Psykologisk terapi – 20 forskjellige typer

Psykologisk terapi – 20 forskjellige typer
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 07 oktober, 2022

Det finnes mange forskjellige former for psykologisk terapi. Imidlertid har de alle det samme målet, et felles terapeutisk mål. De ønsker å legge til rette for endringer mot større trivsel og velvære. Derfor, i stedet for å spørre oss selv om hvilken av disse psykologiske strategiene som er best eller verst, bør vi først spørre oss selv om hva vi trenger.

Vi etablerer dette hierarkiet i spørsmålene våre av en veldig enkel grunn. Noen ganger, når noen innser at de behøver terapi, beholder de fremdeles noen feilaktige ideer om hva psykologisk terapi er. Ofte har de det klassiske mentale bildet av en pasient som sitter på en sofa med terapeuten bak seg som tar notater.

Det klassiske bildet av psykoanalyse fortsetter å veie tungt i den kollektive ubevisstheten. Dermed er det vanlig at mange mennesker ikke vet at det finnes forskjellige psykologiske metoder og teknikker. Det er også derfor mange fortsetter å spørre om hvilke som er de beste. Derfor, før du begår feilen av å sette en form for psykologisk terapi over en annen, bør vi få klarhet i et par ting.

“Selv når det ikke er fullt oppnåelig, blir vi bedre mennesker ved å forsøke å forfølge et høyere mål.”

– Viktor Frankl –

Ulike modeller, ulike teknikker

Hver modell bruker et sett med særegne teknikker som er bedre egnet for visse mennesker. I sin tur kan vi heller ikke glemme at mange av disse modellene fokuserer på en bestemt type mål som andre modeller kanskje ikke inkluderer. Samtidig, husk alltid at psykologisk terapi har et felles mål også. Begrepet “terapi” kommer fra det greske ordet “therapeutikós”. Det betyr “den som bryr seg om en annen person”. I dette tilfellet er omsorgsgiveren profesjonelt trent for nettopp dette formålet gjennom mange år med studier og praksiser. Deres mål er ikke spesifikt å “bry seg om” men å fasitlitere passende strategier og også verktøy slik at pasienten kan nå en balanse og trivsel.

I denne forbindelse referer vi til en aktiv og pro-aktiv prosess mellom to eller flere personer. Det er et intensivt samarbeid. Selv om det til tider kan være vanskelig, er det en reise fylt med oppdagelser, kreativitet og mellommenneskelige dynamikker. Et forhold der det ikke er verdt å bli sittende stille, der terapeuten ikke begrenser seg seg selv til å gi råd eller retningslinjer om hva hans pasient må gjøre. Som Richard Lazarus forklarer, “målet med terapi er å lære mennesker å se problemer som utfordringer i stedet for trusler.”

Psykologisk Terapi - 20 Forskjellige Typer

Ulike typer psykologisk terapi

Emosjonelle problemer, frykt, traumer, personlige kriser, problemer med forhold, barndomslidelser… Det er mange grunner til hvorfor en person kan bestemme seg for å oppsøke en psykolog. Imidlertid skader det aldri å vite om de forskjellige terapeutiske strategiene som er innenfor din rekkevidde.

Alle de ulike typene psykologisk terapi kan være effektive dersom du velger kompetente, dyktige, velutdannede profesjonelle. Vi vet allerede at vi bør ta en aktiv rolle som pasient eller klient. I sin tur er det viktig å vite hvilken tilnærming hver terapi bruker for å danne seg en viss ide om den terapeutiske settingen passer våre karakteristikker og behov.

La oss se på de viktigste typene psykologisk terapi og hva hver enkelt av de tilbyr.

A – Kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi er basert på å forstå hvordan folk tenker (kognitiv tilnærming) og måten de oppfører seg på (atferdsmessig tilnærming). Målet med denne tilnærmingen er å lære oss at forandring er mulig. Men for å oppnå en fordring må vi først lære å forbedre våre tanker, holdninger og atferd.

 • I denne typen terapi søker spesialisten å identifisere pasientens problemer, som vil fungere som en veiledning for pasienten, slik at han kan endre de dysfunksjonelle tankemønstrene han har.
 • For å oppnå dette, beveger de seg mot en funksjonell analyse av atferden for å finne ut hva de “maladaptive” atferdene er.
 • Når de har identifisert den maladaptive atferden, bruker den kognitive atferdsterapeuten ulike teknikker for å trene pasienten i problemløsning, ferdighetsopplæring, kognitiv rekonstruering osv.
 • Kognitiv atferdsterapi er veldig effektiv for å behandle depresjon, fobier, angstlidelser og traumer.

