Frykt, tristhet og frustrasjon: de vanligste følelsene i COVID-19-krisa

Ta vare på deg selv og hold deg trygg, men ikke glem å være oppmerksom på følelsene dine mens du er i hjemmeisolering. Dette gjelder spesielt frykt, tristhet og frustrasjon. Vær oppmerksom på tankene dine og hindre dem i å øke angstnivåene dine enda mer. Hva er de vanligste følelsene i koronaviruskrisa?
Frykt, tristhet og frustrasjon: de vanligste følelsene i COVID-19-krisa

Siste oppdatering: 21 mai, 2020

Frykt, tristhet og frustrasjon. Vi tar ikke feil dersom vi sier at dette er det tre vanligste følelsene i løpet av hjemmeisoleringen. De kan være uvelkomne gjester i de stille øyeblikkene når vi ser ut av vinduet. De kan til og med dukke opp når vi prøver å gjøre alt vi kan for å unngå å overtenke.

Disse er tre svært vanlige sinnstilstander som bringer alle av oss sammen i løpet av denne vanskelige tiden.

Eksperter har ofte sagt at de tusenvis av selvhjelpsbøkene og -artiklene basert på lykke på en måte har gjort oss til mennesker som er intolerante for negative følelser. De sier at vi har blitt lært opp til hvordan vi skal være lykkelige, og de har glemt å fortelle oss hva vi skal gjøre når angst og frykt dukker opp.

I virkeligheten har vi mennesker imidlertid alltid vært godt kjent med disse mer ugunstige følelsesmessige tilstandene og måten de føles på. Hver og én av oss har prøvd å håndtere dem på vår egen måte, på godt og vondt.

Lidelse er ikke noe nytt for oss. Akkurat nå har det imidlertid dukket opp i en annen form og overrasket oss. Hver av oss opplever den på ulike måter.

Noen følger seg heldige fordi de har familien, som er frisk, i nærheten av seg, i tillegg til at de kan glede seg over at jobben deres er trygg. Andre, på motsatt side, går gjennom et mer uheldig scenario der tap og usikkerhet har blitt til en del av hverdagen deres.

Uansett hvor vi kommer fra og hvordan situasjonen vår er, opplever vi alle frykt, rastløshet og tristhet i større eller mindre grad.

Koronaviruset etterlater seg tomrom av ubegripelig smerte, og det er umulig å være uvitende til denne virkeligheten.

En katt ligger ved et vindu

Frykt, tristhet og frustrasjon: de vanligste følelsene i koronakrisa

Livet har nådd et punkt der det forteller oss en historie med surrealistiske og skremmende overtoner. Det virker som om livet for øyeblikket er skrevet av en svært utrivelig forfatter, og når du tenker på det, innser du at du ikke har kontroll over noe som skjer.

Det er noe du må forstå. Du kan ikke kontrollere omstendighetene rundt deg, men du kan kontrollere reaksjonene dine og atferden din.

Måten du gjør det på vil utgjøre en mer passende tilnærming til dagene fremover. Nøkkelordene du bør tilpasse deg akkurat nå er aksept, transformasjon og resiliens.

Som Abraham Maslow, den anerkjente humanistiske psykologen, sa, er livet en kontinuerlig vekstprosess, og denne er ofte smertefull. Det er imidlertid tider hvor lidelsen er mer intens og det kreves mer av deg. Du må være forberedt.

Det første trinnet du bør ta for deg er å forstå din indre følelsesmessige verden. Husk at hjernen din ikke snakker norsk, engelsk eller kinesisk. Den snakker språket av følelser, og du må forstå dem.

I løpet av hjemmeisoleringen vil de tre vanligste følelsene som vil være følgesvennene våre til større eller mindre grad derfor være frykt, tristhet og frustrasjon.

En nærmere titt på frykt, tristhet og frustrasjon

Hold øye med frykten

Hold vakt ved døren til hjertet ditt, fordi frykten ønsker å invadere det. Godta at det er normalt å føle det, og at det er tillatt å være redd for alt du ser at skjer rundt deg. Sørg for at du holder døren til frykt så godt lukket som du kan. Frykt er normalt, men irrasjonell frykt kan krype inn og fôre panikken din. Ikke gi etter for frykten for ting som ikke har skjedd ennå.

Fokuser, rasjonaliser og snakk med noen du stoler på når du føler at frykten tar pusten fra deg.

I psykologi finnes det en mekanisme som kalles «disposition bias», eller “disposisjonsskjevhet”, som du bør ta hensyn til. Ofte, når folk går gjennom situasjoner som er fulle av usikkerhet og frykt, forsterker de falske nyheter som de har lest, negative meldinger de har fått, og grunnløse tanker de har hatt.

Husk at når hjernen din opplever frykt, slutter den å resonnere på en logisk og balansert måte. Den er impregnert med denne farlige følelsen, og du må ta kontroll.

Jente ser ut av vinduet

Tristhet, loftet av refleksjon

Frykt, tristhet og frustrasjon … Disse er de vanligste følelsene våre akkurat nå, og de har en mening og et formål i seg selv, selv når vi er i hjemmeisolering eller -karantene. Den beste strategien er å akseptere dem, men å ikke gi dem så mye makt at de kontrollerer deg fullstendig.

I disse tilfellene fungerer tristhet som et mentalt loft som vi trenger å klatre opp til fra tid til annen. Denne følelsen er full av mening: den er som er kiste som du må åpne for å finne ut hva den prøver å fortelle deg. Under disse omstendighetene er det du går gjennom helt normalt, og det er greit å bruke litt tid sammen med tristheten din.

Du føler smerten av de som ikke lenger er. Du lider for andre. Det fyller deg med sorg å tenke på hva som kan skje i morgen. Du er bekymret for familien din og for at foreldrene dine skal bli syke, du føler deg trist over det barna dine går gjennom. Det er svært nødvendig å godta alle disse interne virkelighetene.

Ikke bli besatt av å måtte føle deg 100 % bra hele tiden, fordi det er helt umulig. La deg selv oppleve disse følelsene.

Frustrasjon, følelsen du må vite hvordan du kanaliserer

Blant de tre va nli ge følelsene frykt, tristhet og frustrasjon, er sistnevnte den mest dynamiske. For å forstå den bedre, må du forstå viktigheten av denne dimensjonen.

Det er helt normalt å føle seg frustrert i løpet av denne tiden. Livsstilen din har endret seg, og personlig, arbeidsrelatert og økonomisk usikkerhet tærer på deg.

Mange ting kan bekymre deg, mens andre kan gjøre deg sint. Du må imidlertid passe på, fordi frustrasjon også er en utløser for sinne. Frustrasjon vil forårsake dårlig humør ved visse tider av døgnet, og vil også fylle deg med misnøye og nervøsitet.

For å utnytte disse godt, er det noe du må forstå. Både sinne og frustrasjon er følelser som fremmer handling (det motsatte av tristhet, som er mye mer introspektivt).

Det som er viktig her, er å kanalisere dem skikkelig. Frustrasjon ber deg om å endre deg, men det kreves oppfinnsomhet og kreativitet for å reagere på det som plager deg.

Bruk fantasien din. Dersom du er engstelig for jobben din, lag en plan og tenk på alternativer uten å falle inn i fatalisme. Gjør tankene dine om til en elv av ideer der åpen, fleksibel og positiv tenking strømmer. Bare på denne måten vil du kunne kanalisere frykt, tristhet og frustrasjon.

Alt i alt, må du fortsette fremover, lære hvordan du kontrollerer følelsene dine, og ikke glemme å ta vare på deg selv. Det er på tide å analysere den følelsesmessige helsa di.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.