Forfattere

En måte å lære mer om psykologifeltet på, er ved å lese de teoretiske og praktiske bidragene til relevante forfattere. Tenkere, innflytelsesrike forskere og referanser innen psykologifeltet vil hjelpe deg med å forstå denne vitenskapen mye bedre

Seneca den yngre: Biografien om en filosof

Seneca den yngre var en av de klokeste og mest inspirerende mennene i det gamle Roma. Selv om han gikk inn i historien som en filosof som reflekterte over etikk, var han en maktmann. Han klarte å forstå menneskets natur…

Herbert Spencer: Biografi og arbeid

Herbert Spencer var en av de største tenkerne i sin tid. Denne engelske filosofen, psykologen, sosiologen og naturlige loveksperten var en av de største lederne innen sosial Darwinisme og positivisme i sin tid.

Livet til den fantastiske forfatteren Franz Kafka

På slutten av det 20. århundre spurte en meningsmåling folk om å velge hvem de trodde var tusenårets viktigste forfatter. Franz Kafka, barnet til Shakespeare, Goethe og Cervantes, vant med bravur. Kafka berørte menneskeheten mer enn noen annen forfatter. Kafka…

Neurohappiness: er dette vitenskapen om lykke?

Neurohappiness. Å lese termen, som kan oversettes direkte til «nevrolykke», er nok til å gi gnist til ens nysgjerrighet som et barn som ser et magisk triks. Plutselig oppdager vi at ordet «lykke» ikke er alene, utpekt til en immateriell emosjonell tilstand. Nei.…