En kortversjon av historien om psykoterapi

I dag vil vi se på opprinnelsen til psykoterapi og følge dets utvikling frem til den dag i dag.
En kortversjon av historien om psykoterapi
Alicia Escaño Hidalgo

Skrevet og verifisert av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Psykoterapi er en veldig ny gren av psykologi. Faktisk eksisterte det egentlig ikke før i siste kvartal av det 19. århundre, når folk endelig sluttet å tro at psykiske sykdommer var forårsaket av overnaturlige krefter. Med det sagt, har samfunnet alltid vært interessert i å forklare menneskelige fenomener som ikke har noen klare biologiske årsaker. Hvis du har lyst til å høre historien om psykoterapi helt fra begynnelsen av, ser du kanskje på stammer som snakket om sjelen som finnes i alle naturlige gjenstander. De trodde på animisme og de mente at folk ble syke fordi de var besatt av en merkelig sjel. Som en konsekvens, var måten deres å helbrede dem på å ha seremonier for å få tilbake tapte sjeler, samt eksorsisme, tilståelser og inkubasjoner.

Senere, i Hellas og den antikke verden, finner du opprinnelsen til moderne psykoterapi og rasjonelle tenkemåter, samt filosofi og medisin. I denne sammenheng beskrev Aristoteles de forskjellige bruksområdene til ordet “formel”. Det var et overbevisende ord som forårsaket en endring i mennesker.

Platon argumentere for at vakre taler var fordelaktige for både kroppen og sjelen. Noen av hans observasjoner om lidenskap, drømmer og det ubevisste ser ut til å være forløpere til “Freudiansk” tenking.

Filosofer i antikken

Du kan ikke snakke om historien om psykoterapi uten å snakke om Hippokrates og Galen.

  • Corpus Hippocraticum er en av de viktige milepælene til moderne medisin. Hippokrates sammenlignet sykdommer med kroppens tilstand og foreslo fire innbyrdes forhold assosiert med temperament: blod, slim, gul galle og svart galle.
  • Galen utviklet Hippokrates sine ideer videre, og skapte et skille mellom preternaturlige, naturlige og unaturlige ting.
En kortversjon av historien om psykoterapi

Historien om psykoterapi: Fra middelalderen til en moderne definisjon

I middelalderen anså kirken psykiske lidelser som et produkt av djevelens vilje. Tilståelse var måten å helbredes på. Senere, under Opplysningstiden, introduserte forfattere som Pinel ideen om moral behandling av psykiske sykdommer. Konseptet av å se pasientene som mennesker og å se optimistisk på sykdommene, ble veldig populært.

Som vi nevnte ovenfor, oppsto psykoterapi under det 19 århundre. Cobbe brukte begrepet “psykoterapeut” i en artikkel der han forsvarer rollen tro har når det gjelder helbredelse. I løpet av dette stadiet var det avgjørende elementet å isolere sykdommer som ikke innebar fysisk skade. På den annen side finpusset folk hypnoseteknikken og så på dette som en akseptabel prosedyre. Ikke bare akseptabel, faktisk, men som en behandling man kunne velge.

Opprinnelsen til hypnose var Van Helmonts mesmerisme (dyrisk magnetisme). Franz Freidrich Anton Mesmer var hovedrepresentanten. Denne teorien argumenterte for at en fysisk væske fylte universet, og en ubalanse i denne væsken var det som forårsaket sykdom. Kuren besto av å gjenopprette væskens balanse.

Folk som fulgte denne teorien kalte seg “fluidister”, og dens kritikere var “animister”. Marquis de Puysegur var en animist og brukte hypnose som en slags kunstig søvn som gjorde det mulig for pasienten å gjenopprette minner de ellers ikke kunne huske.

Nancyskolen

Senere tok Braid uttrykket hypnose og definerte det som nervøs søvn. Takket være disse fremskrittene og arbeidet til Liebault og Bernheim, ble Nancyskolen født. De etterlot hypnose bak seg for å i stedet hjelpe pasienter med å nå den samme tilstanden mens de var våkne. Det var da folk begynte å bruke begrepet “psykoterapi”.

I 1895, publiserte en wiensk nevrolog kalt Sigmund Freud Studies on Hysteria sammen med legen Josef Breuer. I arbeidet sitt beskriver de den katartiske metoden (eller avreagering) som de utviklet og tok i bruk på en pasient kalt Ana O. Senere utviklet de fri assosiasjon, som sannsynligvis er metoden du ser for deg når du tenker på psykoterapi: En pasient som ligger på sofaen og snakker til terapeuten om et eller annet aspekt av livet sitt.

Den nyere historien om psykoterapi

Etter psykoanalysen, dukket det opp massevis av terapeutiske metoder. Carl Rogers utviklet en som var mer sentrert på personen. Senere tilbød behaviorisme et annet perspektiv på psykologiske lidelser. Det var imidlertid ikke før på 60- og 70-tallet at forfattere som Skinner og Wolpe la grunnlaget for atferdsterapi.

Carl Rogers

Andre modeller som Maslows humanist-psykologi, hans hierarki av behov, og den systemiske modellen dukket også opp rundt denne tiden. Terapeuter tok ofte i bruk disse spesielle teoriene under familieterapi. Læringsbaserte atferdsteorier ga også opphav til kognitive modeller utviklet av Beck, Ellis, Mahoney og Meichenbaum.

Til slutt, på 90-tallet, ble tredjegenerasjonsterapier (eller kontekstuelle terapier) populære. De foreslo at man gikk tilbake til radikal atferd, mens man hadde den kognitive siden i tankene, men uten å prøve å endre innholdet slik som rasjonalistene. I stedet var målet å endre forholdet som pasienten hadde til innholdet.

Fordi det er umulig å sette meningsfulle forskjeller mellom forskjellige terapeutiske metoder og teorier, mener noen at vi må betrakte dem alle som like. Denne formodningen kalles Dodo bird verdict og er noe kontroversiell blant psykoterapeuter. Det er imidlertid ingen tvil om at enhver form for psykoterapi er mer effektiv enn å ikke få noen behandling i det hele tatt.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Feixas, G. y Miró, T. (2004): Aproximaciones a la psicoterapia. Paidós. Barcelona

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.