En transdiagnostisk terapi: Hvordan kan det hjelpe?

En «en løsning for alle»-tilnærming til terapi er ikke det beste. Transdiagnostisk terapi er en mer skreddersydd, effektiv strategi som kan gi bedre resultater.
En transdiagnostisk terapi: Hvordan kan det hjelpe?
Laura Reguera

Skrevet og verifisert av psykologen Laura Reguera.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

For en stund siden fortalte universitetsprofessoren min meg at en god psykolog er kjent med alle de forskjellige empirisk beviste terapiene og vet hvordan de kan kombinere dem for å skreddersy en passende behandling for hver person. Kort sagt burde psykologer være alkymister. Derfor må vi finne den perfekte blandingen for hver pasient. Det er nettopp dette en transdiagnostisk terapi sikter etter.

Takket være denne læreren, forstod jeg at det er mer effektivt å behandle roten til psykiske problemer heller enn å bare slukke små branner hele tiden. Dersom man kun behandler de mest overfladiske problemene, vil løsningen være kortvarig. Dersom man behandler den grunnleggende årsaken, har man større sjanse til å lykkes og forhindre tilbakefall. Dette er ideen bak transdiagnostisk terapi. Les videre for å oppdage mer om det og hvorfor det er en effektiv strategi.

“Den store oppdagelsen til min generasjon er at mennesker kan endre sitt liv ved å endre sine holdninger.” 

– William James –

Problemet med standardiserte behandlinger

Folk er oppmerksomme på at emosjonelle lidelser er ganske vanlig. Faktisk er det en av de vanligste typene mentale lidelser. Du kjenner sannsynligvis noen med angst eller depresjon, eller kanskje har du lidd av dem selv. Dermed kan det hende at du vet hvor mye de kan påvirke livet ditt.

Transdiagnostisk terapi kan behandle selve årsaken til problemene.

Derfor er det så viktig å finne en god psykolog som kan hjelpe deg med å få livet ditt tilbake. Ikke alle psykologer er skapt likt. De fleste av dem følger ikke min lærers rås om å personliggjøre sine klienters behandling for mental helse, og holder seg i stedet til behandlingen spesifisert for den gitte diagnosen.

Det finnes spesifikke, standardiserte programmer for hver psykisk sykdom. Disse behandlingsplanene forteller terapeuten hva de skal gjøre når pasienter lider av den spesifikke lidelsen. Problemet er at to mennesker med samme lidelse kanskje ikke drar nytte av samme form for behandling.

Hva er målet med en transdiagnostisk terapi?

Jeg prøver ikke å si at psykologer burde ignorere anbefalingene for behandlinger. Det er viktig å huske hva vitenskapslitteraturen sier om den beste måten å behandle forskjellige psykiske problemer på. Man må imidlertid også finne den perfekte blandingen for å behandle et individ.

Transdiagnostisk terapi går langt lenger enn å være en diagnostisk merkelapp. I stedet for å bruke en samlebåndstilnærming til behandling, adresserer det de grunnleggende “årsakene” til problemet, slik at man kan sikre seg pasientens velvære i det lange løp.

“Kontroller måten en mann tolker sin verden på, og du har kommet på lang vei til å kontrollere hans atferd.” 

– Stanley Milgram –

I stedet for å behandle de spesifikke symptomene til hver sykdom, foreslår transdiagnostisk terapi at man jobber med fellesnevneren som leder til utviklingen av psykiske problemer.

Emosjonell regulering i en transdiagnostisk terapi

Emosjonell regulering er et sett av strategier som man kan bruke for å påvirke eller modifisere ens emosjonelle opplevelser. Med andre ord er det verktøy man bruker for å opprettholde, fremme eller undertrykke spesifikke emosjonelle tilstander. Så hva er den minst effektive emosjonelle reguleringsstrategien til mennesker med emosjonelle lidelser? Drøvtygging, undertrykking og unngåelse.

“Jeg antar det er fristende, dersom det eneste verktøyet du har er en hammer, å behandle alt som om det er en spiker.” 

– Abraham Maslow –

Mennesker med emosjonelle lidelser bruker mistilpassede strategier for å takle sine følelser. Det er viktig å jobbe med disse strategiene i terapien. På denne måten kan pasienten returnere til en tilstand av emosjonelt velvære. Dette går hånd i hånd med kognitiv atferdsterapi.

Terapeuter som bruker transdiagnostisk terapi revurderer også sine pasienters negative fortolkninger av situasjoner og modifiserer mistilpassede atferder. Dermed prøver transdiagnostisk terapi å oppdage den kognitive og emosjonelle prosessen som påvirker humøret deres. Videre lærer de dem å endre disse prosessene.

Hovedmålet er å hjelpe pasienter med å lære å takle og oppleve ukomfortable følelser og respondere på dem på en sunnere måte. Poenget er å redusere hyppigheten og den emosjonelle intensiteten. Denne behandlingen søker ikke etter å eliminere ukomfortable følelser. Målet er heller å få dem til et funksjonelt nivå slik at de kan være adaptive, nyttige og hjelpe deg med å bli en bedre person.

Bilder fra Nik Shuliahin, Annie Spratt og Radu Florin. 


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.