Sykdommer

Å kjenne til de viktigste sykdommene og lidelsene som vi kan få, er interessant og nødvendig. Her gir vi deg de beste artiklene og studiene om ulike tilstander, deres årsaker, symptomer og diagnoser, så vel som de beste måtene å forebygge dem.

Epileptiske auraer - hva er det?
Epileptiske auraer - hva er det?

Epilepsi er en nevrologisk lidelse som påvirker sentralnervesystemet. Unormal hjerneaktivitet utløser anfall, uvanlig atferd eller sensasjoner, og noen ganger tap…

Søvnapné hos kvinner
Søvnapné hos kvinner

Søvnapné hos kvinner er underdiagnostisert. Faktisk, når de fleste tenker på søvnapné tenker de ofte på middelaldrende eller eldre menn som snorker. Dette stereotypiske bildet forteller bare en liten del…