Utvikling av medfødte og tillærte evner

Dersom du vil utvikle en ferdighet på et spesifikt område, trenger du mer enn naturlige evner. Det tar tid og anstrengelse for å fokusere på hva du vil gjøre, og du må nøye vurdere hvilke ferdigheter du vil videreutvikle.
Utvikling av medfødte og tillærte evner
Francisco Pérez

Skrevet og verifisert av psykologen Francisco Pérez.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Mange snakker mye om både medfødte og tillærte evner. Men hvordan forstår man hva de er? Én definisjon beskriver disse evnene som ferdigheter som gjør at du kan nå et mål.

Evner kan være psykiske eller fysiske. Dette er ferdigheter som du er predisponert for via genetikk, og andre som stammer fra omgivelsene dine i seg selv. Dermed er noen mennesker født med en spesiell evne til å utføre en spesifikk oppgave og andre lærer denne evnen gjennom trening og øving.

Medfødte og tillærte evner

Vi har alle medfødte evner. Fra tidlig alder av har visse mennesker en ideell kropp for visse idretter, andre er spesielt flinke med hendene sine, noen er virkelig flinke med mennesker, og andre er flinke på skolen.

Alle har visse medfødte og tillærte evner.

Dersom du har en medfødt evne, men ikke utvikler den, er det usannsynlig at denne evnen vil påvirke livet ditt. Mange mennesker er begavet i en særlig aktivitet, men har aldri forpliktet seg til det eller utviklet det på noen måte. Når man ser tilfeller som dette, føler man at de kaster bort talentet sitt.

Noen ganger blir medfødte evner kompromittert av ting som traumer, fysisk funksjonshemning, intellektuell funksjonshemning, eller alder. Ferdigheter og evner kan svekkes over tid.

Utvikle individuelle evner

I praksis er det å utvikle forskjellige individuelle ferdigheter betinget av tendenser, utholdenhet og polarisering.

Evner er tendensens instrumenter fordi de bestemmer om en større eller mindre evne når et konkret mål. Når vi snakker om tendenser, snakker vi om det man prøver å oppnå.

Når målet ditt tar ferdighetene dine og svakhetene i betraktning, er det da det er enklest å oppnå. Dermed kan man si at man handler realistisk. Du setter deg et realistisk mål som du vet du kan oppnå dersom du anstrenger deg. Samtidig kan du utvikle alt potensialet relatert til din forpliktelse til å oppnå målet ditt.

Det dette betyr, er at du må prøve å oppnå mål som er progressivt bedre, fordi du får erfaring og ferdigheter ettersom du fortsetter. Derfor er det så viktig å sette noen kortsiktige mål som samsvarer med dine nåværende ferdigheter og potensiale.

På den andre siden, dersom målet ditt ikke er relatert til ferdighetene og evnene dine på noen slags måte, er det mye større sjanse for at du feiler. Når dette skjer føler folk seg oftest frustrerte og fristet til å slutte.

På andre enden av spekteret er det som skjer når målene er for enkle. Man utvikler ikke så mange forutsetninger som man har, så man ender opp på et intellektuelt underlegent nivå.

Derfor er det så viktig å vite hva evnene dine er. Når du er bevisst dem, er det ditt ansvar å holde dem polerte og skinnende.

Utholdenhet er grunnleggende for å utvikle evnene dine

Utholdenhet er en annen viktig faktor. Langvarige mål er alltid fulle av tilbakeslag. To steg frem, ett steg tilbake. Det finnes øyeblikk med stor tro og andre med desperasjon. Derfor virker det som om alt vil falle fra hverandre.

Én måte å være konsekvent på, er ved å huske på hvorfor du gjør det du gjør. Dette er viktig slik at hindringene dine ikke demotiverer deg.

Alle har visse medfødte og tillærte evner.

Husk at du må fokusere på dine anstrengelser i en spesifikk retning. Du burde jobbe mot målene som relaterer til ditt profesjonelle liv. Dersom målene dine er for langt unna eller spredte, vil det være vanskeligere å oppnå dem. Tiden din er begrenset, noe som er grunnen til at du må velge ferdighetene du vil utvikle på bekostning av andre.

Noen ganger setter folk seg fast når de prøver å ta en avgjørelse. De går frem og tilbake mellom hva som er bra for dem, hva andre vil, og hva andre tenker er best.

Vi snakker ikke om ekstreme spesialiseringer. Det handler om å bruke tiden og energien din klokt for å utvikle de evnene du bestemmer deg for at er de rette. Dersom du prøver å utvikle mer enn én på samme tid, vil du bli overveldet. Det finnes mer informasjon tilgjengelig hver dag på nesten alle slags emner du kan tenke deg, og det er mer enn til og med den mest dedikerte personen kunne takle.

Som du kan se, avhenger det å utvikle dine medfødte og tillærte evner proporsjonalt av tendenser, utholdenhet og polarisering. Dersom du tar disse faktorene i betraktning, vil du kunne utvikle evnene dine på en intelligent måte og maksimere ditt potensiale.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.