Vet du virkelig hva en psykose er?

Vet du virkelig hva en psykose er?

Siste oppdatering: 06 september, 2017

En psykose inntreffer når en person opplever en seriøs forandring i måten de opplever virkeligheten på. For å forbedre livskvaliteten til de som lider av psykoser så må vi virkelig forsøke å forstå dem og behandle dem ordentlig.

I denne artikkelen vil du finne informasjon om psykosens hovedtrekk, hva som kan forårsake en psykose, og noen råd for hvordan man kan håndtere dem.

Hva er en psykose og hva er dets hovedtrekk?

Psykoser kjennetegnes av at den berørte personen har unormale ideer og oppfatninger.  Det kan også medføre endringer i deres oppførsel og de kan oppleve å miste kontakten med virkeligheten. En form for midlertidig seperasjon fra virkeligheten finner sted.

En person som viser tegn på psykose opplever en endret virkelighet og klarer derfor ikke å fungere normalt i sine omgivelser. Hovedtrekkene ved en psykose er:

  • Vrangforestillinger og endring av innhold i tanker på grunn av nye tolkninger, eller forvrengninger av virkeligheten.
  • Hallusinasjoner. Oppfattelsen av objekter, bilder og ytre stimuli som ikke er virkelige.
  • Uorganiserte tanker og/eller oppførsel.
  • Uflidd eller sjuskete fysisk framtoning.
  • Sosial isolasjon.

En psykose kan vare i dager eller uker og kan av og til kreve innleggelse på sykehus. Uansett vil personen, med rett medisinsk og psykologisk behandling, gjenfinne sin balanse og kunne gå tilbake til sine daglige rutiner.

Hva forårsaker psykoser?

Psykoser kan trigges av en rekke ulike faktorer, som overdreven konsumpsjon av alkohol eller narkotika, visse medisiner, organiske eller biologiske årsaker, alvorlig depresjon, sterke emosjonelle belastninger eller om man lider av schizofreni, bipolar lidelse eller borderline personlighetsforstyrrelse, blant andre ting.

Forvirring rundt psykoser

Det er en viss forvirring rundt hva som en utgjør en psykose og andre psykiske lidelser. Mange mener at en psykose er det samme som schizofreni. Vi kan si at schizofreni er en form for langsiktig psykisk lidelse, mens en psykose varer kort og oppstår under en begrenset periode.

Borderline personlighetsforstyrrelse eller bipolar lidelse kan inkludere episoder av psykoser. Allikevel kan en psykose forårsakes av en enkelt hendelse uten noen som helst assosiasjon til andre psykiske lidelser, for eksempel om en person befinner seg i en ekstremt stressende situasjon, som en trafikkulykke.

Hvordan behandler man psykoser?

Personer som befinner seg i risikosonen for psykoser, eller som allerede har opplevd en psykose, har behov for farmakologisk behandling (antipsykotika) og de trenger å gå i psykoterapi. Man har sett en tendens til at det er svært vellykket med familieintervensjoner ettersom det bringer familien nærmere personens opplevelser og gir vedkommende informasjon, verktøy og støtte.

Mange spesialister på feltet anbefaler at sivilsamfunnet er bevist og sensitiv ovenfor situasjonen.

Ved å unngå stigmatiserende språk og tilby kontinuerlig hjelp, samt minne berørte personer på å ta sine medisiner kan vi hjelpe personer som lever med psykoser. At disse personene føler seg elsket, verdsatt, respektert og at de har støtte i sine omgivelser er viktigere enn hva vi kanskje tror.

Psykiateren Roberto Fernández støtter personlig opp Assertive Community Therapy, som behandler personer som opplever psykoser. Behandlingen ser ut til å forbedre lidelsens utvikling og minimerer risikoen for tilbakefall.

Assertive Community Treatment er et program som kan tas i bruk fra den aller første psykosen. Det baserer seg på å orientere personen som lider av psykoser og tilbyr dem kontinuerlig omsorg og en aktiv oppfølging av deres utvikling. Det er en del av et integrert samfunnsarbeid og retter seg mot personene rundt pasienten med et spesielt fokus på intervensjoner i hjemmet.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.