Emosjonell intelligens på arbeidsplassen: Hvorfor er det viktig?

Hvis man skal innføre emosjonell intelligens på arbeidsplassen så er det viktig at man har det på plass i forkant. Det er en grunnleggende ferdighet når man skal søke ny jobb.
Emosjonell intelligens på arbeidsplassen: Hvorfor er det viktig?
Gema Sánchez Cuevas

Vurdert og godkjent av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Emosjonell intelligens, selv emosjonell intelligens på arbeidsplassen, er et tema som er mye omdiskutert selv utenfor fagfeltet. Generell intelligens forteller oss om vår evne til å løse problemer på en logisk måte. På den andre annen siden er emosjonell intelligens relatert til vår evne til å forstå og håndtere våre egne følelser og følelsene til andre mennesker.

Selv om vi kan bruke disse ferdighetene i mange forskjellige situasjoner så er det spesielt viktig å være emosjonell intelligent på arbeidsplassen. Mennesker som har valgt å innføre dette i jobbsammenheng, opplever stor forbedring både i jobbtilfredsstillelse og i deres forhold til kolleger. Noen eksperter påstår at det å være emosjonell intelligent er nøkkelen til en høyere inntekt.

I dagens artikkel skal vi lære deg om hvordan du kan bruke emosjonell intelligens på arbeidsplassen ved å fokusere på tre hovedelementer: jobbsøking, profesjonell ytelse og lederskap. 

Før vi kaster oss ut i dette emnet, skal vi snakke litt mer om hva emosjonell intelligens egentlig er og hva dette innebærer.

Ansatte snakker og smiler

Hva er emosjonell intelligens?

Goleman, grunnleggeren av denne definisjonen, mente at den var satt sammen av fem forskjellige ferdigheter:

  • Selvbevissthet: evnen til å forstå dine egne følelser og din egen sinnstemning. I tillegg så innebærer det at du vet hvem du er, samt hvilke verdier, mål og evner du har.
  • Selvkontroll: evnen til å kunne kontrollere dine egne følelser. På denne måten kan du bruke følelsene til din fordel, og ikke kjempe imot dem.
  • Motivasjon: evnen til å kunne sette krevende mål og fokusere på å oppnå dem til tross for motgang.
  • Empati: også kjent som evnen til å forstå andre menneskers følelser og behov. Noen ganger kan vi beskrive empati ved å si “å være i noens sko”.
  • Sosiale ferdigheter: et sett av ferdigheter som kan hjelpe deg å relatere til andre på en mer effektiv måte. Dette inkluderer evner som lederskap, overtalelse og sosial intuisjon.

Disse fem elementene er avgjørende for å kunne få en utvikling av emosjonell intelligens på arbeidsplassen. Noen av dem vil derimot være mer nyttige enn andre, avhengig av situasjonen.

Emosjonell intelligens på arbeidsplassen: hvordan bruke det i jobbsøkerprosessen?

Hvis man skal innføre emosjonell intelligens på arbeidsplassen så er det viktig at man har det på plass i forkant. Emosjonell intelligens er en grunnleggende ferdighet når man skal søke ny jobb. 

I dagens samfunn så er det ikke bare dine dyktige ferdigheter som avgjør om du får en “interessant jobb”. Empati – måten du velger å kommunisere på og dine sosiale ferdigheter vil være grunnen til suksess på jobb. På grunn av stor konkurranse i jobbmarkedet i dag, burde avgjørelsene som blir tatt av personalavdelingen være mer følelsesbasert (deres og dine følelser) enn kun et entydig fokus på CV-en.

“Reglene for arbeid er i forandring. Vi blir dømt og målt på en ny måte: ikke bare etter hvor smarte vi er, eller ut ifra våre erfaringer og kunnskap, men også etter hvor bra vi håndterer oss selv og andre.”

-Daniel Goleman-

Emosjonell intelligens på arbeidsplassen: Kvinne tenker på arbeid

Selvregulering er også en nøkkelfaktor når man er jobbsøker. Uten dette kan det bli svært vanskelig for deg å se fremover etter at du har opplevd nedturer. Du vil miste motivasjonen og det vil være enda vanskeligere for deg å finne en jobb du liker.

Emosjonell intelligens på selve arbeidsplassen

Bruken av emosjonell intelligens stopper ikke med ett du får jobben. Det er faktisk helt motsatt. I utfordrende miljøer slik som i moderne bedrifter, er ferdighetene som vi tidligere har snakket om helt avgjørende. De er ikke bare viktige i forhold til din prestasjon, men også i forhold til din trivsel. 

En undersøkelse viser at 30 % av arbeidere i Spania er misfornøyd med jobben sin. Selv om dette tallet er innenfor gjennomsnittet, så er det fremdeles ganske høyt. Det er mange faktorer som kan spille inn her, men at mangel på emosjonell intelligens er en av dem, er ingen tvil.

  • Hvordan kan du være i stand til å velge en jobb du vil trives i hvis ikke du forstår deg selv? (Selvforståelse)
  • Når noe går galt, vil du la apatien ta kontroll over livet ditt, eller vil du se fremover? (Selvregulering, motivasjon).
  • Har du evnen til å kunne forstå dine kolleger og ha et godt forhold til dem selv om dere er forskjellige fra hverandre? (Empati, sosiale ferdigheter).

Emosjonell intelligens for ledere

Til slutt: hva ville skje hvis du var leder for en arbeidsgruppe? Man skulle tro at det var heller de som burde være emosjonelt intelligente, ikke sant?

emosjonell intelligens på arbeidsplassen: Leder og ansatt

Vel, du tar feil. Ferdighetene som en leder har i forhold til motivasjon og forståelse av sine ansatte, er nøkkelen til et godt arbeidsmiljø. Uten disse vil ikke lederskapet fungere godt nok og dette kan igjen føre til krangling mellom kolleger. 

“Lederskap betyr ikke å dominere. Det er kunsten av å overtale folk til å jobbe sammen mot et felles mål.”

-Daniel Goleman-


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.