedre, blir de mer motiverte til å forbli friske og ta vare på seg selv. 

På den andre siden virker det som om humør og å oppsøke medisinsk hjelp også er relatert til evnen til å takle mulige negative nyheter. De oppfatter det å gå til legen som en trussel, og de kan potensielt få noen forstyrrende nyheter.

Når en person har et positivt humør, kan de takle informasjonen de får bedre, ettersom de har flere ressurser til å gjøre dette.

Humør og helse henger tett sammen.

Sunn atferd

Utenom å påvirke kroppen din og din oppfatning av sykdom, påvirker humøret ditt også atferden og handlingene dine. 

Når du er i dårlig humør, pleier du sannsynlig å spise mindre sunt, innta mer alkohol, trene mindre osv. Når det gjelder tobakkforbruk forteller de fleste røykere at de bruker tobakk for å regulere eller forbedre humøret sitt etter redusere stressnivåene sine.

Vanligvis pleier disse atferdsmønstrene å fungere som regulatorer, og kontrollerer innvirkning på humøret og helse på en eller annen måte. Vi gjør dette for å få oss til å føle oss bedre eller for å redusere negative følelser. Dermed er disse atferdsmønstrene direkte relatert til helse.

Om du dermed øker usunn atferd grunnet ditt negative humør, vil helsen din bli påvirket på kort og lang sikt.

Humør og helse: Hva bør du gjøre?

Du vet at det er uunngåelig at du kommer til å oppleve negative følelser. På grunn av dette trenger du å sørge for å tilegne deg sunne vaner i livet. 

Selv om de noen ganger kan bli overskygget av humøret ditt, vil disse vanene hjelpe med å oppveie noen av skadevirkningene. Dersom humøret ditt varierer og du har et stort repertoar av mestringsmekanismer, vil sorgen være mer tolererbar, og effekten deres vil være mindre.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Barra Almagiá, E. (2003). Influencia del estado de ánimo en la salud física. Terapia psicológica, 21(1), 55-60.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.