Thumb Author Camila Thomas

Camila Thomas

lærer


Lisens i kunsthistorie. Hun har spesialisert seg på å skrive, redigere og lage innhold om emner relatert til hans treningsområde. Hun har vært assisterende professor ved det Sentrale Universitetet i Venezuela og har deltatt på forskjellige nasjonale og internasjonale konferanser. Hennes forskningslinjer fokuserer på mangfoldet av moderne og samtidskunst.

Om forfatteren

Uteksaminert i kunsthistorie, kunstkritikk og bevaring av kunstnerisk arv fra Central University of Venezuela (2021). I løpet av årene 2017 og 2018 jobbet hun som lærerassistent i Plastisk kunst I og II fagene i dette studiehuset.

Hun har deltatt på ulike studentforskermøter og nasjonale og internasjonale konferanser. Blant disse er Meeting of Young Critics ved Andrés Bello Katolske Universitet, Latin American Student Forum of Anthropology and Archaeology, og International Congress of History sponset av det Nasjonale senteret for historie i Venezuela.

Hun er for tiden verkstedleder ved det Nasjonale kunstgalleriet i Caracas, Venezuela. Hennes hovedlinjer for forskning er tilstedeværelsen av det rasiserte emnet i 1800-tallets maleri og mangfold i moderne og samtidskunst. Hun jobber også som forfatter og skaper av innhold knyttet til kunst og historie generelt.


Siste artikler