På den annen side, inngår det andre terapeutiske praksiser i kognitiv atferdsterapi. Vi skal ta en titt på de nå.

1. Aksept- og forpliktelsesterapi

 • Aksept- og forpliktelsesterapi er effektiv i behandlingen av depresjon.
 • Målet er å trene pasienten i psykologisk fleksibilitet for å forbedre tankenes fokus og å favorisere endring.
 • Terapeuter bruker et sett med øvelser for å hjelpe pasienten til å gjenkjenne det emosjonelle problemet og å se effekten på tankene og atferden. Det hjelper også pasienten med å forplikte seg til seg selv.
Psykologisk Terapi - 20 Forskjellige Typer

 

2. Atferdsterapi

 • Atferdsterapi er meget nytting i behandling av fobier og avhengigheter.
 • Som navnet foreslår, søker denne terapien å få oss til å se på vår egen lærte eller kondisjonerte atferd. Målet er at pasienten selv kan se innvirkningen av denne atferden på livet deres.
 • Når atferden er identifisert, er målet klart. Behandlingen vil hjelpe oss å “slippe taket” slik at en “rekondisjonering” mot mer inkluderende handlinger og atferd blir mulig.

3. Kognitiv-analytisk terapi

 • Denne metoden er veldig nytting i korte og punktlige behandlinger for å forbedre visse atferder, forvrengte tanker eller atferdsproblemer. Denne metoden er basert på 12 økter.
 • Den mental helsetjenesten som gis av sykehus bruker denne terapien ofte.
 • Kognitiv-analytisk terapi blander teknikker fra både kognitiv terapi og analytisk psykologi.
 • Målet er å hjelpe pasienten til å forstå hvorfor de tenker som de gjør, eler hvorfor de oppfører seg som de gjør. Terapeuten lærer de ulike konfrontasjonsteknikker for å fasitlitere endring.

4. Rasjonell emotiv atferdsterapi

 • Albert Ellis utviklet rasjonell emotiv atferdsterapi, denne formen for terapi er effektiv i behandlingen av raseri, angst, frustrasjon, sosial fobi, sjenerthet og seksuell dysfunksjon.
 • Denne terapiens mål er å løse emosjonelle og atferdsproblemer gjennom en mer direkte, filosofisk, og empirisk tilnærming.
 • Terapeuten bruker fornuft og rasjonalitet for å gjøre den enkelte oppmerksom på sine emosjoner, så vel som deres destruktive og begrensende tanker. Tanker som ofte finnes på et mer ubevisst eller automatisk nivå, som den enkelte person vanligvis har problemer med å identifisere.
 • Senere setter terapeuten sammen strategier for å hjelpe pasienten med å utvikle mer konstruktive tanker og tankemønstre.
Psykologisk Terapi - 20 Forskjellige Typer

B – Psykoanalyse og psykodynamisk terapi

En av de mest kjente formene for psykologisk terapi er utvilsomt den som følger den teoretiske modellen utviklet av Sigmund Freud for nesten et århundre siden. Selv om denne metoden er kjent for den generelle befolkningen, er det nødvendig å kjenne dens dynamikk, prinsipper og målsetninger før man velger å starte terapi innenfor dette rammeverket.

La oss se på noen av dens egenskaper.

 • Psykoanalyse baserer seg på prinsippet om at mennesker til tider manifesterer et sett med ubevisste konflikter. Ofte kommer disse konfliktene fra deres fortid, spesielt fra barndommen.
 • En stor del av disse konfliktene vi kan oppleve er resultatet av dårlig undertrykte instinktive impulser.
 • Formålet til en psykoanalytiker er å hjelpe alle disse ubevisste konfliktene til å komme opp i den bevisste verdenen. For å gjøre dette, vil de ofte bruke emosjonell katarsis eller hypnose. På denne måten forbedrer de sjansen for å identifisere og kvitte seg med de forsvarmekanismer som de fleste av oss bruker for å unngå det opprinnelige problemet.

Nedenfor finner vi de viktigste psykologiske terapiene innenfor denne tilnærmingen.

“Undertrykte emosjoner vil aldri dø. De blir begravet levende og vil komme frem senere på enda styggere måter.”

