Bevisst lederskap: Hva er det, og hvordan bruke det?

Nå for tiden ser ikke bedrifter etter ledere med en autoritær eller pressende lederstil. De ser i stedet etter noen som har en holistisk forståelse om hva som trengs for å bygge en lykkelig og sunn arbeidsplass for alle.
Bevisst lederskap: Hva er det, og hvordan bruke det?

Siste oppdatering: 21 mai, 2020

Bevisst lederskap vil si å vite hvordan man identifiserer og vurderer alle aspekter ved arbeidsplassen. Det bidrar til å holde alle fokuserte samtidig. Dette konseptet går mot den klassiske figuren av den tyranniske sjefen som kun bryr seg om å maksimere profitt.

Nå for tiden anstrenger noen bedrifter seg for å fokusere på en annerledes lederstil. Mange firmaer tar til seg en filosofi som søker etter å unngå kollapsen av naturlige og menneskelige systemer som står i stor fare grunnet samfunnets uansvarlighet.

Hva er egentlig et bevisst lederskap?

Å være leder for en organisasjon er ikke en enkel oppgave. Det krever store ferdigheter og mye tid og energi. Dermed fokuserer mange med lederstillinger kun på å få resultater og neglisjerer sine private liv og de ansattes behov.

Et bevisst lederskap gagner alle ansatte.

En bevisst leder vil på sin side gi oppmerksomhet til alle aspekter ved arbeidsplassen og forstå at de alle er viktige på sin egen måte. De vet at en sunn og lykkelig arbeidsplass vil lede til større produktivitet og gi muligheter for personlig vekst for alle de ansatte, inkludert dem selv.

Ideen om et bevisst lederskap er nært tilknyttet konseptet med mindfulness. Denne evnen blir spesielt relevant i kontekster med sosialt ansvar fordi den lar lederne være bevisste på endringer i omgivelsene sine og finne den beste måten å samhandle med hva enn som skjer der og da på.

Likevel handler bevisst lederskap om mer enn å være bevisst omgivelsene. Det er også veldig viktig for den bevisste lederen å ta en kikk på seg selv. Ifølge denne filosofien kan ingen leder virkelig være bekymret for sine ansattes velvære uten å være fullstendig bevisste sine egne behov og sinnstilstand. Dette betyr selvfølgelig ikke at den bevisste lederen setter sine behov foran alle andres. Det betyr simpelthen at de må kunne identifisere andres behov for å kunne være følsomme for dem.

Syv trekk ved et bevisst lederskap

For å gi deg en bedre idé om hva bevisst lederskap er, og hvordan du kan bruke det, har du her noen av de viktigste trekkene en bevisst leder burde ha:

1. Jobb og lytt

Bevisste ledere snakker med teamet sitt og lytter også til dem. De forstår viktigheten av å snakke som en gruppe i møter i tillegg til i én-til-én-situasjoner. Dette vil la dem få en dypere forståelse av hva hvert individ trenger i tillegg til hva de kan tilby.

2. Vær et eksempel

Det er enkelt å fortelle mennesker hva de skal gjøre. Dersom du virkelig vil at temaet ditt skal følge deg, må du imidlertid være den første som setter i gang ting.

3. Oppmuntre til samarbeid mellom kolleger

Konkurranse behøver ikke være en dårlig ting. En viss grad av konkurranse kan faktisk forbedre prestasjonene og kameratskapet og hjelpe teamet med å oppnå individuelle og felles mål. Det er også viktig å vite hvordan man håndterer konflikter som oppstår fordi de avhenger av hver enkelt teammedlems ambisjoner.

Et bevisst lederskap fører til bedre resultater for alle.

4. Bevisst lederskap: Observer omgivelsene dine nøye

Det er viktig at en god leder handler og er aktiv. E n bevisst leder har imidlertid evnen til å ta et steg tilbake og observere hva som skjer rundt dem fra forskjellige synspunkter. Dette gir dem muligheten til å se ting helt annerledes, løse problemer og idémyldre nye ideer.

5. Øv på gjennomsiktig beslutningstaking

En bevisst leder burde være selvsikker. De burde vite hvordan de skal uttrykke sine tanker og instruksjoner på en ærlig og enkel måte. På denne måten kan hvert medlem av teamet deres vite hva som forventes av dem. Deres ansatte vil føle seg selvsikre og har en klar forståelse av hva de må gjøre.

7. Bevisst lederskap: Vær bevisst på dine egne feil

Dette er sannsynligvis en av de vanskeligste tingene å gjøre, men også en av de viktigste. En god leder må være en veileder og et referansepunkt. De er imidlertid også menneskelige, og hele teamet burde kunne se denne siden av dem.

Som du kan se, har en bevisst leder mange av trekkene som bedrifter ser etter nå for tiden. De er verdifulle fordi de klarer å oppnå spesifikke mål mens de fremmer et godt arbeidsmiljø for sine ansatte. De bruker tilbakeslag i tillegg til prestasjoner som muligheter for å bringe teamet sammen og minne dem om sine delte mål.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.