9 typer anxiolytika: Medisin mot angst

9 typer anxiolytika: Medisin mot angst
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Vi vet at å ta en pille ikke løser psykisk smerte (selv om det kan gi midlertidig lindring). Vi vet at anxiolytika ikke kurerer angst eller får din energislukende sjef til å forsvinne.

Men de hjelper. De hjelper med følelsesmessige smerter og øker effektiviteten av psykoterapi og en tverrfaglig tilnærming.

Sosiologer sier at vi bor i et dystopisk samfunn. Vår verden kjøper millioner av bøker om hvordan man skal være lykkelig hvert år. Vår verden filtrerer bildene våre for å skape et perfekt bilde. Av perfekte smil, perfekt lykke.

Fordi å være glad, selger. Vi alle streber etter det, men så ser vi nærmere på våre egne liv, skjelettene i skapet, hvor frykten vår gnager på oss og skyggen av bekymringer fanger oss.

“Vi behandler sorg og frykt med piller som om de var sykdommer. Men det er de ikke”

– Guillermo Rendueles, psykiater –

Legemiddelindustrien forsøker å skape stadig mer sofistikerte psykiatriske medisiner med færre bivirkninger og raskere handling. Faktisk, nå er det mange typer medisiner for alle slags smerter i livet.

Fastleger forskriver dem for enkelt noen ganger, og skaper avhengighet hos mennesker som kanskje kunne ha løst sitt problem i løpet av en akseptabel tid med en ikke-farmakologisk strategi.

Det er imidlertid det som er problemet. Noen patologier oppstår internt og krever kjemisk tilnærming, og noen former for depresjon av en reaktiv natur forårsaket av stress ville utvilsomt kreve mer enn en terapeutisk strategi.

I alle fall er anxiolytika avgjørende for mange mennesker, uten tvil, men alltid bare i en viss tid. Ellers risikerer vi å falle inn i en nedadgående medisinsk spiral. Og bivirkningene er noen ganger mer skadelige enn selve problemet.

I dag skal vi undersøke de typene anxiolytika som er på markedet i dag. De tar sikte på å behandle prosesser assosiert med angst, søvnløshet, panikklidelser etc.

mann med angst på natten

Hovedtyper av anxiolytika

Personer som har behov for eller for øyeblikket trenger farmakologisk behandling for å redusere angst, vet at det er normalt å prøve mer enn en type, endre dosen fra tid til annen, og følge opp hvordan vi føler oss, hva vi gjør og de mulige bivirkningene de forårsaker.

 • Hvert individ reagerer ulikt på forskjellige anxiolytika. Derfor er det tilrådelig å ha veiledning av fagfolk for å veilede oss i denne prosessen.
 • Anxiolytika, beroligende midler og hypnotika er medisiner som virker i sentralnervesystemet for å lindre angst eller hjelpe oss med å sovne.

På samme måte er det også en god idé å huske hva handlingsmekanismen for anxiolytika er:

 • De er beroligende. Det betyr, de sakker ned kroppens funksjoner.
 • De er psykotrope legemidler som virker på sentralnervesystemet. Det betyr at de ikke bare hjelper oss med å slappe av, men mange av dem har også beroligende, anti-anfall og amnestiske effekter.
 • Handlingsmekanismen er vanligvis enkel. De øker effekten av hjernekjemikaliet kalt GABA (gamma-aminobutyrsyre). GABA er en type hjernehemmer som slapper av og reduserer aktiviteten til nevroner.
behandle psykiske lidelser med medisinering

La oss nå se nærmere på hovedtypene av anxiolytika.

1. Benzodiazepiner

Benzodiazepiner utgjør den vanligste “familien” av anxiolytika som brukes i dag. I tillegg til å virke på stoffet GABA, virker det også på det limbiske systemet, som hemmer aktiviteten til serotonin i hjernen.

 • De vanligste medisinene i denne klassen er diazempam, lorazepam, bromazepam, alprazolam og clorazepat, som vi nå vil beskrive.
 • De fleste av dem produserer avslapping, lettelse fra kognitiv spenning og forskjellige beroligende effekter avhengig av typen medisin.

Også, avhengig av varigheten og effekten på kroppen vår, kan vi gjøre følgende klassifisering:

Kortvarig anxiolytika (effekten kan vare opptil 8 timer):

 • Bentazepam.
 • Clotiazepam.
 • Cloxazolam.

Anxiolytika med mellomlang halveringstid (virkningene varer fra 8 til 24 timer):

 • Alprazolam.
 • Bromazepam.
 • Camazepam.
 • Clobazam.
 • Ketazolam.
 • Lorazepam.
 • Oxazepam.
 • Oxazolam.
 • Pinazepam.

