3 nøkler til nevrolingvistisk programmering (NLP) som vil endre livet ditt

Nevrolingvistisk programmering (NLP) refererer til troen på at visse prosesser i hjernen kan ordnes ved hjelp av bestemte verbale uttrykk.
3 nøkler til nevrolingvistisk programmering (NLP) som vil endre livet ditt
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 11 juni, 2024

NLP (nevrolingvistisk programmering) kan være veldig effektiv til å endre hvordan vi oppfatter og tolker virkeligheten. Vi må ikke glemme hvordan våre tanker og følelser former alt rundt oss. Derfor er teknikker fra NLP så nyttige for bevissthet rundt dette og å gjøre nødvendige endringer.

Du har kanskje hørt om nevrolingvistisk programmering. Det er mer enn bare en psykologisk teori; det bør ses på som en gruppe strategier som vi kan ta i bruk for hjelp til å vokse som menneske. Det ble skapt på 70-tallet av Richard Bandler og John Grinder som ønsket å gjøre det mulig for mennesker å oppfylle sine egne livsmål.

«Hva vi er, er resultatet av hva vi tenker.»

– Buddha –

Vi må allikevel påpeke at mange er skeptiske til NLP og og ser det som pseudovitenskap. Når det er sagt, så viser NLP-strategier seg å være svært nyttige i mange tilfeller. Det er også ganske interessant sett fra et psykologisk synspunkt.

Et av hovedmålene er å knytte de nevrologiske prosessene og språk med adferdsmønstre som vi har samlet opp gjennom erfaring. Så ved å korrigere våre kognitive adferdsmønstre og ta kraften vekk fra de rigide mentale kartene som vi noen ganger bruker, tar vi etterhvert i bruk mer fleksible adferdsmønstre.

NLP er en interessant, nyttig måte vi kan forandre virkeligheten og forme sinnet på. Det kan endre måten vi oppfatter verden rundt oss på så vi kan se på den på en friere, mer positiv og gladere måte.

Tegning av man som ser ned i en hjerne

1. Dissosiasjonsteknikker

Nevrolingvistisk programmering forteller oss at vår mangel på tillit, så vel som angst og stress, er aktiviteter og prosesser, ikke permanente forhold. Nøkkelen er derfor å kontrollere disse prosessene slik at de jobber for oss og ikke mot oss.

En måte å oppnå dette på er gjennom dissosiasjon. Trinnene er som følger:

 • Identifiser følelsene du ønsker å bli kvitt. Det kan være sinne, tristhet, frykt, skuffelse …
 • Fokuser på den spesielle situasjonen som vanligvis forårsaker dette. For eksempel: “Jeg blir sint hver gang kollegaene snakker bak ryggen min.”
 • Visualiser scenen som om det var en film. Legg til litt morsom musikk for å ta bort dramaet. Gjenta deretter scenen i tankene dine noen ganger for å redusere den negative følelsen. Slik vil du føle at du har ting under kontroll og at situasjonen ikke betyr noe. Kanskje du opplever situasjonen som morsom nå og at sinnet er forsvunnet.

2. Innholdsendring

En annen viktig nevrolingvistisk programmeringsteknikk som kan virke åpenbar, men det betyr ikke at vi faktisk bruker den, eller bruker den riktig. Hvis du hele tiden forventer at dårlige ting skal skje, og alltid forventer det verste, kan du faktisk ende opp å forårsake at dårlige ting skjer.

Noen mennesker kan for eksempel ikke slutte å tenke på hva som ville skje med dem hvis partneren forlot dem. Det gjør dem så opprørt at de utvikler obsessiv atferd, sjalusi, mistillit og alle slags destruktive handlinger. Og da skjer nettopp det de frykter, partneren forlater dem for de kan ikke utstå måten de oppfører seg på.

 • En NLP-teknikk som kan hjelpe er innholdsendring. Det bygger på en kognitiv teknikk som går ut på at man endrer oppfatning fra frykt og og innholdsendrer til mer konstruktive ting,
 • For eksempel så må du kanskje stoppe å fokusere på frykten din for å miste partneren din for å kunne tilbringe kvalitetstid sammen med han/henne.
 • Du bytter ut frykten for å være alene med å akseptere ansvar for deg selv. Du lærer å elske deg selv mer og til å være sterk i stedet for å bli lammet av frykt.
Tegning av hjerne med tall

3. Nevrolingvistisk programmering: forankringsteknikken

Forankringsteknikken er en klassisk NLP-strategi for personlig utvikling. Så hva er dette ankeret egentlig? Det er sammenhengen mellom en stimuli og en følelse. Her er hensikten å komme inn i en mer hensiktsmessig, men kraftig sinnstilstand. Da vil du kunne lykkes med hva du gjør.

«Når du befinner deg på siden av flertallet, er det på tide å pause og reflektere.»

– Mark Twain –

Tenk på situasjoner som gjør at du føler deg engstelig eller usikker: eksamener, taler i offentligheten, prate til noen du synes er attraktiv, etc. Hvis du kan finne frem til den rette mentale tilstanden, vil du ha motivasjonen og selvsikkerheten du trenger for å komme ut av disse situasjoner på en ypperlig måte. Her er noen enkle trinn for  forankring, basert på prinsippene fra NLP.

 • Indentifiser først hva du ønsker å føle: selvsikkerhet, glede, ro …
 • Prøv å huske en tid i livet ditt da disse følelsene var sterkt fremtredende
 • Fokuser på dette minnet og ta et mentalt øyeblikksbilde av det.
 • Velg nå et uttrykk som skal fungere som ankeret ditt: «Jeg føler fred» eller «sinnsro» eller «alt vil bli bra …»
 • Du skal gjenta denne sekvensen (ønsket følelse, minne, visualisering, ankerord) daglig til den er integrert i tankene dine. På denne måten vil den komme automatisk når du trenger den.
Tegning av hode og lysbryter

Har du blitt nysgjerrig på den fascinerende verden av nevrolingvistisk programmering? Vel, det er grunn til å være det; det er tilgjengelig for alle og tiltrekker vårt enorme potensial som mennesker. Hvis du vil ha mer informasjon, foreslår vi bøkene «NLP grunnbok» og «NLP i arbeid.» De går grundig til verks i emnet og lar deg utforske og lære hvordan du kan endre livet ditt.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.