– Sigmund Freud –

5. Psykoanalytisk terapi

 • Psykoanalytisk terapi brukes til å behandle barndomstraumer, fobier og depresjon.
 • Denne terapien utforsker det ubevisste sinnet og hvordan det påvirker våre tanker og atferd.
 • Fremfor alt fokuserer den på å analysere barndomsopplevelser og forsøker å identifisere de eksakte hendelsene som fremdeles påvirker pasientens liv.
 • Denne typen psykologisk terapi har en tendens til å foregå over lengre tidsperioder.
Psykologisk Terapi - 20 Forskjellige Typer

6. Dynamisk interpersonlig terapi

 • Dynamisk interpersonlig terapi hjelper oss med å forbedre våre relasjoner med andre.
 • Denne formen for psykologisk terapi varer ikke lenge, og den hjelper oss med å forstå visse problematiske bånd vi deler med andre mennesker.

7. Jungiansk terapi

Jungiansk terapi eller analyse er en annen type psykologisk terapi som er meget nyttig i å behandle avhengigheter, depresjon, og angst, og til og med for å fremme ens egen personlige vekst.

 • Carl Jungs mål var å dykke ned i individets ubevissthet gjennom arketypene de finner i drømmene sine og selv i deres kunstneriske uttrykk.
 • Denne typen terapi er basert på samtalen mellom terapeuten og pasienten. Målet er å etablere en relasjon bygget på tillit, likestilling, støtte og samarbeid mellom de to.
 • Det blir gjort analyser av pasientens drømmer, sammen med ordassosiasjonstester og andre kreative aktiviteter.

C – Humanistisk terapi

I dag er humanistisk terapi meget populært og blir høyt verdsatt. Denne formen for terapi er nyttig og foretrukket av fagfolk, og folk generelt, på grunn av dens brede spekter med anvendte teknikker og de terapeutiske strategiene de er basert på.

Man kan si at Carl Rogers er denne tilnærmingens far. Han ønsket fremfor alt annet å gi optimisme til psykoterapi, å favorisere vår personlige vekst og få oss nærmere til endring slik at vi kan nå vårt maksimale menneskelige potensial.

Dette er noen av karakteristikkene for denne type psykologisk terapi:

 • I stedet for å fordype våre traumer eller lidelse, er humanistisk terapi mer opptatt av å gi oss alternativer til disse emosjonelle tilstandene. Det gjør at vi kan være aktive agenter for vår egen endring.
 • Denne terapien søker også å tilby oss en mer håpefull versjon av oss selv. Humanistiske terapeuter tror på menneskets godhet, med trivsel og helse som naturlige tendenser. Dermed er dens største formål å hjelpe oss med å legge vekk de “avvikene” som noen ganger fjerner oss fra det magiske balansepunktet. Med å finne den sanne betydningen av våre liv.
 • I den humanistiske modellen, er nåtiden verdsatt som det perfektet øyeblikket for å løse problemer. Fortiden, i motsetning til i psykoanalysen, slutter å være så viktig.
Psykologisk Terapi - 20 Forskjellige Typer

8. Eksistensiell terapi

 • Eksistensiell terapi hjelper oss med å finne en mening, et nødvendig formål. De gjør dette ved å få pasientene til å reflektere over sin egen eksistens.
 • Dette igjen, hjelper oss med å akseptere ansvar og nye personlige utfordringer som en del av veien mot å oppnå suksess.
 • Denne terapien ser på emosjonelle vanskeligheter, indre konflikter og frykt som steiner som fungerer som hindringer på veien mot våre mål. Alt dette gjøres også i nåtiden, i øyeblikket.
 • Eksistensiell terapi tilbyr strategier for å leve et mer autentisk liv, for å finne mening med livene våre, og la de overfladiske tingene bli liggende. Eller, den forsøker ihvertfall å hjelpe oss med å oppnå dette.

9. Gestaltterapi

Målet til gestaltterapi er å jobbe med vår selvbevissthet for å løse våre problemer med større selvsikkerhet. Også, å få pasientene til å legge til side personlig angst og bekymringer. Å nå personlig frihet og å samle sammen nok besluttsomhet til å nå deres maksimale potensial.

 • Gestaltterapi ble utviklet mot slutten av 1940-tallet av Fritz Perls. Han antok, for eksempel, at en hver person er en helhet, hvor tanker, følelser, emosjoner eller handlinger aldri kunne forekomme i isolert fra de andre.
 • Terapeuten vil alltid forsøke å gjøre sine klienter komfortable, til å alltid være deltakere for å kunne se sin egen motstand og være fullstendig klar over betydningen av deres emosjoner, tanker, ideer, minner osv.
 • Kreative teknikker brukes som hjelpemidler på veien til selvoppdagelse.
 • Klienter oppfordres også til å ha et ansvar for seg selv og samfunnet.

