Realist eller pessimist? Hvem er du?

Realist eller pessimist? Hvem er du?
Julia Marquez Arrico

Skrevet og verifisert av psykologen Julia Marquez Arrico.

Siste oppdatering: 13 oktober, 2022

Har du noen gang blitt kalt for en pessimist? Hvis svaret på det spørsmålet er ja, men du ikke er enig og ønsker å vite om det faktisk er sant eller ikke, så er denne artikkelen skrevet for deg. Å være realistisk blir ofte blandet med å være pessimistisk. Men dette er to helt forskjellige personlighetstrekk. Er du en realist eller pessimist?

Først og fremst er det viktig å forstå at tendensen til å se det negative i ting, er fullstendig normalt. Det har nemlig en evolusjonær og adaptiv årsak. Det skal beskytte deg fra ting som potensielt sett kan skade deg.

Med andre ord er ditt psykologiske beskyttelsesprogram mer interessert i ting som går galt og kan skade deg. Det er mye mer interessert i det enn i ting som går bra, og som akkurat nå er fordelaktig for deg. Likevel er man pessimist hvis man bare ser de negative aspektene med det som foregår. Denne tilpasningsfunksjonen av å oppdage det “negative” blir et problem og drar ned humøret ditt.

Det finnes faktisk et mellomnivå mellom pessimistisk og optimistisk. En optimist pleier å se verden som en plass med gull og grønne skoger. Mellomnivået kalles realisme. Du kan velge om du vil være en realist eller pessimist. For å hjelpe deg med å forstå forskjellene mellom realisme og pessimisme, og for å forstå hvem du er av disse, skal vi forklare konseptene nedenfor.

En undrende dame

Hva karakteriserer en pessimistisk person?

Når noen er pessimistiske har de en kognitiv-oppmerksomhet-bias som psykologen Aaron Beck kalte for selektiv abstraksjon. Med andre ord, gjennom denne biasen vil pessimistiske folk bare være oppmerksomme på og beholde en type informasjon: den negative. Slik vil pessimister kun bry seg om og huske negativ informasjon. Ofte vil de, uten å legge merke til det selv, filtrere informasjon og bare se det negative i det som skjer.

Hvis du identifiserer deg med pessimismen og tror at du faller inn i denne kognitive feilen, ikke bekymre deg! Det finnes en løsning på denne feilen. Det eksisterer vitenskapelig beviste teknikker som kognitiv restrukturering og kognitiv fusjon, som kan hjelpe folk å distansere seg selv fra visse tanker. De kan også hjelpe folk til å modifisere sine psykologiske, automatiske handlinger og negative tankemønstre. Det å være en realist eller pessimist er et valg.

“Pessimisten klager over vinden, optimisten forventer at den skal skifte retning, realisten justerer seilene.”

– William George Ward –

Er jeg en realist eller pessimist?

Hvis du ønsker å vite om du er en realist eller pessimist, husk på at pessimistiske personer ser motgang og forventer det verst tenkelige utfallet. Selv når det er veldig usannsynlig.

Slik kan man si folk er pessimister fordi de har en angstbasert personlighetstype. Dette er folk på den ene ekstreme siden av angstskalaen, og det er derfor de har et negativt perspektiv på livet. Når noen er pessimister pleier de ubevisst å begrense seg selv, tenke på det verste, og er mer sensitive for usikkerhet. De håndterer usikkerhet ved å forvente det verste, slik at de kan være forberedt.

For å si det enkelt: er du en pessimist ser du til og med automatisk negative aspekter i positive hendelser eller situasjoner i livet ditt. Med andre ord fokuserer pessimistiske folk på ting som ikke gikk så bra midt oppe i klare suksesser. Hvis du er en pessimist har du vanskeligheter med å nyte det du oppnår fordi du fokuserer på det du kunne ha gjort bedre.

“Ekte realisme består i å avsløre de overraskende tingene som vaner holder skjult og hindrer oss i å se.”

– Jean Cocteau –

En mann holder oppe et skilt med et negativt ansikt

Så … hva karakteriserer en realist?

Først og fremst, den mest karakteristiske egenskapen til en realist er at de ikke forhaster seg med å ta et standpunkt. De venter med å se hvordan ting utvikler seg før de danner seg en mening. De venter med å se hva som skjer, og når de har alle fakta bordet, tar de et standpunkt. Bare da bestemmer de seg for om noe er bra eller dårlig.

Derfor forblir realistiske personer relativt nøytrale frem til utfallet av saker er kjent. De er i stand til å justere sine forventninger i henhold til virkeligheten.

Likeledes forbereder ikke realister seg bare mentalt på ting som kan gå galt (ved fortsatt å huske på objektive fakta). De forbereder seg også på å nyte det som kan gå bra. Slike individer er altså klar for ethvert utfall. De er i stand til å nyte sine bragder, og de er beredt for mulige nederlag. Men nederlag og fiasko hindrer dem ikke i å jobbe videre for å oppnå sine mål.

Realister tar ikke del i krisemaksimering. De vurderer hensiktsmessig både de positive og de negative sidene av situasjoner og problemer. Det er det som gjør dem til realister.

Hvis du oppdager at du er en pessimist etter å ha lest alt dette, ønsker vi å minne deg på at en psykolog kan hjelpe deg med å forandre disse aspektene ved din personlighet. De kan hjelpe deg å unngå krisemaksimering og selektiv filtrering av informasjon du tar inn. Du kan velge om du vil være en realist eller pessimist. Tar du utfordringen?


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.