Kvaliteter som karakteriserer en god leder

En god leder vil ikke bare organisere, styre og planlegge, men også relatere seg til, føle empati med og fungere godt sammen med andre.
Kvaliteter som karakteriserer en god leder

Siste oppdatering: 19 april, 2019

Enhver arbeidsgruppe bør ha en god leder som kan hjelpe dem til å trives og oppnå mål i en hyggelig atmosfære. Denne personen må ha en rekke ganske krevende kvaliteter som karakteriserer dem og skiller dem fra andre. Å ha empati med andre, organisere oppgaver og styre tiden godt, og også veilede sine kolleger, karakteriserer en god leder.

En god leder bør ha gode intellektuelle og kommunikative egenskaper. Imidlertid må de også ha andre viktige egenskaper.

La oss se på de viktigste egenskapene som karakteriserer en god leder.

“Du får best mulig innsats fra andre, ikke ved å belyse en brann under dem, men ved å bygge en brann innvendig.”

-Bob Nelson-

1. En god leder har gode kommunikasjonsevner

Først må en leder vite hvordan man opererer på to måter:

  • En god leder må være i stand til å uttrykke sine ideer tydelig og sørge for at folket de har ansvar for forstår informasjonen.
  • De må kunne lytte til og ta hensyn til sine kollegers og underordnedes meninger og mulige klager. Dette vil gi dem en bedre forståelse av arbeidsmiljøet.
En god leder vet hva som skjer med prosjektet.

2. Å være følelsesmessig intelligent karakteriserer en god leder

Emosjonell intelligens refererer til ens evne til å håndtere emosjoner og følelser. Dette inkluderer ens egne følelser så vel som andres. I tillegg tar emosjonell intelligens hensyn til evnen til å identifisere forskjellige følelser og å bruke denne informasjonen til å kommunisere nøyaktig og hensiktsmessig.

En god leder må vite hvordan man skal håndtere sine følelser og sine kolleger for å bedre forstå konsekvensene av sine beslutninger. Amerikansk psykolog Daniel Goleman påpekte fem av hovedelementene i emosjonell intelligens i lederskap:

  • Selvbevissthet
  • Selvregulering
  • Motivasjon
  • Empati
  • Sosiale ferdigheter

Jo bedre en leder håndterer hvert av disse områdene, desto mer følelsesmessig intelligente er de.

3. Å ha evnen til å definere klare mål karakteriserer en god leder

Å ikke forstå deres mål er et stort problem mange arbeidsgrupper har siden det kan føre til stress og følelsesmessig utmattelse.

Lederen må klart definere arbeidsgruppens mål og sørge for at alle gruppemedlemmer er oppmerksomme på dem.

4. De har gode planleggingsevner

Som en komplementær ferdighet til den forrige, må en god leder også planlegge de prosjektene deres team skal jobbe med. På den måten blir det lettere å oppnå mål. Dessuten vil deres kolleger ha et bedre definert handlingsopplegg.

5. De hjelper sine kolleger

En god leder må hjelpe alle ansatte til å utvikle seg og løse sine faglige problemer på en hensiktsmessig måte. Ledere bør ses som et støttesystem, ikke som en autoritær figur.

En god leder sosialiserer med sine kollegaer.

6. Å være nyskapende karakteriserer en god leder

En god leder fornyer alltid. Å finne nye måter å løse problemer på og utføre oppgaver er grunnleggende. Derfor bør ledere forstå de mest konservative og tradisjonelle teknikkene og utnytte dem på nye måter eller vite når en alternativ løsning kan fungere bedre.

7. De holder seg ansvarlig

Gode ​​ledere bør ha en følelse av ansvar. Siden de har ansvar for et lag, må de erkjenne sine feil og holde seg selv ansvarlig for dem.

8. En god leder må alltid holde seg informert

En god leder må holde seg tilstrekkelig informert om prosjektene deres team jobber med. Dermed må de vite mye om lignende prosjekter for å få et bredt og objektivt perspektiv. De må også vite hvordan det går. For å kunne gjøre dette må de sosialisere seg med gruppens medlemmer på en sunn måte.

Dette er noen av egenskapene som karakteriserer en god leder. De hjelper alle medlemmer av arbeidsgruppen til å se sin leder som en som er i stand til og egnet for stillingen. En god leder vil ikke bare organisere, styre og planlegge, men også relatere seg til, føle empati med og fungere godt sammen med andre.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.