Thumb Author María Prieto

María Prieto

Psykolog


Psykolog spesialisert i arbeidsorientering. Han har fokusert sin karriere innen personalutvelgelsessektoren, et område hvor hun har samlet mer enn 20 års erfaring. Hun har samarbeidet med private bedrifter og med offentlig forvaltning, samt tilrettelegging for programmer og kurs knyttet til menneskelige ressurser.

Om forfatteren

Uteksaminert i psykologi fra Universitetet i Salamanca. Hun har en grad i teknisk opplæring, så hun er spesialisert i å gi orienteringshandlinger for sysselsetting og selvstendig næringsvirksomhet.

Hun har mer enn 20 års erfaring innen personalutvelgelse, jobbfremming og karriereutviklingsplanlegging. Hun har jobbet som lærer innen menneskelige ressurser og har holdt kurs om nye teknologier brukt til aktiv jobbsøking.

Hun er tilrettelegger for programmer og kurs om aktiv aldring, familieintervensjon, sosial revitalisering, forebygging av marginalisering og styrking av personlige ressurser hos eldre.

Hun samarbeider jevnlig med de regionale offentlige administrasjonene i både Castilla la Mancha og Castilla y León i områder innen jobbsøking og opplæring. Hun kombinerer alle disse aktivitetene med formidling både i nettbaserte medier og gjennom spesialiserte plattformer. Hun utforsker denne siste fasetten rundt spørsmål om aktiv aldring. Hun jobber for tiden som karriereveiledningstekniker.


Siste artikler