10. Klientsentrert terapi

 • Klientsentrert terapi hjelper oss med å forstå våre egne behov, slik at vi kan fremme personlig vekst.
 • Vi referer her til en av de mest interessante delen av dette feltet med psykologisk terapi. Her vil den humanistiske terapeuten hjelpe oss med å klargjøre våre behov og øke verdiene som identifiserer oss. Pluss, de hjelper oss med vår aksept av og arbeid med våre sterke sider.
 • På same måte er det viktig å huske på at dette er en ikke-direktiv type terapi. Klienten, ikke terapeuten, utfører en stor del av den terapeutiske prosessen.
 • Gjennom hele prosessen er det tre nøkkeldimensjoner som har fokus: empati, ubetinget positiv aksept og ekthet eller integritet.
Psykologisk Terapi - 20 Forskjellige Typer

11. Korttidsterapi: fokusert problemløsning

 • Som navnet indikerer, varer ikke denne formen for psykologisk terapi lenge. Målet her er å endre en type dysfunksjonell tanke, å forbedre forholdet mellom par eller familier, eller å hjelpe klienten med å finne sin emosjonelle og sosiale balanse.
 • Derfor, i stedet for å fokusere på en persons svakheter eller begrensninger, søker fokusert problemløsningsterapi å styrke våre allerede sterke sider og vårt potensial, alt for å hjelpe oss med å bevege oss fremover.
 • Terapien er basert på et sett med spørsmål som åpner opp for prosessen av selvrefleksjon og selvkunnskap.

12. Transaksjonsanalyse

 • Transaksjonsanalyse er en meget effektiv terapi for å forbedre psykisk velvære og for å promotere rekonstruksjon og personlig endring.
 • Det er også verdt å nevne at denne typen psykologisk terapi er ofte brukt i mange psykiatriske sykehus for behandling av ulike lidelser.
 • Den ble grunnlagt av Eric Berne mot slutten av 1950-tallet. Transaksjonsanalyse eller terapi er basert på teorien om at hvert enkelt individ har tre tilstander i ego: foreldre-lignende, voksen-lignende og barne-lignende.
 • Dermed er formålet til terapeuten å hjelpe pasienten til å benytte seg av en mer inkluderende personlighet basert på disse psykologiske transaksjonene. For eksempel representerer det voksen-lignende ego den mest rasjonelle delen av selvet, barne-lignende er knyttet til spontanitet og foreldre-lignende er knyttet til de normative og etiske aspektene.

13. Transpersonlig psykologi

Transpersonlig psykologi er en tilnærming utviklet av Abraham Maslow på 1960-talet. Målet hans var å hjelpe pasientene sine til å oppdage den virkelige meningen med livet sitt, og å løse deres behov ut fra det hierarkiet som ble etablert av denne meningen eller vitale formålet.

I denne grenen av psykologi vektlegges aspekter som samvittighet, åndelighet, dyp indre kunnskap, medfølelse og et universelt brorskap.

Terapeuten har en meget spesifikk rolle. Han må ha et åpent sinn, stor respekt, uskyld, og evne til å bli overrasket. Han må vise pasienten sin at alt pasienten forteller om er nytt og verdifullt. Dermed er metoden som brukes for å gjennomføre denne spesielle terapeutiske prosessen en blanding av spirituelle tradisjoner, hvor en av de følgende dynamikkene vanligvis brukes:

 • Yoga.
 • Kreativ skriving.
 • Guidede visualiseringer.
 • Meditasjon,
 • “Møter” med ens indre barn.
 • Symbolsk kunst.
Psykologisk Terapi - 20 Forskjellige Typer

D – Kunstnerisk terapi

Det er mulig at blant alle de ulike typene av psykologisk terapi, avviser den generelle populasjonen denne typen tilnærming, som kan være så katarsisk, frigjørende og helbredende på samme tid. Som vi nevnte i begynnelsen av artikkelen, når du ser etter en type terapeutisk strategi, er det veldig viktig å identifisere hva det er du ønsker å oppnå og hvilken terapeutisk mekanisme som kan være best egnet for deg.

Kunstnerisk uttrykk er en kanal, et univers av muligheter der vi kan forme våre emosjoner, frigjøre dem, oppmuntre vår selvoppdagelse og gi en annen tilnærming til mange av problemene våre.