Anxiolytika med lang halveringstid (effektene varer mer enn 24 timer):

 • Clorazepat-dikalium.
 • Chlordiazepoxide.
 • Chlordiazepoxide + Vitamin B-6.
 • Diazepam.
 • Halazepam.
 • Medazepam.
 • Prazepam.

Det bør bemerkes at bivirkningene forbundet med benzodiazepiner ikke er like alvorlige som den første typen av anxiolytika først forårsaket, nemlig barbiturater.

I tillegg må vi huske at administrasjonen og forbruket av disse psykiatriske legemidlene aldri bør overstige 4 til 6 uker. Ellers kan vi utvikle en avhengighet.

De vanligste sekundære symptomene forbundet med benzodiazepiner er følgende:

 • Døsighet.
 • Svimmelhet.
 • Forvirring.
 • Tap av balanse (spesielt hos eldre).
 • Taleforstyrrelser.
 • Muskelsvakhet.
 • Forstoppelse.
 • Munntørrhet.
 • Uklart syn.
En kvinne ser på medisinering på nattbordet

2. Barbiturater

Som vi nettopp sa: før benzodiazepiner var på markedet, var barbiturater det eneste anxiolytika som var tilgjengelig for å behandle angst.

Siden nobelprisvinneren i kjemi, Emil Fischer, oppdaget barbital i 1902, oppsto de som en farlig, men effektiv ressurs, som kunne virke som umiddelbare beroligende midler i sentralnervesystemet.

Senere, i 1963 lanserte selskapet “Roche” den velkjente Valium. Med dette stoffet kom epoken med benzodiazepiner. Bare ett år før – som en kuriositet – begikk Marilyn Monroe “antakelig” selvmord med en høy dose barbiturater.

Men hvorfor sluttet de å bli forskrevet for behandling av angst?

 • Barbiturater og alle legemidler som inneholder barbitursyre, resulterer i høy psykisk og fysisk avhengighet.
 • Grensen mellom det som anses som en normal dose og en giftig dose er også veldig tynn.
 • Handlingsmekanismen er basert på å forhindre strømmen av natrium til nevroner. For tiden er bruken kun reservert for visse operasjoner og for epilepsi.

Dette er de vanligste typer barbiturater:

 • Amobarbital (Amytal).
 • Apropbarbital (Alurate).
 • Butobarbital (Butisol).
 • Phentoarbital (Nembutal).
 • Secobarbital (Seconal).

3. Buspiron

Buspiron har sine fordeler og ulemper. Det er imidlertid fortsatt en veldig interessant type anxiolytika. Den største fordelen er at den har få bivirkninger, ikke interagerer med andre stoffer, påvirker ikke kognitiv ytelse og forårsaker ikke sedering.

 • Det er derfor den er godt etablert på det farmasøytiske markedet. Leger liker den på grunn av dens få bivirkninger.
 • Imidlertid er det negative aspektet av buspiron at det er saktevirkende. Faktisk begynner pasienten å merke effektene først etter 15 dager. Selvfølgelig kan dette være et problem, fordi en person med alvorlig angst vil føle seg bedre så snart som mulig, og fremfor alt, for å kunne sove.

Men eksperter forteller oss at det er veldig effektivt for angst som ikke er veldig intens, og sterkt anbefalt for eldre mennesker.

Kvinne med piller i hånden

4. Alprazolam

Alprazolam er en av de mest foreskrevne anxiolytika. Mange kjenner det som Xanor. Det er et derivat av benzodiazepiner og brukes primært til behandling av panikkanfall, agorafobi og intenst stress.

Dessuten likner dets kjemiske egenskaper veldig de av tricykliske antidepressiva.

 • Det bør bemerkes at det er et stoff med høy potens som virker umiddelbart, i motsetning til buspiron. Den har beroligende, hypnotiske og anti-anfallegenskaper, men den mest merkbare effekten er dens anxiolytika.
 • På den annen side er det viktig å vite at Alprazolan kan være svært vanedannende. For å unngå toleranse bør den derfor brukes i en begrenset periode.

5. Diazepam

Diazepam eller Valium er utvilsomt en av de mest kjente anxiolytika. Det er også et derivat av benzodiazepiner og den som er mest brukt i polikliniske og medisinske sentre.

 • Det er det mest effektive stoffet for å behandle muskelkramper. Så i tillegg til å behandle angst, behandler det også psykosomatiske lidelser, stiv nakke, delirium tremens, panikkanfall, dyspné … og det brukes til og med for sedasjon før operasjonen.
 • På samme måte bør det bemerkes at denne typen anxiolytika også forårsaker alvorlig avhengighet når høye doser brukes i lengre perioder.

