7 egenskaper optimistiske mennesker har

7 egenskaper optimistiske mennesker har

Siste oppdatering: 15 november, 2017

Optimistiske mennesker genererer trivsel for seg selv og for de rundt dem. De kan se den lyse siden i stedet for å bli sittende fast i negativitet. Optimistiske mennesker velger denne måten å se verden på, og de bruker den til å ramme inn sine liv. Selv om det er noen personlighetstrekk som favoriserer optimisme, har det å være optimistisk mer å gjøre med refleksjon og praksis. I dag vil vi se på egenskaper optimistiske mennesker har …

Bevisst eller ubevisst, ser vi alle livet gjennom perspektivet vi velger. Det vi velger avhenger i stor grad av personlige erfaringer, samt personlighet og relasjonsegenskaper. Noen ganger er alt avhengig av vane eller mangel på refleksjon. Tross alt er det lettere å etterligne og gjenta enn å bygge dine egne personlige synspunkter.

“Livet har en mørk side og en lys side. Vi må velge den som gleder oss mest.”

– Samuel Smiles –

Å være en optimist krever ikke at livet skal være en dans på roser, at du hadde en fantastisk barndom eller at livet ditt allerede er fantastisk. Å heve det beste av deg selv, av andre og fra hver situasjon er et valg. En optimist er ikke en uinformert pessimist, men noen som velger å understreke det positive.

I møte med hverdagen er det lett å være en pessimist. Ingen kan unngå smerte eller frustrasjon helt. Klaging bidrar til å rettferdiggjøre passivitet og konformitet. Optimister, derimot, tar på seg utfordringen av å gjøre, vokse og forbedre. Nå skal vi snakke om noen trekk som mange optimister deler.

En av egenskapene optimistiske mennesker har – de kjemper for det de vil ha

Den enkle handlingen av å jobbe for å oppnå et mål, vil få hvem som helst til å føle seg levende. I motsetning til dette, har de som ikke har oppfylt sine drømmer eller ønsker en tendens til å se livet gjennom en negativ linse. Hvis det er noe som definerer en optimist, er det evnen til å sette seg mål og kjempe for dem.

Kvinne ser utover fra en kant

Optimister er også realister. De setter ikke mål for seg selv som er umulige å oppnå eller utover deres evner. Det er ikke sant at hvis du bestemmer deg for det, kan du oppnå absolutt alt. Hvis målet ditt er uoppnåelig, vil det bare ende opp med frustrasjon. En ting er å sette høye mål, mens det å sette umulige mål er en annen historie.

Hvor andre ser nederlag, ser de læringsmuligheter

For en optimist er ingenting en “fiasko”. Optimister vet at tabber, feil, umulige utfordringer og uoppnådde mål eksisterer. Men de ville ikke kalle noen av disse direkte nederlag. Det er akkurat det som gjør dem optimister. Evnen til å se etter det positive, å se den lyse siden av livet.

Ingen store menneskelige prestasjoner ble noen gang oppnådd uten vanskeligheter og feil. Feil som ble korrigert, hull som ble fylt, og nederlag som ble overvunnet, danner grunnlaget for store prestasjoner. I hver eneste feil ligger det en leksjon. Og i hver leksjon er det en mulighet for vekst. Optimister vet at feil bare er når du slutter å prøve.

De er ærlige med seg selv

Å være ærlig med deg selv innebærer å legge rettferdiggjøringer og unnskyldninger til sides. Denne holdningen krever mot fordi det betyr at du ikke vil forsøke å gjemme deg fra sannheten. Det betyr å stå ansikt til ansikt med livet og være oppriktig med deg selv.

Mann med nøkkel til hjertet

Optimistiske mennesker er ikke redd for å innrømme når de tar feil. Tvert imot anerkjenner de sine feil med åpenhet. De unngår å skylde på andre for sine feil, og de er selvsikre nok til å akseptere at de ikke alltid har rett. Denne holdningen gjør dem sterkere fordi de vet at å anerkjenne sine feil er et skritt nærmere å være bedre.

De sammenligner aldri seg selv med andre

Å systematisk sammenligne seg selv med andre, tjener bare til å forvrenge tankene dine og forgifte hjertet ditt. Vi er uforlignelige. Det er ingen måte å måle hvem som er bedre eller verre i menneskelige termer. En fange kan ha et bedre hjerte enn en bedriftsleder, men en dårligere evne til å nå sine mål. Det er ingen mål for dette.

Grunnlaget for ekte optimisme er å forstå denne virkeligheten. Ingen er bedre eller verre enn noen andre. Enhver sammenligning blant mennesker er vilkårlig. Folk som kontinuerlig måler seg mot alle andre, gjør det fordi de mangler selvstendighet og uavhengig dømmekraft. Hver person vet om de lever slik de vil og skal leve. Andre kan være enige eller ikke, men når alt kommer til alt teller ikke meningen deres.

Selvmotivasjon: en av egenskapene optimistiske mennesker har

Motivasjon betyr å “sette deg selv i bevegelse” til tross for eventuelle hindringer. Det betyr å presse deg selv til å fortsette fremover for en bestemt hensikt eller et mål. Optimistiske mennesker vet at styrken for å fortsette å kjempe kommer fra innsiden. Dette skyldes at de ikke gjør ting på grunn av godkjenning eller misbilligelse fra andre, men for deres egen overbevisning.

Hvaler i luften

En person er selvmotivert når de finner og nærer årsakene bak det de gjør. Overbevisning gir styrke til å fortsette. Å vite at grunnene til å jage drømmene dine er gyldige, gjør det mulig å gå videre uten å legge for mye vekt på problemer du møter. En optimist er da noen som tror på det de gjør.

De aksepterer andre mennesker akkurat slik de er

Vi behandler andre mennesker på en liknende måte av hvordan vi behandler oss selv. Når noen aksepterer seg selv, er det lettere å godta andre. På den andre siden, hvis noen sliter med å verdsette seg selv eller føle egenkjærlighet, skjer det vanligvis at de projiserer den indre konflikten på andre. Det er da andre blir et mål for konstant kritikk.

Å være optimistisk krever at du har et positivt selvbilde. Det betyr ikke at du skal være egoistisk, men at du skal være oppmerksom på din egen verdi. Derfor er det lettere for optimistiske mennesker å godta og verdsette andre. De vet at alle mennesker er deltakere i samme historie. De vet at hver person har sin plass og deres formål i dette delte eventyret. De glemmer heller ikke at solidaritet bidrar til å være mer selvsikker i nåtiden.

De utvikler seg

Ingen kan være en sann optimist hvis de ikke jobber med seg selv. Dette betyr å kjenne deg selv, tilgi deg selv for dine feil og tabber, og tilordne riktig verdi til dine prestasjoner. Du er ditt eget prosjekt. Å jobbe med dette prosjektet og føle deg stolt av fremgangen din, oversettes til optimisme i livet.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.