La oss se på de ulike kunstneriske terapiene som er tilgjengelige.

14. Kunstnerisk psykoterapi

Kunstterapi eller kunstnerisk psykoterapi bruker verktøy som lerret, maling eller leire for å få folk til å uttrykke sine indre verdier. På denne måten utstråler folk problemer og konflikter, som senere kunne kommet ut på andre måter. Det gode ved denne typen terapi er at det gir pasienten en form for uttrykk som kan være mye mer naturlig for dem. Dette gjør at de kan fortelle mer og skjule mindre.

15. Dramaterapi

 • Denne typen terapi bruker dramatisk kunst til å gi lettelse og favorisere fysisk og emosjonell integrasjon.
 • Den bruker teatralske improvisasjoner eller spesifikke manus for å få den enkelte til å dykke ned i sitt personlige univers, forbedre sine sosiale ferdigheter og jobbe mot større selvsikkerhet.

16. Musikkterapi

Musikkterapi er en svært allsidig form for kreativ terapi. Den er like intens som dens mulighet for helbredelse. Endringene som produseres er nesten umiddelbare, og dette er noe som oftest ses hos pasienter med autismespekterforstyrrelse, demens eller angst. Individet reagerer umiddelbart og opplever en hel strøm av emosjoner og følelser.

Psykologisk Terapi - 20 Forskjellige Typer

E – Andre typer psykologisk terapi

Som du har sett, kan en stor del av psykologiske terapier plasseres godt innenfor fire meget klare rammer. Det er derimot mange flere muligheter innenfor vår rekkevidde som det også er verdt å lære om.

17. Systemisk terapi

Familieterapi eller systemisk terapi er svært nyttig i grupper av mennesker som er bundet sammen i familieforhold. Målet er å forbedre forholdet i seg selv, så vel som den kommunikative stilen. Dessuten søker den å rette opp de komplekse samspill som sverter samholdet mellom denne gruppen mennesker.

Vanligvis fokuserer terapien fremfor alt på “indekspasienten”. Det vil si, på familiemedlemmet som presenterer en type klinisk lidelse eller problematisk atferd.

18. Interpersonlig psykoterapi

 • Interpersonlig psykoterapi er en terapeutisk disiplin som søker å forbedre kvaliteten på våre samspill og kommunikasjons metoder.
 • Den grunneggende troen på interpersonlig psykoterapi er at mange av våre psykiske symptomer er resultatene av de komplekse, skadelige eller ambivalente interaksjonene, noe som gir en høy grad av angst. Noen ganger, kan til og med vår egen manglende evne til å samhandle bedre med andre, intensivere negative tilstander.

Derfor er målet å tilby pasientene de verktøyene de vil trenge for å forbedre sin kommunikasjon.

19. Psykoseksuell terapi

I psykoseksuell terapi vil en dyktig profesjonell hjelpe deg, åpent og oppriktig, med å utforske, reflektere over og analysere dine seksuelle problemer. Ofte er det mange emosjonelle blokkeringer mellom et par som må løses.

20. Psykodrama

Det er mulig at mange av dere har hørt om Jacob Levy Morenos psykodrama. Videre har du kanskje utøvd noen av dynamikkene på arbeidsplassen din.

 • Vi referer til en type gruppeterapi der dramatisk uttrykk, teatralske spill eller kroppsbevegelser blir brukt. Dette er terapeutiske verktøy som brukes til å forbedre relasjoner til andre og å bygge selvtillit.
 • Det er også en veldig berikende invitasjon til å være spontan, og som vanligvis gir gode resultater i en gruppedynamikk.
Psykologisk Terapi - 20 Forskjellige Typer

Til slutt, husk at det utvilsomt finnes mange flere psykologiske terapier. Likevel er de som er nevnt i denne artikkelen de mest brukte, de som gir de største fordelene, og som kan gi oss de beste resultatene. Så ikke nøl med å prøve noen av de 20 formene for psykologisk terapi som vi har gått gjennom her, dersom du føler at du behøver det. Vi har alle rett til å føle oss bedre, nyte en større følelse av trivsel og velvære, og å vokse som mennesker.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Ortega Bevia, F. (2012) Psicoterapia. Universidad de Sevilla.
 • Reed Hunt, R. (2007) Fundamentos de la psicología cognitiva. México: Manual Moderno.
 • Freud. S. (1995) Introducción al psicoanálisis. Madrid: Alianza Editorial.
 • Camino. J.L (2013) La psicología humanista. Madrid: CSS.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.