Regelmessig bruk av anxiolytika skaper langvarig avhengighet, i stedet for å behandle problemet eller sykdommen”

6. Lorazepam

De fleste av oss har hørt om Lorazepam eller “orfidal”. Den er veldig kraftig og brukes til forskjellige formål:

 • Angstlidelser.
 • Søvnforstyrrelser, søvnløshet.
 • Spenning og stress.
 • Enkelte psykosomatiske og organiske sykdommer.
 • Irritabel tarm-syndrom.
 • Epilepsi.
 • Det brukes også til å behandle kvalme og oppkast forårsaket av kjemoterapi eller alkoholabstinenser.
pilleglass

Interessant nok har lorazepam en umiddelbar effekt, og når maksimum serumkonsentrasjon innen 2 timer. Dessuten er bivirkningene ikke overdrevent alvorlige.

Selv om det ikke er veldig vanedannende, anbefales det at bruken er tidsbegrenset.

7. Bromazepam

Bromazepam, bedre kjent som Lexatin, brukes i lave doser for å behandle angst og fobisk nevrose. Hvis det administreres i høyere doser, virker det som effektiv muskelavslappende, beroligende og hypnotisk.

Det bør bemerkes at bromazepam er et farlig stoff: det forårsaker raskt avhengighet og samhandler med ulike stoffer, og er derfor ikke tilgjengelig i blant annet Skandinavia.

Hvis det blir kombinert med alkohol kan det være dødelig. Derfor må pasienten følge en leges instruksjoner nøyaktig for at det skal fungere godt og være trygt.

8. Clorazepate

Clorazapate er et psykiatrisk stoff som ikke er registrert i Norge, og som har flere bruksområder:

 • Angst.
 • Nevroser.
 • Psykose.
 • Søvnløshet.
 • Det er svært effektivt i behandling for avvenning av alkohol og narkotika.
 • Det brukes også til å behandle irritabel tarmsyndrom.

Clorazepate kan tas i 3-4 måneder. Utover denne perioden genererer det avhengighet og kan også slutte å fungere like bra.

9. Antihistaminer

Det kan overraske deg at antihistaminer er på denne listen. Brukes de ikke vanligvis til å behandle allergier?

Vel, det er viktig å merke seg at det finnes forskjellige typer antihistaminer. Generelt blokkerer de fleste antihistaminer histamin.

Imidlertid er en type hydroksyzin, som i tillegg til å lindre kløen forårsaket av allergiske hudreaksjoner, reduserer hjernens aktivitet og lindrer angst og spenning.

Imidlertid er antihistaminer ikke det mest egnede legemiddelet for å behandle angst. Faktisk anbefaler ikke psykiatere dem hvis pasienten lider av panikkanfall.

en kvinne som har et panikkanfall

Anxiolytika: nyttig, men vær forsiktig

Til slutt kan mange flere navn og alternativer legges til denne listen. Den ene er beta-adrenerge blokkerende legemidler, som også inkluderer naturlige alternativer med få bivirkninger.

Men de som vi har beskrevet her er de vanligste. De er de legene forskriver mest, de er på mange menneskers nattbord verden over.

Husk at anxiolytika ikke kurerer angst. De får ikke panikkanfall, nevroser eller mørket til å forsvinne.

Mens disse stoffene behandler, lindrer og gir oss hvile (gode og nødvendige ting), løser de ikke roten til problemet. Et unntak er om det er en sykdom med en indre opprinnelse, som noen depresjoner.

Derfor kan vi bruke anxiolytika i begrenset tid, men alltid kombinert med psykoterapi. Fordi selv om “vi er det vi spiser” kan være sant, “er vi det vi tenker” også.

La oss endre vår tilnærming og ikke besettende medisinere ting som noen ganger ikke er patologiske.

Referanser:

Andrés-Trelles, F. (1993) Fármacos utilizados en la ansiedad: benzodiacepinas y otros ansiolíticos. Madrid: MacGraw Hill Interamericana.

Hardman J. G., Goodman L. S., Gilman A. (1996) Las bases farmacológicas de la terapéutica. Vol. I. Side 385-398. Madrid: MacGraw-Hill Interamericana.

Robert Whitaker, (2015) Anatomía de una epidemia, Madrid: Capitán Swing

Sophie Billioti,  Yola Moride  Thierry Ducruet (9-09-2014) Benzodiazepine use and risk of Alzheimer’s disease: case-control study. British Medical Journal, 349, Side 205-206

Eugene Rubin, Charles Zorumski, (2015) How Many People Take Benzodiazepines? Psychology Today https://www.psychologytoday.com/blog/demystifying-psychiatry/201505/how-many-people-take-benzodiazepines


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.