Carl Hovland: Overtalende kommunikasjonsforskning

Carl Hovland mente bestemt at dersom media kan endre folks meninger og holdninger, så kan det også være et effektivt verktøy for alvorlige sosiale temaer, som fordommer eller stereotyper.
Carl Hovland: Overtalende kommunikasjonsforskning
Gema Sánchez Cuevas

Vurdert og godkjent av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skrevet av Sonia Budner

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

I denne artikkelen skal vi snakke om Carl Hovland, en strålende eksperimentell psykolog. Han fokuserte ikke på noen spesifikke underområder innenfor psykologien. Men, hans forskning er imidlertid grunnlaget for mange sosiale, eksperimentelle og kognitive modeller i psykologien. Carl Hovland var en av de mest innflytelsesrike psykologene i det 20. århundre.

Han viet sin yrkeskarrière til å studere overtalelse, gruppedynamikk, kommunikasjon og tanker. Han studerte ved Yale University og jobbet med mange viktige prosjekter for både det amerikanske militæret og Rockefeller-stiftelsen (Rockefeller Foundation).

Videre grunnla han den berømte Yale-gruppen og gjennomførte de første studiene om overtalende kommunikasjon.

Under andre verdenskrig studerte Carl Hovland soldaters motivasjon og holdningsendringer, da han jobbet for USAs forsvarsdepartement.

Carl Hovland jobbet en periode for USAs forsvarsdepartement.

Carl Hovland: Liv og virke

Carl ble født på sommeren i 1912, og var et smart og innadvendt barn. Han hadde problemer med å sosialisere seg med klassekameratene sine. Imidlertid ble han beskrevet av lærerne sine som en strålende, men sjenert, student som levde i en drømmeverden.

Han studerte matematikk, biologi, fysikk og eksperimentell psykologi ved Northwestern University. Senere, fikk han sin doktorgrad ved Yale University i 1936. Der møtte han mange relevante psykologer på den tiden som hadde en dyp innvirkning på både Carl og arbeidet hans. En av disse psykologene var Clark L. Hull, som senere ble hans mentor og kollega.

Mens han studerte for sin doktorgrad, publiserte han seks akademiske artikler. Når han var ferdig med studiene, beholdt han nære bånd med Yale, og underviste der gjennom karrièren sin. Forskningsgruppen Yale Group ble opprettet på grunn av Carl Hovlands arbeid.

Hovland giftet seg i 1938, og stiftet en familie. Andre verdenskrig avbrøt forskningen hans ved Yale, da USAs forsvarsdepartement kontaktet han med en forespørsel om å studere effektene av propaganda i ulike former på soldattrening.

Etter krigen returnerte Hovland til Yale, der han ble president for psykologiavdelingen. Da han fylte 39 år ble han også valgt som president for American Psychological Association (APA). Carl mistet sin kone til sykdom, og omtrent ett år senere ble han selv syk med kreft. Han jobbet så lenge han kunne, og når han ble for syk, ble han ivaretatt av sine to barn. Carl døde 16. april, 1961. Det har blitt spekulert at Carl Hovland, når han innså alvoret av sykdommen sin, valgte å ende sitt eget liv. Det er imidlertid ingen kilder som kan støtte dette.

Hovlands forskning

I løpet av tiden han jobbet med Clark L. Hull, designet begge forskerne en rekke studier for å evaluere læring gjennom hukommelse og psykologisk språkintegrering gjennom matematiske ligninger. Senere ble Hovland interessert i andre aspekter, som kommunikasjon.

Som vi nevnte tidligere, ble han rekruttert av USAs forsvarsdepartement under andre verdenskrig for å ha oppsyn med soldatenes trening og motivasjonsprogram. Han analyserte menneskers motstand til å endre meninger, og utviklet metoder for å overkomme dette.

Resultatene hans var mangfoldige. Det er imidlertid verdt å merke seg at Hovland og teamet hans klarte å motbevise nazistenes teori om effektiviteten av ensidig presentasjon av informasjon. Nevnte teori hevdet at en vellykket overtalende kommunikasjon kun må presentere en side av et argument. Carl Hovlands forskning på emnet klarte imidlertid å motbevise dette.

Etter krigen, da han returnerte til Yale, fokuserte han forskningen sin på sosial kommunikasjon. Han organiserte også et forskningsprogram med Rockefeller-stiftelsen om holdningsendring gjennom spesifikk presentasjon av informasjon.

Carl Hovland brukte mye tid på å studere kommunikasjon.

Arven etterlatt av Carl Hovland

Hovland utvidet videre studiene sine til felt som problemløsning, kommunikasjon, meningsendring, og sosial bedømmelse. Mange eksperter hevder at han var den personen som bidro mest til å utforske sosial kommunikasjon, et felt som ingen hadde brydd seg nok om til å forske på.

Han undersøkte alle elementene som påvirker kommunikasjon, og forskningen hans fokuserte på innflytelsen av alle dens variabler. Han identifiserte de ulike stadiene i en holdningsfokusert effektiv kommunikasjon: eksponering for budskapet, oppmerksomhet, forståelse, aksept og oppbevaring/lagring.

Hovland arbeidet også med de ulike omstendighetene i miljøet der meldingen presenteres. Dette inkluderer kommunikatørens troverdighet, meldingens natur og mottakerens disposisjon for å høre meldingen. I 1953 publiserte han sitt arbeid på massiv kommunikasjon, Communication and Persuasion: Psychological Studies of Opinion Change (Kommunikasjon og overtalelse: Psykologiske studier på meningsendring). I dette verket vurderte han sine viktigste konklusjoner og analyse av prosesser for overtalelse.

Carl Hovland revolusjonerte studier om kommunikasjon og  overtalelse. Forskningen hans er fremdeles relevant i dag, og banet vei for videre studier og forskning.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Hovland, C. I., Lumsdaine, A. A., & Sheffield, F. D. (1949). Experiments on mass communication. Princeton, NJ: Princeton University Press.
  • Sears, R. (1961). Carl Iver Hovland. American Journal of Psychology, 74 (4), 638.
  • Kathleen P. Hurley and John D. Hogan (2007) Carl Iver Hovland: A model general psychologist. American Psychological Association APA. Newsletter Article (1425) Magazine Article (696)

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.