Utbrenthetssyndrom hos helsepersonell

Det er vanskelig å prøve å konsentrere seg om jobben din når du har andre ting i tankene. Og når jobben krevet et høyt konsentrasjonsnivå, kompliserer dette situasjonen enda mer.
Utbrenthetssyndrom hos helsepersonell
Sara Clemente

Skrevet og verifisert av Psykologen og journalisten Sara Clemente.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

I dag er det utallige jobber som krever kontakt med andre mennesker, for eksempel helsemessige. Disse jobbene spesielt krever konstant mellommenneskelig utveksling med pasienter. Disse utvekslingene kan ha negative bivirkninger. En negativ effekt er utbrenthetssyndrom hos helsepersonell.

Utbrenthet er definert som en følelsesmessig reaksjon på et arbeidsmiljø. Det har tre hovedsymptomer: emosjonell utmattelse, depersonalisering og mangel på personlig oppfyllelse. I denne forbindelse kan utbrenthetssyndrom hos helsepersonell ha alvorlige og negative konsekvenser, både for det selskapet der personen er ansatt og for den profesjonelles egen fysiske og mentale helse.

Følgelig påvirker dette syndromet et bredt spekter av helsepersonell. Alle fra ernæringsfysiologer, leger, sykepleiere, apotekere, psykologer og psykiatere til yrkes- og familieterapeuter, sosialarbeidere, ekteskapsrådgivere og adminastrivt ansatte kan bli påvirket.

Hvordan påvirker humøret vårt jobben vår?

Humøret vårt har en direkte innvirkning på våre tanker og vår atferd. Våre dommer og beslutninger kan bli svekket avhengig av den emosjonelle tilstanden vi er i. Et godt humør kan få ansatte til å føle seg bemyndiget og i stand til å utføre oppgaver eller takle problemer effektivt. Et dårlig humør kan skape situasjoner der fagfolk føler seg ute av stand til å gjøre jobben sin kompetent.

Utbrenthetssyndrom hos helsepersonell

Personlige problemer kan forårsake angstDenne angsten kan i sin tur påvirke vår profesjonelle ytelse negativt. Dette kan skje selv når våre problemer ikke har noe å gjøre med vårt arbeid. Vi kan bli distrahert, ha problemer med å konsentrere oss, være utsatt for feil, osv.

Det er vanskelig å prøve å konsentrere seg om jobben din når du har andre ting i tankene. Og når jobben krevet et høyt konsentrasjonsnivå, kompliserer dette situasjonen enda mer.

“Positivt humør er knyttet til høyere nivåer av kreativitet, innovasjon og større kognitiv fleksibilitet.”

-Isen-

Vi har en begrenset evne til å fokusere oss. På grunn av dette er vi mer rammet av tristhet og depresjon når vi fullfører oppgaver som krever større kognitiv innsats. Dette forverres når vi legger til tvangstanker som kan skyldes angst eller depresjon.

Symptomer på utbrenthetssyndrom hos helsepersonell

Symptomer varierer fra person til person avhengig av deres personlige omstendigheter og egenskapene til jobben deres. Imidlertid er de første tegnene vanskeligheter med å stå opp om morgenen eller kronisk tretthet.

I tillegg forårsaker dette syndromet andre symptomer:

  • Psykosomatiske symptomer: hodepine, mageproblemer, søvnløshet, hjertebank, kronsik utmattelse, hypertensjon, hyppige forkjølelser eller allergilignende symptomer.
  • Atferdssymptomer: hyppig fravær fra jobb, kynisme, apati, fiendtlighet, sarkasme, pessimisme, irritabilitet, generalisert angst og arbeidsrelatert angst.

Faktorer som kan føre til utbrenthet

Arbeidsrelaterte faktorer kan forårsake utbrenthetssyndrom hos helsepersonell. Helsepersonell behandler hele tiden mennesker som er emosjonelle eller jobber med vanskelige situasjoner. Jobber som krever intens, varig eller hyppig menneskelig interaksjon kan forårsake pigger i stressnivå.

I tillegg har folk som er sterkt engasjert i sitt arbeid eller er harde mot seg selv på arbeidsplassen større sannsynlighet for å oppleve utbrenthet. Kvinner opplever også utbrenthetssyndrom oftere enn menn.

Ifølge Pines, Aronson og Kafry (1981) er hovedårsaken til dette syndromet yrkesmessig langtekkelighet. Denne yrkesmessige langtekkeligheten kan forårsake en rekke følelsesmessige konsekvenser. Årsakene til disse konsekvensene er:

  • Jobbkarakteristikker: arbeidsskift, timeplan, stabilitet, sikkerhet, profesjonell senioritet, innlemmelse av ny teknologi i et selskap, selvstendighetsnivå, lønn, tilbakemelding, osv.
  • Eksterne og personlige egenskaper: Lav toleranse for feil og frustrasjon, høyt behov for kontroll, ambisjon, utålmodighet eller overdreven perfeksjonisme og konkurranseevne.

“Utbrenthet er en tilstand av fysisk, emosjonell og mental utmattelse forårsaket av langsiktig involvering i følelsesmessig krevende situasjoner.”

-Pines, Aronson og Kafry-

Utbrenthetssyndrom hos helsepersonell

De tre utbrenthetsfaktorene

Maslach og Jackson, gjennom Maslach Burnout Inventory (MBI), mener at utbrenthetssyndrom hos helsepersonell er kombinasjonen av tre forskjellige faktorer:

  • Emosjonell utmattelse: utmattelse på et følelsesmessig nivå på grunn av jobbkrav.
  • Depersonalisering: en grad av likegyldighet og apati mot samfunnet. Dette betyr ofte at fagfolk føler seg som om de er en ekstern observatør av sine egne erfaringer i stedet for en aktiv deltaker.
  • Lave nivåer av personlig oppfyllelse: mangel på følelser av suksess, oppfyllelse, autonomi og selvrealisering.

En differensialdiagnose av utbrenthetssyndrom er imidlertid vanligvis gjort i forbindelse med to andre symptomer: depresjon og kronisk utmattelsessyndrom. I de senere årene har også utbrenthetssyndrom hos helsepersonell blitt vanligere. Denne endringen gjenspeiler at helsepersonell er mer stresset på arbeidsplassen.

For å forhindre utbrenthetssyndrom er det viktig å forstå syndromet fullt ut, spesielt hvis du jobber i helsevesenet. I tillegg er det også viktig å jobbe med ulike verktøy som kan hjelpe oss med å håndtere utbrenthet. Verktøy som håndteringsstrategier eller bedre kommunikasjonsevner kan bidra til å gjøre oss mer motstandsdyktige.

På den annen side bør selskapene oppmuntre samarbeid og overvåke arbeidsforhold periodisk. De kan også lage workshops om å forebygge og håndtere utbrenthet. De kan være nyttige for de som har mye ansvar og er i kontinuerlig samhandling med andre.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.