Enurese: Årsaker, symptomer, og behandling

Enurese: Årsaker, symptomer, og behandling
Francisco Pérez

Skrevet og verifisert av psykologen Francisco Pérez.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Har du hørt om enurese?

Å kvitte seg med avfall i kroppen er en grunnleggende funksjon som kroppene våre yter instinktivt fra fødselen av. I de første leveårene er denne funksjonen en del i en prosess som etterhvert lar oss bli fullstendig autonome. Denne evolusjonære prosessen strekker seg vanligvis inn i de fjerde og femte leveårene, og lærer oss vaner som å pleie oss selv.

Ringmuskelkontroll følger vanligvis en sekvens som er vanlig i de fleste barn. Den første tingen barn tilegner seg er nattlig anal kontinens. Det er vår evne til å kontrollere tarmtømming når vi sover. Som nummer to lærer vanligvis barn genetisk sett å kontrollere dagskontinens. Like etter, tilegner barn seg diurnal urinkontinens. Til sist tilegner barn seg nattlig urinkontroll, og dette tar vanligvis lengst tid å lære.

Kjønn bestemmer også ved hvilken alder vi lærer å kontrollere lukkemuskelen. Vanligvis lærer jenter seg det fortere enn gutter. Gutter ligger litt bak jentene, og de ligger litt etter fra noen få måneder til 2-3 år. På tross av disse variasjonene, er det vanlig at treningen begynner når barnet er 18 måneder og fortsetter til barnet er mellom 2 og 5 år. Etter denne perioden ses det på som problematisk om barnet mangler kontroll over lukkemusklene.

Det er noen få barn som, etter fylte 5 år, fremdeles tisser på seg i løpet av dagen eller natten. Dette forårsaker ubehag for både foreldrene og barnet.

Jente med enurese

Hva er enurese?

Tradisjonelt er enurese definert som et evolusjonært og vedvarende utslipp av urin. Dette utslippet skjer om dagen, natten, eller begge etter at barnet har fylt 4-5 år. Med andre ord referer begrepet enurese til gjentatt, ufrivillig utslipp av urin på upassende steder, som på sengetøyet og klær hos barn over 5 år. Ved denne alderen skulle barnet ha tilegnet seg urinkontroll uten å ha en organisk patologi som fremhever inkontinens.

Nattlig enurese er et av de vanligste problemene blant barn. Det referer til urinering som skjer når barnet sover. Mellom 10 og 20 prosent av 5 år gamle barn har dette problemet om natten.

Årsaker til enurese

Forskere har formulert forskjellige hypoteser for å forklare enuresens opprinnelse. Ingen av variablene som forskerne har studert er i stand til å forklare fenomenet i seg selv. På grunn av dette er den mest aksepterte hypotesen multi-kausal etiologi.

Denne etiologien referer til eksistensen av diverse fysiologiske, maturasjonelle, genetiske og lærefaktorer. Disse faktorene kan virke inn på hverandre for å forklare hvert enkelt tilfelle av enurese. 

Fysiologiske faktorer

For å tilegne seg urinkontroll er barnet nødt til å lære seg når blæren er full. Etter barnet har lært det skal det være i stand til å urinere på riktige steder.

Normalt, under oppfyllingsfasen er blæren avslappet. Detrusormuskelen trekker seg kun sammen når blæren er full. I noen tilfeller av enurese viser pasienten overaktivitet av denne muskelen. Dette forårsaker ukontrollerte sammentrekninger før blæren faktisk er full.

Dette er grunnen til at barn kan vise en høy trang til å urinere og lager nattlig inkontinens. Detrusor-overaktivitet under søvn er ansvarlig for rundt ett av tre tilfeller av nattlig enurese.

leger med gutt som lider av anurese

Genetiske faktorer

Det er et kjent faktum at enurese følger en genetisk faktor. I omtrent 75% av alle enurese-tilfeller er det en førstegrads relativitet med en familiehistorie med enurese.

Flere gener som virker som om de er involvert i nattlige enurese-problemer har blitt identifisert. På tross av dette er ikke resultatene fullstendig avgjørende.

Lærefaktorene

Den frivillige kontrollen over urinering er et komplekst fenomen som krever læring av flere spesifikke ferdigheter:

  • Å kjenne igjen følelsen når blæren er oppblåst. De må kjenne igjen tegnene når blæren er full, og må kunne si fra til en voksen.
  • Når de er våkne med en full blære, må barn lære å trekke sammen bekkenmusklene for å holde inne urinen til de kommer til et sted hvor det er passende å urinere.
  • Å slappe musklene av for å kunne urinere. Man må kunne stoppe og starte tømmingen av blæren.

Om sekvensen av disse ferdighetene ikke er ordentlig innlært, vil det ikke skje automatisk. Om det ikke skjer automatisk vil ikke denne prosessen bære over inn i natten og gi kontroll over urinering i en sovende tilstand.

Symptomer på enurese

Som vi så tidligere, er hovedsymptomet tap av urin, ufrivillig eller villig. Det viser seg med en hyppighet på to episoder per uke i løpet av en periode på 3 sammenhengende måneder.

Enurese forårsaker betydelig sosialt og akademisk ubehag. Noen barn som lider av nattlig enurese kan våkne opp med forstoppelse.

Innlegg for de som lider av enurese

Behandling av enurese

Det finnes flere former for behandling av enurese som alt fra farmakologisk behandling til atferdsbehandling. I farmakologisk behandling er et av de vanligste medikamentene imipramin, en trisyklisk antidepressiva.

I senere år har leger byttet ut imipramin med desmopressin, som er et analog av det antidiuretiske hormonet (vasopressin). Det fremmer nyrenes igjen-absorbering av vann, noe som minsker mengden med urin.

Angående atferdsbehandling, kan vi si at det er et konsolidert psykologisk inngrep. Denne behandlingen stammer fra tre grunnleggende prosedyrer: alarm-metoden, trening på å holde urinen inne, og trening i en tørr seng.

Så, hvis noen av dine barn lider av enurese, er det best å oppsøke en spesialisert psykolog. Psykologer mener atferdsbehandling er det mest effektive og barnet vil unngå bivirkninger fra medisiner.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.